25.–26.8.2021 Webinaari

Tervetuloa Väkivaltatyön foorumiin!

COVID-19-pandemiasta johtuen Väkivaltatyön foorumi järjestään etäyhteyksien välityksellä. Tarkemmista käytännön järjestelyistä sekä osallistumisohjeista tiedotetaan osallistujia lähempänä foorumia.

Väkivaltatyön foorumi kutsuu ammattilaiset koolle pohtimaan ja kuulemaan ajankohtaista tietoa väkivaltaa käyttävien auttamisen näkökulmasta. Foorumiin osallistumalla voit myös samalla kansalaisvaikuttaa.

Tule kuulemaan innostavia puheenvuoroja, uusinta tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia väkivaltaa käyttävien auttamiseen liittyvistä käytännöistä ja hankkeita. Päivien aikana pohditaan mm. miten eri-ikäisiä väkivallan tekijöitä voidaan auttaa aiempaa monipuolisemmin ja tehokkaammin. Foorumin työpajoissa tuodaan näkyväksi erilaisia auttamisen keinoja.

Webinaarissa kuullaan kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita, sekä kotimaisia auttamisen ammattilaisia.

Foorumin hinta on 60  euroa.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 20.08.2021. Maksuton peruutus 20.8.2021 asti. Tämän jälkeen peruutetut ilmoittautumiset laskutetaan täysimääräisenä.

 

Lisätietoa foorumista

Jaana Autto
asiantuntija
perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö
050 303 5132, jaana.autto@etkl.fi

Riina Karjalainen
asiantuntija
perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö
044 097 0790, riina.karjalainen@etkl.fi

Veli-Matti Toikka
asiantuntija
perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö
p. 050 382 7778, veli-matti.toikka@etkl.fi

 

Webinaariin liittyvät tekniset asiat
Riitta Savolainen, sihteeri
040 700 6533
riitta.savolainen@etkl.fi

Webinaariin liittyvä laskutus
Sari Niemi, taloussihteeri
sari.niemi@etkl.fi
09 4542 4418, 0400 261 727

Ohjelma

Keskiviikko 25.8.2021 

9.30–9.45 Tervetuloa linjoille

9.45–10.15 Foorumin avaus
Riitta Särkelä, pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto

10.15–11.30 Väkivallan tekijöille suunnatut ohjelmat Suomessa nyt ja tulevaisuudessa
Juha Holma, professori, psykologian laitoksen johtaja, Jyväskylän yliopisto

11.30–12.15 Lounas

12.15–13.00Ajankohtaista tekijätyössä kansallisella tasolla
Martta October, kehittämispäällikkö, THL; Minna Piispa, neuvotteleva virkamies, OM; Tiina Muukkonen, kehittämispäällikkö, ETKL

13.05-13.55 Työpajat 1 

1. Virtuaalitodellisuus apuna väkivallan ehkäisyssä. VR per GENERE -hanke, Juha Holma, Anu Tourunen ja Heli Siltala, Jyväskylän yliopiston psykologian laitos.  Jyväskylän yliopiston psykologian laitos on mukana eurooppalaisessa yhteistyöhankkeessa kehittämässä virtuaalilasi-sovelluksia, joita voi käyttää väkivaltaa tehneiden henkilöiden hoito-ohjelmissa. Lisäksi teemme intervention, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä väkivaltaa nuorten aikuisten seurustelusuhteissa. Väkivallan tekijöille suunnatussa VR-sovelluksessa tekijä asetetaan uhkaavaan tilanteeseen väkivallan kohteen asemaan, pyrkimyksenä lisätä empatiaa ja konkretisoida väkivallan aiheuttamaa pelkoa. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että tällaisen kokemuksen jälkeen väkivallan tekijät osaavat muun muassa paremmin tunnistaa pelon naisten kasvoilta. Työpajassa esittelemme näitä sovelluksia ja kerromme niihin liittyvästä tutkimuksesta. Hankkeen kotisivut: https://www.vrpergenere.com/fi/

