4.4.2023 9.00-15.45 ETÄYHTEYS (Teams)

Työkokouspäivän teemana on vanhemmuus eron jälkeen, jota tarkastellaan uuden suomalaisen tutkimustiedon valossa. Aamupäivän aikana työskennellään pienryhmittäin ajankohtaisten teemojen parissa.

Kenelle: Työkokouksen aamupäivä on tarkoitettu Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä työmuodon työntekijöille ja eroauttamista tekeville työntekijöille jäsenyhdistyksissä. Iltapäivä on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijöille.

Paikka: Työkokous toteutetaan etäyhteydellä TEAMS. Kutsu lähetetään ilmoittautuneiden sähköpostiin 3.4.2023. Työkokouksesta ei tule tallennetta.

Ohjelma

8.45-9 Aamukahvit hyvässä seurassa. Tervetuloa vaihtamaan kuulumisia!

9-9.15 Virittäytyminen päivään

asiantuntija Päivi Hietanen ja erityisasiantuntija Johanna Vaitomaa sekä Ero lapsiperheessä-tiimi

9.15-11.15 Sotea, nettiä ja yhdenmukaisuutta etsimässä – vanhemmuuden tuki yhdistyksissä

Työskentelyä pienryhmissä Ero lapsiperheessä-tiimin johdolla

Työskentelyä eri aiheiden äärellä. Osallistujat jaetaan kolmeen ryhmään ja jokainen ryhmä osallistuu kuhunkin pienryhmään 30 minuutin ajan. Tauot välissä ja lopuksi yhteenvetokeskustelu fasilitaattoreiden kesken.

  1. SoTe-hanke, perhekeskukset ja eroauttaminen. Työskentelyä fasilitoi Päivi Hietanen
  2. Yhdistysten nettisivut ja työmme yhdenmukainen näkyminen. Työskentelyä fasilitoivat Milja Harju ja Jussi Pulli
  3. Vanhemmuuden tukeminen yhdistysten näkökulmasta ja uudet avaukset. Työskentelyä fasilitoivat Johanna Vaitomaa ja Ulla Mikkola

11.15-11.30 Ero lapsiperheessä -työn auditointikiertue 2023 – infoa tulevasta

kehittämispäällikkö Jussi Pulli

11.30-12.15 lounas

12.15-12.30 Yhteistä vapaamuotoista kuulumisten vaihtoa ja keskustelua aiheen ääreltä ja laidalta

Iltapäivän osallistujat liittyvät linjalle-tervetuloa!

klo 12.30-13.15 Ammattilaisten kohtaama vaikea ero- ja huoltoriitatilanteissa

Ammattilaiset kokevat ero- ja huoltoriitatilanteiden parissa työskentelyn usein vaikeana, vaativana ja paljon resursseja vievänä. Analysoin ja avaan esityksessäni, mihin nämä vaikean kokemukset asiakastilanteisiin konsultaatiota hakeneiden työntekijöiden puheessa paikantuvat.

Yliopistonlehtori (sosiaalityö)/ Sosiaalityön tutkinto-ohjelmavastaava, Aino Ritala-Koskinen, Tampereen yliopisto

15min keskustelu ja jaloittelu

13.30-14.15 Yhteisvanhemmuus vauvaperheissä: oppimista yksin ja yhdessä

Yhteisvanhemmuus (engl. coparenting) tarkoittaa vanhempien tai muiden lapsesta vastuuta kantavien aikuisten välistä yhteistyötä vanhemmuudessa ja lapsen hoivassa. Yhteisvanhemmuus koskee kaikkia perheitä perhemuodosta riippumatta. Hyvin toimivassa yhteisvanhemmuudessa vanhemmat jakavat vastuut reilusti, tukevat toisiaan vanhempina ja ovat samoilla linjoilla lastenkasvatuksesta.  

Vanhempi tutkija Kaisa Malinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja professori Anna Rönkä Jyväskylän yliopistosta luotsaavat Yhteisvanhemmuuteen oppimassa -tutkimushanketta. Tässä seurantatutkimuksessa on Suomesta mukana 157 pariskuntaa, joiden elämää on seurattu esikoislapsen odotuksesta lapsen 1,5 vuoden ikään asti. Malinen ja Rönkä kertovat hankkeen tulosten pohjalta, millaisia toimivia käytäntöjä pareilla on ja mitä ovat tyypilliset yhteisvanhemmuuden haasteet. He pohtivat, miten yhteisvanhemmuutta voi oppia ja tukea palveluissa. 

15 min. tauko

klo 14.30-15.15 Isät, äidit ja yhteisvanhemmuus eron jälkeen

Osuus pohjautuu Vanhemmuus eron jälkeen-tutkimustyössä eronneille vanhemmille tehtyihin haastatteluihin ja tuloksiin.

Yliopistolehtori Johanna Terävä ja yliopistolehtori Marja Leena Böök, Jyväskylän yliopisto

15 min keskustelu

15.30-15.45 Päätös ja palaute

Lisätiedot:

Päivi Hietanen

0504385290

paivi.hietanen@etkl.fi

Kuva: unsplash.com

ILMOITTAUTUMINEN on päättynyt.

Ota yhteyttä: Päivi Hietanen, 0504385290.