27.1.2022 8.45-11 Teams -koulutus

Sateenkaarevilla perhe- ja läheissuhteilla tarkoitetaan suhteita, joissa yksi tai useampi osapuolista kuuluu sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön: moninaisia sateenkaariperheitä, vanhemmuussuhteita, pari- ja monisuhteita sekä sateenkaari-ihmisten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä suhteita.

Tämä koulutuspäivä on tarkoitettu ainoastaan Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten eri työmuotojen  työntekijöille.  Osallistuminen on maksuton.

Koulutuspäivän sisältö:

Koulutuspäivä on luonteeltaan keskusteleva. Osallistujilla olisi hyvä olla perustuntemusta sateenkaarevien perheisiin liittyvistä käsitteistä ja vähemmistöstressistä.

  • Tutustumme sateenkaariperheiden kirjoon ja syvennymme sateenkaariperheiden vanhemmuuden erityiskysymyksiin.
  • Miten vähemmistöstressi ilmenee lapsiperheytymisen ja perhe-elämän eri vaiheissa?
  • Mitä erityistä sukupuolen moninaisuus voi tuoda vanhemmuuteen?
  • Mitä tarkoittaa kumppanuusvanhemmuus?
  • Mitä erityiskysymyksiä voi liittyä erilaisiin sateenkaariperhemuotoihin?

Koulutuksessa keskitytään erityisesti keskustelemaan odotusajasta, vauva-ajasta, sosiaalisesta vanhemmuudesta ja vanhemmuuden rooleista. Sivuamme eroon liittyviä kysymyksiä. Tarkastelemme myös sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia ja näkökulmaa.

Kouluttajina toimivat Sateenkaari-ihmisten Perhesuhdekeskuksen perhetyöntekijä, perhe- ja paripsykoterapeutti Terhi Väisänen ja johtava asiantuntija Sanna Metsäpuu.

Tämä koulutuspäivä on toinen osa sateenkaarevat perhe- ja läheissuhteet koulutussarjaa. Muut koulutusteemojen syventävät osuudet keväällä 2022 ovat:

17.2. klo 9-11 Kriisit ja uhkaavat tilanteet sateenkaarevissa perhe- ja läheissuhteissa

15.3.  klo 9-11 Sateenkaarevat lapset ja nuoret perheissä

Syventävät osiot toteutetaan kello 8.45-11. Koulutussarja toteutetaan TEAMSetäyhteydellä. Jokaiseen päivään on oma erillinen ilmoittautuminen.

Koulutussarja toteutetaan yhteistyössä Sateenkaariperheet ry Perhesuhdekeskuksen ja Ensi- ja turvakotien liiton kanssa.

Lisätiedot:

Asiantuntija Päivi Hietanen, 0504385290, paivi.hietanen@etkl.fi

 

Valokuva: Jason Leung on Unsplash

Ilmoittautuminen 13.1.2022 mennessä.

Ilmoittautumisen jälkeen kouluttajat lähettävät osallistujille TEAMSkutsun ja ennakkotehtävän.

SYVENTÄVÄ OSA 1. VANHEMMUUS SATEENKAARIPERHEISSÄ koulutus 27.1.2022
   
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.