15.1.–31.12.2024 Verkkokurssi ETKL-Akatemia, (3 kk verkkokurssi)

Ensi- ja turvakotien liitossa ja sen jäsenyhdistyksissä on vaativiin eroihin liittyvää riskinarviointiosaamista, jota on vuosien 2019-2022 aikana kehitetty Turvassa-hankkeessa.

Kenelle

Hyvinvointialueiden sote-ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään vanhempia ja lapsia konfliktoituneissa erotilanteissa, esim.  perheneuvolan, perheoikeudellisen, lastensuojelun ja perhesosiaalityön työntekijät, lasten- ja nuorisopsykiatrian työntekijät tai järjestöissä työskentelevät.

Verkkokurssin sisältö

1. Tervetuloa Riskinarviointi vaativissa erotilanteissa -kurssille! 
2. Korkean konfliktitason ja korkean riskin erotilanteen tunnistaminen ja väkivallan riskinarvioon liittyvä problematiikka.
3. Asiakkaan kokemuksia palvelupolulta riskien arvioinnista ja palvelujärjestelmästä. 
4. Vieraannuttamis- ja väkivaltaepäilytilanteiden arviointi.
5. Turvassa-hankkeen riskienseulontalomake riskinarvioinnin työkaluna. 
6. Riskinarviointi ja asiakastyö eronneiden vanhempien kanssa.  
7. Lapsen kanssa työskentely, turvallisuuden puheeksi ottaminen ja riskien tunnistaminen.  
8. Poliisin näkökulma lähisuhdeväkivallan riskinarviointiin. 
9. Moniammatillinen Haastavat erot -konsultaatioryhmä arvioinnin tukena.
10. Ensi- ja turvakotien liiton suositukset vaativien ero- ja huoltoriitojen työkäytäntöjen kehittämiseksi.  

Verkkokurssin perustiedot

Tutustu huolellisesti alla oleviin tietoihin ennen ilmoittautumista.

-mitä riskinarviointi tarkoittaa ja miksi riskejä pitää arvioida,
-tunnistamaan korkeasti konfliktoituneen ja korkean riskin erotilanteen riskisignaalit ja riskinarviointiin liittyvää problematiikkaa
-arvioimaan riskitekijöitä lapsen näkökulmasta ja moniammatillisesti sekä
-käyttämään riskien seulontalomaketta arvioinnin tukena.

Riskinarvioinnin kautta ammattilaiset pystyvät tunnistamaan lapsen turvallisuutta ja hyvinvointia uhkaavat riskitekijät ja väkivallan eri muodot, muodostamaan yhteisen tilannekuvan ja tekemään suunnitelman lapsen turvallisuuden varmistamiseksi. Lapsen näkökulmasta tehty yhteinen riskinarviointi ja ammattilaisten tiivis yhteistyö ehkäisee erotilanteiden eskaloitumista ja vähentää lapsiin kohdistuvia vakavia riskejä.

Varaa kurssikokonaisuuden suorittamiseen aikaa itsenäisesti noin 20 tuntia. Kurssi sisältää opetusvideoita ja itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Kurssin suorittaminen edellyttää videoiden katsomisen ja tehtävien tekemisen sekä seulontalomakkeen testaamisen omassa työssä. Kurssin päättyessä sitoudut antamaan palautetta kurssikokonaisuudesta ja lomakkeen käyttökokemuksesta. Kurssin suoritettuasi saat todistuksen kurssisuorituksesta.

150 euroa. Maksamalla laskun saat pääsyoikeuden verkkoalustalle kolmen kuukauden ajaksi.

Ilmoittaudu täyttämällä huolellisesti oheinen lomake. Ilmoittautumisen ja osallistumismaksun maksamisen jälkeen saat sähköpostilla ohjeet ETKL Akatemian Vuolearning -kurssialustalle kirjautumiseen. Oikeus kurssin suorittamiseen on voimassa kolme kuukautta.

Riskiarviointi vaativissa erotilanteissa -verkkokurssi
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.
reCAPTCHA is required.

Lisätiedot:

Sisältö ja toteutus: Johanna Vaitomaa, johanna.vaitomaa@etkl.fi, 040 768 7316, Ensi- ja turvakotien liitto
Laskutus: Sari Niemi, sari.niemi@etkl.fi, Ensi- ja turvakotien liitto