24.1.–31.12.2022 Verkkokoulutus

Ensi- ja turvakotien liiton verkkokoulutusalusta ETKL Akatemiaan on valmistunut uusi verkkokurssi riskinarvioinnista vaativissa erotilanteissa. Kurssilla opit
-mitä riskinarviointi tarkoittaa ja miksi riskejä pitää arvioida,
-miten tunnistat korkeasti konfliktoituneen ja korkean riskin erotilanteen riskisignaalit,
-arvioimaan riskitekijöitä lapsen näkökulmasta ja moniammatillisesti sekä
-käyttämään erilaisia lomakkeita arvioinnin tukena.

Riskinarvioinnin kautta ammattilaiset pystyvät tunnistamaan lapsen turvallisuutta ja hyvinvointia uhkaavat riskitekijät ja väkivallan eri muodot, muodostamaan yhteisen tilannekuvan ja tekemään suunnitelman lapsen turvallisuuden varmistamiseksi. Lapsen näkökulmasta tehty yhteinen riskinarviointi ja ammattilaisten tiivis yhteistyö ehkäisee erotilanteiden eskaloitumista ja vähentää lapsiin kohdistuvia vakavia riskejä.

Kenelle: TURVASSA-HANKKEEN YHTEISTYÖKUNTIEN AMMATTILAISILLE.

Kurssi soveltuu täydennyskoulutukseksi ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään vanhempia ja lapsia konfliktoituneissa erotilanteissa, esim. järjestöjen ero- ja väkivaltatyöntekijät, perheneuvolan työntekijät, lastensuojelun, aikuis- ja perhesosiaalityön työntekijät, lasten-, nuorten- ja aikuispsykiatrian työntekijät, oikeuspsykologian ja –psykiatrian työntekijät, oppilashuollon työntekijät, poliisiorganisaation työntekijät, oikeusavustajat ja tuomarit. 

Kurssi koostuu seuraavista osioista:  

1. Tervetuloa Riskinarviointi vaativissa erotilanteissa -kurssille! 

2. Korkean konfliktitason ja korkean riskin erotilanteen tunnistaminen.

3. Asiakasvideo: asiakkaan kokemuksia palvelupolulta riskien arvioinnista ja palvelujärjestelmästä . 

4. Riskinarviointi ja asiakastyö eronneiden vanhempien kanssa.  

5. Alku- ja loppuarviointikartoitus vanhempien kanssa tehtävässä työssä. Vieraannuttamisen kartoittaminen asiakastyössä. 

6. Lapsen kanssa työskentely, turvallisuuden puheeksi ottaminen ja riskien tunnistaminen.  

7. Moniammatillinen Haastavat erot -työryhmä arvioinnin tukena.

8. Poliisin näkökulma lähisuhdeväkivallan riskinarviointiin

9. Turvassa-seulontalomake riskinarvioinnin työkaluna

10. Ensi- ja turvakotien liiton suositukset vaativien ero- ja huoltoriitojen työkäytäntöjen kehittämiseksi.  

Miten voit suorittaa kurssin? 

Varaa kurssikokonaisuuden suorittamiseen aikaa 2-3 päivää. Kurssi koostuu kolmesta osiosta, jotka täydentävät toisiaan: osiot 1-5 (8h), osio 6 (4h) ja osiot 7-10 (4h).  

Kurssin suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttää, että työntekijä on antaa palautteen kurssista, testaa lomakkeita asiakastyössä ja antaa käyttäjäpalautteen.

Verkkokurssille on jatkuva ilmoittautuminen. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostilla ohjeet Vuolearning -kurssialustalle kirjautumiseen. Oikeus kurssin suorittamiseen on voimassa kaksi kuukautta.

Lisätiedot: 
Susanna Rautio, susanna.rautio@etkl.fi TAI Turvassa-hankkeen projektipäällikkö Johanna Vaitomaa, johanna.vaitomaa@etkl.fi

Kuva: Pixabay

Ilmoittautuminen
Riskiarviointi vaativissa erotilanteissa -verkkokurssi
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.