3.3.2022 9.00-15.00 Teams-kokouksena

Kevään 2022 työkokous tarjoaa ajankohtaistietoa Vaikuttavuus esiin -mittarista sekä ETKL:n jäsenyhdistysten välistä vertaistukea ja kokemusten vaihtoa mittarin käytöstä ja tiedon hyödyntämisestä. Työkokous on tarkoitettu niin työntekijöille kuin esihenkilö- ja johtotehtävissä toimiville, sekä jäsenyhdistyksissä että keskusjärjestössä. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumisessa kysytään osallistujien toiveita ja odotuksia – ohjelma voi muokkautua vielä hieman niiden pohjalta. Ilmoittautuneille on lähetetty sähköpostikutsuna liittymislinkki työkokoukseen. Mikäli joku vielä haluaa osallistua, ota yhteyttä sari.laaksonen@etkl.fi

Ohjelma

09.00Uutta Vaikuttavuus esiin -mittarissa:
ajastustoiminto, raporttien uudistukset, ETKL-akatemian kurssi
10.00tauko
10.10Kooste mittarilla kerätystä tiedosta
11.00lounastauko
11.45Mittarin käytön ja tiedon hyödyntämisen kokemusten jakamista
– esimerkkejä yhdistyksistä
– vertaisjakamista ryhmissä, kamerat päällä
13.30kahvipaussi
13.45Keskustelua keskeisistä ryhmissä esiin nousseista asioista
14.15Vaikuttavuus esiin -vastuuhenkilöt yhdistyksissä ja keskusjärjestössä
– tehtävät ja kokemuksia
14.45Työkokouksesta yhdistyskierrokselle, näkymiä tämän vuoden työhön
15.00Työkokous päättyy