2. Väkivaltatyöntekijästä tukijaksi. Aggredin auttamis-orientaatio järjestäytyneestä rikollisuudesta irtautumisen tukemisessa. Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen puheenvuorot. Aggredi Pirkanmaa, Irina Remes ja Aggredi Lahti. Aggredi auttaa katuväkivallan tekijöitä. Aggredissa tavoitteena on saada väkivaltainen käytös vähenemään tai loppumaan. Aggredi tarjoaa mahdollisuuden käsitellä väkivallasta syntyneitä ongelmia puolueettomalla maaperällä tukikeskustelujen avulla. Asiakkailta ei edellytetä päihteettömyyttä eikä rikoksettomuutta, vaan ainoastaan motivaatiota pyrkiä kohti väkivallatonta elämää. Aggrediin osallistuminen on vapaaehtoista eikä maksa mitään.

3. Lapsinäkökulmainen riskiarviointi vaativassa erotilanteessa. Turvassa -hanke, Johanna Vaitomaa ja Turvassa- hanketiimi, Ensi- ja turvakotien liitto. Työpajassa esitellään Turvassa-hankkeessa kehitettyä, lapsen näkökulman huomioivaa riskiarviointiin tarkoitettua seulontalomaketta ja keskustellaan osallistujien kanssa:   – miten tämä riskiarviointiväline soveltuisi sinun työhösi ja    miten voidaan työskennellä riskien kanssa ja lisätä lapsen turvallisuutta ja hyvinvointia.

4. Mitä väkivaltatyöntekijän olisi asiakaskohtaamisessa hyvä tiedostaa itsestään sekä vainoajista. Varjo-hanke, Salla Kaikkonen,VIOLA, Väkivallasta vapaaksi ry.

5. Lapsen ja vanhemman turvallisen suhteen rakentaminen, kun vanhempi on kaltoinkohdellut lasta. Perheiden kokemuksia Lasten Kaltoinkohtelun Katkaisu-mallista. Niina Remsu, Ensi- ja turvakotien liitto. Perheet, joissa lapset ovat riskissä tai joutuvat vanhempiensa kaltoinkohtelemiksi, tarvitsevat tukea löytääkseen omat selviytymiskeinonsa ja lisätäkseen perheen myönteistä vuorovaikutusta sekä turvallisuustaitoja arjessa. Työpajassa esitellään kokemuksia 16 tapaamiskertaa sisältävästä koko perheelle tarkoitetusta interventiosta LKK-mallista. Teemoina ovat mm. turvallisuus, motivointi, turvataidot ja väkivaltatapahtuman selkiyttäminen perheprosessissa.

6. Pahuutta, sairautta vai jotain muuta? – Seksuaaliväkivallan tekijän kohtaaminen. SERITA-hanke, Ulla Konttila. Ketkä ovat seksuaaliväkivallan tekijöitä? Mitä tunteita he ammattilaisissa herättävät? Millaista apua he tarvitsevat? Milloin seksuaali-käyttäytyminen tai seksuaalinen kiinnostus aiheuttaa huolta?

7Matka tekijätyön ytimeen, osa 1. Turvallisille Raiteille -hanke, Hanketiimi, Ensi- ja turvakotien liitto.                                 

8.  Nuori väkivallan tekijänä. Katri Kyllönen, Ensi- ja turvakotien liitto

13.55-14.15  Tauko

14.15-15.05 Työpajat 2

  1. Kissa pöydälle – lähisuhdeväkivallan havainnointia ja puheeksiottoa sekä motivointia ja ohjausta ilmiön käsittelyyn. Merja Tukiainen-Porokka ja Jarmo Romo ,VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry. Kissa pöydälle on lähisuhdeväkivallan havainnointia ja puheeksi ottoa sekä motivointia ja ohjausta ilmiön käsittelyyn.Kissa pöydälle lähti tarpeesta viritellä ajatusta lähisuhdeväkivallan havainnointiin ja puheeksi ottoon nimenomaan vankiloissa. Tarkoituksena on löytää eri laitoksiin sopiva malli, kuinka valvontahenkilökunta tunnistaa lähisuhdeväkivallan muodot ja tarvittaessa puuttuu siihen joko lähityön merkeissä tai ohjaa sitten edelleen erityishenkilöstölle työskentelyyn. Pohjana käytettiin Violan avainhenkilömallia, joka oli jalkautettu Etelä-Savoon.

