1.3.–28.4.2021 9-14.30 Etäyhteys TEAMS

Vanhemman neuvo® -vertaistukiryhmä on ammatillisesti ohjattu ryhmä eropäätöksen tehneille ja eronneille vanhemmille. Ryhmä kokoontuu 8 kertaa ja tukee vanhempia uuden elämänvaiheen jäsentämisessä ja yhteisen eron jälkeisen vanhemmuuden rakentamisessa. Ryhmän avulla autetaan vanhempia näkemään lapsen tarpeet erossa ja löytämään käytännön toimintatapoja lapsen tilanteen helpottamiseksi.

 Koulutuksen tavoite:  Menetelmäkoulutus antaa välineet ohjata Vanhemman neuvo®-vertaistukiryhmiä. Koulutuksessa perehdytään vertaisryhmän ohjaamiseen ja tutustutaan Vanhemman neuvo ®-ryhmäntyöskentelytapoihin ja ryhmässä käsiteltäviin teemoihin.

 Kohderyhmä:  Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, joilla on kokemusta ryhmän ohjaamisesta, eroperheiden kanssa työskentelystä ja vanhemmuuden tukemisesta.

Koulutusryhmän koko: 8-12 henkilöä. Koulutuksen materiaalimaksu on 50 euroa / osallistuja.

Koulutuspaikka: Koulutus järjestetään etäyhteydellä Microsoft Teams -kokouksena

Kouluttajat: Tanja Koskinen, asiantuntija, Ero lapsiperheessä -työ, Ensi- ja turvakotien liitto ja Piia Vehkoja, asiantuntija, Ero lapsiperheessä -työ

Koulutuksen rakenne:

Etäopetuspäivät 1.3., 30.3., 31.3., 27.4. ja 28.4. klo 9-14.30, joiden aikana käsitellään Vanhemman Neuvo -vertaistukiryhmän sisältöjä ohjaamisen ja ryhmäprosessin näkökulmasta.

Vanhemman neuvo -ryhmän ohjaus yksin tai työparin kanssa (8 x 2,5 tuntia). Ryhmän ohjaaminen ajoittuu keväälle 2021.

Jokainen koulutettava osallistuu 1-2 kertaa ryhmämuotoiseen menetelmäohjaukseen koulutuksen aikana. Tapaamisista sovitaan tarkemmin koulutuksen aikana, kun koulutettavien omien Vanhemman neuvo -ryhmien aikataulut ovat selvillä. Menetelmäohjaukset järjestetään Teams -kokouksena etäyhteydellä.

Näin haet Vanhemman Neuvo -ohjaajakoulutukseen:       

Koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on, että hakijalla on

1.sosiaali-, terveys-, tai kasvatusalan koulutus,

2.kokemusta eroperheiden kanssa työskentelystä ja vanhemmuuden tukemisesta sekä

3.kokemusta ryhmän ohjaamisesta

Kirjoita vapaamuotoinen esittely itsestäsi, jonka olet jäsentänyt seuraavien kolmen kohdan mukaisesti:

1.Kerro lyhyesti tämän hetkisestä työstäsi ja ammatillisesta koulutuksestasi. Millaisia kokemuksia sinulla on eroperheiden kanssa työskentelystä? Millaisia kokemuksia sinulla on vanhemmuuden tukemisesta? Millaisia kokemuksia sinulla on ryhmien ohjaamisesta

2. Menetelmäkoulutukseen sisältyy Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaaminen koulutuksen aikana. Miten olet ajatellut toteuttaa Vanhemman neuvo -ryhmän koulutuksen aikana? Onko työorganisaatiossasi mahdollista toteuttaa ryhmä? Oletko keskustellut asiasta esimiehesi kanssa?                                                      

3. Mikä motivoi sinua osallistumaan koulutukseen?

Lisätietoja ja hakemukset Vanhemman neuvo –menetelmäkoulutukseen:

Tanja Koskinen, tanja.koskinen@etkl.fi  p. 040 7632332

Lähetäthän hakemuksesi 19.2.2021 mennessä.