14.3.–10.5.2023 Verkkokoulutus

Mitä opit tällä kurssilla:

-mitä riskinarviointi tarkoittaa ja miksi riskejä pitää arvioida,
-tunnistamaan korkeasti konfliktoituneen ja korkean riskin erotilanteen riskisignaalit ja riskinarviointiin liittyvää problematiikkaa
-arvioimaan riskitekijöitä lapsen näkökulmasta ja moniammatillisesti sekä
-käyttämään erilaisia lomakkeita arvioinnin tukena.

Riskinarvioinnin kautta ammattilaiset pystyvät tunnistamaan lapsen turvallisuutta ja hyvinvointia uhkaavat riskitekijät ja väkivallan eri muodot, muodostamaan yhteisen tilannekuvan ja tekemään suunnitelman lapsen turvallisuuden varmistamiseksi. Lapsen näkökulmasta tehty yhteinen riskinarviointi ja ammattilaisten tiivis yhteistyö ehkäisee erotilanteiden eskaloitumista ja vähentää lapsiin kohdistuvia vakavia riskejä.

Kenelle:

Pohjois-Suomen OT-keskusalueen julkisen sektorin sote-ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään vanhempia ja lapsia konfliktoituneissa erotilanteissa, esim. perheneuvolan, perheoikeudellisen, lastensuojelun ja perhesosiaalityön työntekijät, lasten- ja nuorisopsykiatrian työntekijät sekä Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten ero- ja väkivaltatyön ammattilaiset.

Kurssin sisältö:

1. Tervetuloa Riskinarviointi vaativissa erotilanteissa -kurssille! 
2. Korkean konfliktitason ja korkean riskin erotilanteen tunnistaminen ja väkivallan riskinarvioon liittyvä problematiikka.
3. Asiakkaan kokemuksia palvelupolulta riskien arvioinnista ja palvelujärjestelmästä. 
4. Vieraannuttamis- ja väkivaltaepäilytilanteiden arviointi.
5. Turvassa-hankkeen riskienseulontalomake riskinarvioinnin työkaluna. 
6. Riskinarviointi ja asiakastyö eronneiden vanhempien kanssa.  
7. Lapsen kanssa työskentely, turvallisuuden puheeksi ottaminen ja riskien tunnistaminen.  
8. Poliisin näkökulma lähisuhdeväkivallan riskinarviointiin
9. Moniammatillinen Haastavat erot -konsultaatioryhmä arvioinnin tukena.
10. Ensi- ja turvakotien liiton suositukset vaativien ero- ja huoltoriitojen työkäytäntöjen kehittämiseksi.  

Miten voit suorittaa kurssin? 

Varaa kurssikokonaisuuden suorittamiseen aikaa viisi päivää. Kolmen lähiopetuspäivän lisäksi varaa aikaan itsenäiseen opiskeluun, joka tapahtuu verkkoalustalla sekä riskien seulontalomakkeen ja vieraannuttamisen kartoituslomakkeen käyttöönoton harjoitteluun asiakastyössä.

Lähiopetuspäivät Teamsilla:
tiistai 14.3.2023 klo 9-15
torstai 13.4.2023 klo 9-15
keskiviikko 10.5.2023 klo 9-15

Kouluttajina toimivat Ensi- ja turvakotien liiton, VIOLA-väkivallasta vapaaksi ry:n ja Turun ensi- ja turvakoti ry:n vaativan erotyön asiantuntijat.

Kurssin suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttää, että työntekijä on antaa yleispalautteen kurssista, testaa lomakkeita asiakastyössä ja antaa palautetta lomakkeiden käyttökokemuksista.

Lisätiedot:

Sisältö ja toteutus: Johanna Vaitomaa, Ensi- ja turvakotien liitto, johanna.vaitomaa@etkl.fi
Koulutuksen järjestelyt: Marja Sundqvist, Pohjois-Suomen OT-keskus, marja.sundqvist@ppshp.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 28.2.2023 mennessä täyttämällä huolellisesti oheinen lomake. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostilla ohjeet ETKL Akatemian Vuolearning -kurssialustalle kirjautumiseen. Oikeus kurssin suorittamiseen on voimassa koulutuksen keston ajan.

Riskiarviointi vaativissa erotilanteissa -verkkokurssi
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.