8.11.2021 13:00-15:30 Etäyhteydellä (TEAMS)

Turvassa-hankkeen 2019-2021 hankekausi on päättymässä ja nyt haluamme jakaa kehittämistyön tuotoksia liiton ammattilaisten työn tueksi.

Kohderyhmä: Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijät. Ilmoittautuminen 31.10. mennessä.

Hankkeessa on kehitetty moniammatillista lapsinäkökulmaista riskiarvioinnin työkalua ja kehittämistyön tuotoksena on syntynyt Turvassa seulontalomake. Olemme testanneet seulontalomaketta hankkeen moniammatillisessa yhteistyössä.

Tarjoamme nyt jäsenyhdistysten kaikille ero- ja väkivaltatyön ja tapaamispaikkojen työntekijöille perehdytyksen seulontalomakkeen käyttöön ottamisen tueksi. Perehdytys toteutetaan ETKL-akatemiassa, joka on liiton uusi verkko-oppimisalusta. Osallistujille lähetetään perehdytykseen Teams-kutsu.

Ammattilaisten tulisi tehdä riskiarviointia systemaattisesti, oppia tunnistamaan riskitekijöitä lapsen turvallisuuden ja hyvinvoinnin vaarantumisen näkökulmasta ja osata myös arvioida riskien vakavuutta ja lapselle aiheutuvia haittoja. Yhdessä tehty lapsinäkökulmainen riskiarviointi auttaa ammattilaisia tekemään työsuunnitelman riskien vähentämiseksi ja lapsen turvaamiseksi.

* Ennen perehdytystä voit lukea blogista, miksi ammattilaisten pitäisi arvioida riskejä systemaattisesti ja moniammatillisesti.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Johanna Vaitomaa (ohjelma), johanna.vaitomaa@etkl.fi
asiantuntija Susanna Rautio (ilmoittautuminen), susanna.rautio@etkl.fi

Ilmoittautuminen: täytä alla oleva lomake