28.10.2022 8.45-15.30 TEAMS-etäyhteys

Ero lapsiperheessä-tilaisuudet ja Erovertaiskahvilat ovat tarkoitettu eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille tueksi erotilanteessa sekä eron jälkeen. Kyseiset tukimuodot on mahdollista ottaa osaksi oman alueen ja organisaation eroauttamisen palveluvalikkoa.

Ero lapsiperheessä-tilaisuus on tarkoitettu eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille. Vanhemmat voivat osallistua tilaisuuteen yhdessä tai erikseen. Tilaisuudesta saa tietoa ja vertaistukea parisuhteen päättymiseen ja eron jälkeiseen vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tilaisuudessa annetaan tietoa alueen eropalveluista sekä muista erotilanteen tukimuodoista.

Ero lapsiperheessä -tilaisuudessa työntekijä pitää noin 20-30 minuutin pituisen puheenvuoron. Lisäksi tilaisuudessa toteutetaan keskusteluosuus osallistujien kesken. Tämän osuuden vetäjinä toimivat vapaaehtoiset vertaistukijat, jotka ovat itsen eronneita vanhempia. Tilaisuuden päätteeksi on mahdollisuus yhteiseen keskusteluun.

Asiakaspalautteen mukaan tilaisuuden osallistujat kokevat osallistumisen itselle hyödyllisenä ja asiakkaat kertoo saaneen lisäymmärrystä lapsen tilanteeseen. Osallistujat saavat vahvistusta omaan vanhemmuuteensa ja tietoa yhteistyövanhemmuuden merkityksestä lapselle. Merkittävää on tilaisuudessa läsnäoleva vertaistuki: toisten kokemusten kuuleminen ja toivon syntyminen oman toipumisen tueksi.

Erovertaiskahvila on vapaamuotoinen kohtaamispaikka eronneille vanhemmille. Kahviloita toteuttavat työntekijät yhdessä vapaaehtoisten vertaistukijoiden kanssa. Tapaamisissa osallistujat voivat keskustella muiden kanssa eron mukaan tuomista muutoksista omaan elämään ja saada vinkkejä lasten huomioimiseen, vanhempien yhteistyöhön  ja kahden kodin arkeen Erovertaiskahvilassa tapaa muita eronneita vanhempia.

Asiakaspalautteen mukaan vertaiskahvilassa koetaan tärkeänä vertaistuki, toisten samassa tilanteessa olevien kohtaaminen sekä yhteinen keskustelu. Toisten kokemukset antavat uutta näkökulmaa omaan tilanteeseen. Muilta saa myös vinkkejä omaan tilanteeseen.

Perehdytyspäivän tavoite: Osallistuminen antaa valmiudet toiminnan aloittamiseen omalla paikkakunnalla. Päivän aikana on läpikäydään toiminnan toteuttamisen lähtökohdat, vetäjien ja vertaistukijoiden roolit ja tehtävät sekä toiminnan toteuttamisen pulmatilanteet. Päivän aikana annetaan vinkkejä toiminnan käynnistämiseen ja vapaaehtoisten kanssa toimimiseen. Perehdytyspäivässä käydään myös läpi etäyhteydellä toteutuvan toiminnan erityispiirteitä ja mitä olisi hyvä huomioida etätilaisuuksien toteuttamisessa.

Päivässä kuulet Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä työmuodon tarjoamasta tuesta ohjaajille. Ilmoittautumisen yhteydessä liittyy mukaan valtakunnalliseen Ero lapsiperheessä -tilaisuuksien sekä Erovertaiskahvila toiminnan ohjaajarinkiin. Ohjaajat saavat kutsuja yhteisiin ohjaajatapaamisiin sekä tietoa liiton tarjoamista monipuolisista eroauttamisen koulutuksista.

Osallistujat, jotka aloittavat toiminnan omalla paikkakunnallaan, saavat käyttöönsä painetun version Ero lapsiperheessä -tilaisuuden ja Erovertaiskahvilan ohjaajan käsikirja maksutta käyttöönsä. Toiminnan aloittavat ohjaajat saavat käyttöönsä Ero lapsiperheessä -tilaisuuteen sisältyvän työntekijän puheenvuoron diasarjan sekä luento-osuuden sisällön.

Perehdytyspäivä on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat lisätietoa toiminnasta tai ovat aloittamassa toimintaa omalla paikkakunnallaan. Perehdytykseen voi myös osallistua, jos toteuttaa jo omalla alueellaan kuvatun kaltaista toimintaa tai on ylipäätään kiinnostunut erilaisista eroauttamisen työmalleista.

Osallistuminen: Osallistuminen on  maksuton. Koulutus tapahtuu etäyhteydellä. Osallistujille lähetetään kutsulinkki koulutukseen erikseen sähköpostilla.

Ero lapsiperheessä -tilaisuuden ja Erovertaiskahvilan ohjaajan sähköinen versio käsikirjasta lähetetään koulutukseen ilmoittautuneille etukäteen perehdyttäväksi.

 

Palautetta perehdytyspäivään osallistuneilta ammattilaisilta

”Sain lisätietoa vertaistukijoiden roolista eroauttamisessa ja tässä toiminnassa.”

”Perehdytys antoi rohkaisua lähteä toimimaan yhdessä vapaaehtoisten kanssa”

”Päivään osallistuminen selkiytti toiminnan periaatteita ja toiminnan toteuttamista käytännössä. Myös eroavaisuudet Ero lapsiperheessä -tilaisuuden ja Erovertaiskahvilan välillä selkiytyvät”

”Olisi toiveissa saada tätä toimintaa myös omalle paikkakunnalle”

”Selkeä käsikirja ja toimintamalli, jonka voi ottaa heti käyttöön.”

Lisätiedot:

Asiantuntija Päivi Hietanen

paivi.hietanen@etkl.fi

0504385290

ILMOITTAUTUMINEN on päättynyt.