25.3.–20.8.2024

Tervetuloa Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelman koulutukseen 25.3. -20.8.2024!

Koulutuksessa perehdytään valtakunnalliseen Turvalliselle raiteille lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelmaan sekä toteutetaan ohjelman mukainen yksilötyön asiakasprosessi.

Koulutus on tarkoitettu julkisen ja kolmannen sektorin sosiaali-, terveys- ja rikosseuraamusalan ammattilaisille, joilla on mahdollisuus työskennellä väkivallan tekijöiden kanssa ohjelman mukaisesti.

Koulutus koostuu yhdestä orientaatioaamupäivästä sekä kuudesta koulutuspäivästä, itsenäisestä opiskelusta, asiakastyöstä sekä ohjauksellisista vertaistapaamisista. Koulutus antaa valmiudet toteuttaa Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelmaa asiakastyössä.

Turvalliselle raiteille lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelma on suunnattu lähisuhteessaan väkivaltaa käyttäneille sekä heille, jotka pelkäävät käyttävänsä lähisuhdeväkivaltaa.

Ohjelmassa on keskeistä väkivallan tekijän oman motivaation herättäminen, väkivallan tunnistaminen ja vastuunotto, riskinarviointi, käytösmallien muuttaminen sekä muun verkoston liittäminen muutoksen tueksi. Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota väkivallan uhrin, lasten ja läheisten palveluohjauksen sekä riskien arviointiin.

Ohjelman viitekehyksenä on kognitiivisbehavioraalinen lähestymistapa ja sisältö perustuu motivoivan haastattelun sekä Lyömätön linja Espoossa ry:n Lyömätön tie -menetelmiin. Ohjelman mukainen työskentely sisältää yksilötapaamisia sekä mahdollisesti pari- ja vertaistukiryhmätapaamisia. Kokonaisuudessaan tapaamisia on keskimäärin 15–35.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Oikeusministeriön rahoittaman Nuoret aikuiset Turvallisille Raiteille-hankkeen kanssa. Hankkeella vahvistetaan nuoriin naisiin kohdistuvan parisuhdeväkivallan ehkäisyä tukemalla nuoria miehiä väkivallattomuuteen. Auttamalla lähisuhdeväkivaltaa käyttäviä kohti väkivallattomuutta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa voimme ehkäistä väkivallan jatkumisen, pahenemisen ja siirtymisen seuraavalle sukupolvelle.

Nyt alkavasta koulutuksesta on varattu 10 paikkaa ammattilaisille, joiden tavoitteena on toteuttaa koulutukseen sisältyvä asiakastyö nuorten aikuisten miesten (18–29 -v.) kanssa. Tämän kohderyhmän kanssa työskentelevät voivat toteuttaa asiakasprosessin etänä ja pääsevät mukaan kehittämään nuorten miesten kanssa toteutettavaa väkivallan katkaisutyötä. Lisäksi koulutuksen jälkeen on mahdollista osallistua etänä toteutettavan Veturi-vertaistukiryhmän pilotointiin.

Tutustu tarkemmin Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelmaan: Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelma – Ensi- ja turvakotien liitto (ensijaturvakotienliitto.fi)

Koulutus toteutetaan etäyhteydellä (Microsoft Teams).

Koulutuspäivät: 25.3, 23.4, 25.4.–26.4., 4.6.5.6., 20.8.2024  

Orientaatioaamupäivä 25.3 klo 9–12.00
1. koulutuspäivä 23.4. klo 8.30–15.30
2. koulutuspäivä 25.4. klo 8.45–16.00
3. koulutuspäivä 26.4. klo 8.30–15.30
4. koulutuspäivä 4.6. klo 8.45.–15.30
5. koulutuspäivä 5.6. klo 8.30–15.30
6. koulutuspäivä 20.8.klo 9.00–15.30

Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

  • Läsnäoloa (80%) koulutuspäivissä, yhteensä 6,5 päivää (TEAMS)
  • Osallistumista ohjauksellisiin vertaistapaamisiin (TEAMS)
  • Ennakko- ja oppimistehtävien suorittamista
  • Työskentelyä asiakkaan kanssa

Hinta: Koulutus on maksuton. Koulutus sisältää Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelman käsikirjan ja muun koulutuksessa jaettavan materiaalin.

Koulutukseen mahtuu mukaan 20 henkilöä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kiintiöstä on varattu 10 paikkaa nuorten miesten (18-29v) kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Koulutus on samanaikaisesti (yksi päivä) Sopukassa 5.-6.6.2023 pidettävän Lasten ja nuorten kanssa tehtävän työn työkokouksen kanssa. Jos TR-koulutukseen ilmoittautunut henkilö osallistuu live-työkokoukseen Sopukassa, hän voi korvata poissaolonsa katsomalla TR-koulutuksen tallenteet myöhemmin.

Yhteystiedot: Jaana Autto, jaana.autto@etkl.fi, 050 303 5132

Veli-Matti Toikka, veli-matti.toikka@etkl.fi, 050 382 7778

Ilmoittauttuminen on päättynyt.

[]