2. Kulttuurisensitiivisyyden ja väkivaltatyön vuoropuhelut. Kostas Tassopoulos, Lyömätön Linja Espoossa ry

3. Nuorten miesten tunnetaidot Vantaan poikateatterissa. Joonas Veijanen, Vantaan poikateatteri. Työpajassa esitellään poikateatterin toimintaa ja samalla tarjoamaan yksinkertaisia harjoitteita, joita myös toiminnassa on käytössä.

4. Poliisin toimintamallit perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa. Minna Liimatainen, poliisihallitus ja Jyrki Kallio, Länsi-Uudenmaan poliisi, Espoo. 

5. Vaikuttavuuden mittaaminen väkivaltatyössä. Vaikuttavuus esiin -hanke, Nina Forsström, Ensi- ja turvakotien liitto

6. Vauvan kaltoinkohtelu ja päihteet. Pidä kiinni –ensikoti, Helsinki.

7. Matka tekijätyön ytimeen, osa 2. Turvallisille Raiteille -hanke, Ensi- ja turvakotien liitto

8. TURVALLINEN PERHE, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä pariskuntien kanssa tehtävästä väkivaltatyöstä. Turvallinen perhe -hanke, Minna Riekkinen ja Juha Metelinen. Turvallinen perhe -toimintamallia on rakennettu Kuopion kriisikeskuksen kehittämishankkeessa. Toimintamallin tarkoitus on saada lähisuhdeväkivalta loppumaan parisuhteessa ja sitä kautta perheessä. Työskentelyn taustalla on maailmalla tutkitut ja vaikuttaviksi osoittautuneet väkivaltatyön toimintamallit (Cooper & Vetere 2005 ja  Stith, McCollum & Rosen 2011)

15.05-15.15 Tauko

15.15 Väkivaltaisten vanhempien auttaminen
Melissa K. Runyon Ph.D., Licensed Psychologist, Prospect KY

16.15 Foorumin 1. päivä päättyy  

Torstai 26.8.2021 

9.00–10.00 Nuorten väkivaltafoorumin terveiset 

10.00–11.00 Impact Outcome Monitoring Toolkit: a process and outcome monitoring tool for perpetrators treatment in Europe.
Berta Vall Castelló,Research and Development Manager, European Network for Work with Perpetrators (WWP EN)

11.00–12.00Lounas 

12.00-12.20 Yhteinen viesti päättäjille

12.25-13.15Työpajat 1

  1. Väkivaltatyöntekijästä tukijaksi. Aggredin auttamisorientaatio järjestäytyneestä rikollisuudesta irtautumisen tukemisessa. Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen puheenvuorot. Aggredi Pirkanmaa, Irina Remes ja Aggredi Lahti (kts. työpajojen kuvaukset keskiviikon kohdalta)

2. Mitä väkivaltatyöntekijän olisi asiakaskohtaamisessa hyvä tiedostaa itsestään sekä vainoajista. Varjo-hanke, Salla Kaikkonen, VIOLA, Väkivallasta vapaaksi ry 

3. Lapsen ja vanhemman turvallisen suhteen rakentaminen, kun vanhempi on kaltoinkohdellut lasta. Perheiden kokemuksia Lasten Kaltoinkohtelun Katkaisu-mallista. Niina Remsu, Ensi- ja turvakotien liitto

4. Pahuutta, sairautta vai jotain muuta? – Seksuaaliväkivallan tekijän kohtaaminen. SERITA-työ, Ulla Konttila ja Jukka Aho ja Anne Saarinen Setlementti Tampere 

