28.8.–3.11.2023 09.00-15.00 Teams

Koulutuksen tavoite:            

Menetelmäkoulutus antaa välineet ohjata Vanhemman neuvo-vertaistukiryhmiä. Koulutuksessa perehdytään vertaisryhmän ohjaamiseen ja tutustutaan Vanhemman neuvo -ryhmän työskentelytapoihin ja ryhmässä käsiteltäviin teemoihin.

Mikä on Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmä?

Vanhemman neuvo® -vertaistukiryhmä on ammatillisesti ohjattu ryhmä eropäätöksen tehneille ja eronneille vanhemmille. Ryhmä kokoontuu 8 kertaa ja tukee vanhempia uuden elämänvaiheen jäsentämisessä ja yhteisen eron jälkeisen vanhemmuuden rakentamisessa. Ryhmän avulla autetaan vanhempia näkemään lapsen tarpeet erossa ja löytämään käytännön toimintatapoja lapsen tilanteen helpottamiseksi.

Kohderyhmä:                        

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, joilla on kokemusta ryhmän ohjaamisesta, eroperheiden kanssa työskentelystä ja vanhemmuuden tukemisesta.

Koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on, että hakijalla on jokin näistä koulutuksista ja kokemusta ryhmän ohjaamisesta.

Koulutusryhmän koko:

8–12 henkilöä. Koulutuksen materiaalimaksu on 50 euroa / osallistuja.

Koulutuspaikka:

Etäyhteydellä Microsoft Teams -koulutuksena.

Aikataulu:

Koulutus järjestetään seuraavan kerran keväällä 2025:

Starttipäivä suoritettavissa ajalla 13.1.-3.2.

Koulutuksen teemoihin johdatteleva startti suoritetaan itsenäisesti Etkl-akatemiassa (verkkokoulutusalustalla) ennen etäopiskelupäiviä. Suorituksen kesto noin 4 tuntia.

I Etäopiskelupäivä 5.2. klo 9-15 / Teams.

II Etäopiskelupäivä 5.3. klo 9-15 / Teams.

III Etäopiskelupäivä 9.4. klo 9-15 / Teams.

Koulutukseen hakeminen:

Kirjoita vapaamuotoinen esittely itsestäsi, jonka olet jäsentänyt seuraavien kolmen kohdan mukaisesti:

1. Kerro lyhyesti tämän hetkisestä työstäsi ja ammatillisesta koulutuksestasi.
– Millaisia kokemuksia sinulla on eroperheiden kanssa työskentelystä?
– Millaisia kokemuksia sinulla on vanhemmuuden tukemisesta?
– Millaisia kokemuksia sinulla on ryhmien ohjaamisesta?

2. Menetelmäkoulutukseen sisältyy Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaaminen
koulutuksen aikana.

– Miten olet ajatellut toteuttaa Vanhemman neuvo -ryhmän koulutuksen aikana?
– Onko työorganisaatiossasi mahdollista toteuttaa ryhmä? Oletko keskustellut asiasta esimiehesi kanssa?

 

3. Mikä motivoi sinua osallistumaan koulutukseen?

Hakemukset tulee lähettää 8.1.2025 mennessä osoitteeseen niina.neuvonen@etkl.fi.

Kouluttaja:

Niina Neuvonen, asiantuntija

Ero lapsiperheessä -työ, Ensi- ja turvakotien liitto

puh. 050 4489949 / niina.neuvonen@etkl.fi