5. Matka tekijätyön ytimeen, osa 1. Turvallisille Raiteille -hanke, hanketiimi, Ensi- ja turvakotien liitto

6. Nuori väkivallan tekijänä. Katri Kyllönen, Ensi- ja turvakotien liitto

7. Kissa pöydälle – lähisuhdeväkivallan havainnointia ja puheeksiottoa sekä motivointia ja ohjausta ilmiön käsittelyyn. Merja Tukiainen-Porokka ja Jarmo Romo ,VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry

13.15-13.30 Tauko

13.30-14.20 Työpajat 2

  1. Kulttuurisensitiivisyyden ja väkivaltatyön vuoropuhelut. Kostas Tassopoulos, Lyömätön Linja Espoossa ry
  2. Nuorten miesten tunnetaidot Vantaan poikateatterissa. Joonas Veijanen, Vantaan poikateatteri 
  3. Poliisin toimintamallit perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa. Minna Liimatainen, poliisihallitus ja Jyrki Kallio, Länsi-Uudenmaan poliisi, Espoo
  4. Vaikuttavuuden mittaaminen väkivaltatyössä. Vaikuttavuus esiin -hanke, Nina Forsström, Ensi- ja turvakotien liitto
  5. Matka tekijätyön ytimeen, osa 2. Turvallisille Raiteille -hanke, Veli-Matti Toikka, Ensi- ja turvakotien liitto
  6. TURVALLINEN PERHE, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä pariskuntien kanssa tehtävästä väkivaltatyöstä. Turvallinen perhe -hanke, Minna Riekkinen ja Juha Metelinen

14.25-15.00  Viestin vieminen eduskuntaan ja loppusanat

Ilmoittautuminen. Viimeinen ilmoittautumispäivä 20.8.2021. Maksuton peruutus 20.8. 2021 asti. Tämän jälkeen peruutetut ilmoittautumiset laskutetaan täysimääräisenä.
Työpajat toteutetaan tapahtuma-alustalla, josta löytyvät linkit työpajoihin. Erillisiä linkkejä ei lähetetä. Huom! Osa työpajoista toteutuu molempina päivinä, osa vain foorumin 1. päivänä. Huom! Turvallisille Raiteille hankkeen työpaja toteutaan keskiviikkona kahden työpajan mittaisena. (osa 1 klo 13.05-13.55 ja osa 2 klo 14.15-15.05)
Huom! Turvallisille Raiteille hankkeen työpaja toteutaan keskiviikkona kahden työpajan mittaisena. (osa 1 klo 13.05-13.55 ja osa 2 klo 14.15-15.05)
Työpajat toteutetaan tapahtuma-alustalla, josta löytyvät linkit työpajoihin. Erillisiä linkkejä ei lähetetä. Huom! Osa työpajoista toteutuu molempina päivinä, osa vain foorumin 1. päivänä. Huom! Turvallisille Raiteille hankkeen työpaja toteutaan Torstaina kahden työpajan mittaisena. (osa 1 klo 12.25-13.15 ja osa 2 klo 13.30-14.20)
Valitse näistä kolme mielestäsi tärkeintä kohtaa, mihin toivoisit suomalaisessa päätöksenteossa kiinnitettävän huomiota. Vastauksia käytetään nimettöminä vaikuttamis- ja kehittämistyöhön.
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.
Webinaari: Väkivaltatyön foorumi
Please note that this is only for already agreed speakers, i.e. who have their names in the program. Other invitees are kindly asked to use the registration form for participants.
Työpajat toteutetaan tapahtuma-alustalla, josta löytyvät linkit työpajoihin. Erillisiä linkkejä ei lähetetä. Osa työpajoista toteutuu molempina päivinä, osa vain foorumin 1. päivänä. HUOM! Tarkistathan oman työpajasi numeron ja aikataulun varsinaisesta ohjelmasta, työpajojen numerot eivät ole välttämättä samat kuin ilmottautumisessa!