1.–2.11.2022 9.00-16.00 Radisson Blu Marina Palace Hotel, Turku/ verkossa, Linnankatu 32, 20100 Turku /verkossa

Vanhemmuuden vaikeat tunteet

Huom! Webinaariin mahtuu vielä, mutta livetilaisuus on nyt täyttynyt.

Vanhempi voi kokea haastavia tunteita, kuten syyllisyyttä, häpeää, vihaa ja pelkoa. Vauvan ja vanhemman parhaaksi on, että negatiivisistakin tunteista puhutaan rohkeasti. Ammattilaisilla tulisi olla aikaa pysähtyä ja kuulla vanhempia sekä osaamista tunnistaa perheet, jotka tarvitsevat tiiviimpää tukea. Vauvafoorumissa kuulet vanhemmuuden vaikeista tunteista ja saat uusinta tutkimustietoa sekä Mindfulness -menetelmiä työskentelyn avuksi.

Kenelle

Vauvafoorumi sopii vauvaperheitä työssään kohtaaville sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä muille tapahtumasta kiinnostuneille. Foorumi järjestetään hybridinä ja siihen voit osallistua paikan päällä Turussa tai verkossa. Teams- linkki lähetetään edellisenä päivänä etänä osallistuville.

Hinta

Paikan päällVIOLA – väkivallasta vapaaksi ryä 190€

Verkossa 150€

Lisätietoja

Niina Neuvonen
asiantuntija, vaativa vauvatyö
niina.neuvonen@etkl.fi, puhelin +358 050 4489949

Ohjelma

TIISTAI  1.11.  

9.00-10.00 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

10.00-10.15 Turun kaupungin tervehdys, Elina Rantanen, apulaispormestari

10.15-10.25 Tervetuloa, toiminnanjohtaja, Turun ensi- ja turvakoti ry 

10.25 – 10.35 Musiikkiesitys, Sos.

10.35-11.20 ”Erilaisista perheistä kaikenlaisiin perheisiin” – perheiden moninaisuus perhettä koskevien käsitysten valossa, Keiju Vihreäsalo, VTT, tutkija, Helsingin yliopisto

11.20-12.00 Raskaus- ja vauva-ajan ahdistuneisuus ja sen kanssa selviytyminen, Suomen Perinataalimielenterveys ry, Reima Santala, yleislääketieteen ja lasten psykiatrian erikoislääkäri, perheterapeutti

12.00-13.00 Lounas ja verkostoitumista 

13.00-14.00 Vauvan tunteiden säätelyn tukeminen varhaisen vuorovaikutuksen hoidossa, Elina Savonlahti, lasten psykiatrian erikoislääkäri

14.00 – 14.30 Kahvit  

14.30-15.00  Vauvatyön vaikutukset ja vaikuttavuus, Maria Kronlund, lähijohtaja, Ensikoti palvelut ja Baby Blues hanke & Heidi Helmiluoto, Sosiaalihuollon palveluiden asiantuntija, lähityön esihenkilö, Merikratos Varsinais- Suomi

15.00.-15.30 Kokemusasiantuntijan puheenvuoro 

15.30-17.00 Workshopit (workshopeista yhteen on mahdollisuus osallistua etäyhteydellä, ilmoitetaan tapahtumassa) 

1. Workshop, Kohtaamiseen liittyvät tunteet – nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi tuleminen

Workshopissa kuullaan baby blues työntekijöiden kokemuksia ja ajatuksia kohtaamisen merkityksestä vanhemmuuteen. Toiminnan pyrkimyksenä on lisätä perheiden hyvinvointia tukemalla vanhempien jaksamista, arjen sujumista sekä varhaista vuorovaikutusta.

Äitiys ja isyys herättävät monenlaisia tunteita; onnellisten tunteiden lisäksi raskausaikaan tai vauva-arkeen saattaa liittyä ristiriitaisia tunteita, syyllisyyttä, pelkoja, riittämättömyyttä ja väsymystä. Näiden hankalien tunteiden ja olojen myöntäminen ja ääneen sanominen saattaa olla monelle vanhemmalle hankalaa. Workshopissa pohdimme, mitä hyvään ja kunnioittavaan kohtaamiseen sisältyy. Työskentelyssä on tärkeää auttaa vanhempia löytämään omat vahvuudet ja voimavarat.

Workshopin ohjaavat Baby Blues toiminnasta vastaavat työntekijät, Turun ensi- ja turvakoti ry

2. Workshop, Asiakkaana maahanmuuttaja – kohtaamisen ja tuen työkalut,

Tässä workshopissa syvennytään toimivaan kohtaamiseen silloin, kun asiakkaana on maahanmuuttajataustainen asiakas. Millaisia haasteita esimerkiksi pakolaisuuteen liittyvät kokemukset, erilaiset perherooleihin liittyvät rakenteet ja kulttuuritaustat, yhteisen kielen puute, ennakkoluulot ja tabut voivat tuoda kohtaamiseen. Ja toisaalta, mitä kaikkia mahdollisuuksia kohtaamisessa on, kun se tehdään kulttuurisensitiivisesti, yksilöllisesti ja erilaisia menetelmiä hyödyntämällä.

Workshopissa pohditaan, kuinka lapsi tulee huomioida kohtaamisessa, kuinka vanhemmuutta voi tukea ja miten isän roolia saadaan vahvistettua. Keskustelua käydään läpi erilaisten asiakasesimerkkien kautta. Workshopissa tarjotaan myös käytännön työkaluja ja materiaalivinkkejä, joita voi hyödyntää omassa asiakastyössä.

Tatu Iisakkila, lähijohtaja, yhteisöpedagogi (YAMK), Turun ensi- ja turvakoti ry/perheryhmäkoti & Tiuku Pennola, monikulttuurisuustyön asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto

3. Workshop, Keholliset työmenetelmät perheiden tukena

Lapsuusaika luo perustan koko myöhemmälle elämälle. Keholliset työmenetelmät -workshopissa tutkitaan lähtökohtia, joilla tukea aikuisten, vanhempien ja lasten välistä vuorovaikutusta kehokeskeisesti. Workshopissa perehdytään kehotietoiseen suhtautumistapaan, käytännön harjoitusten avulla. Käymme läpi kehollisia keinoja, joita lapsiperheiden kanssa työskentelevät ammattihenkilöt voivat soveltaa asiakastyössään.  

Käymme läpi lyhyet teoriaosuudet kiintymyssuhteiden, mielentämisen ja vuorovaikutteisen säätelyn hermostollisesta perustasta, jotka luodaan lapsuudessa. Lyhyesti esitellyistä teoriaosuuksista jatketaan kehokeskeisen suhtautumistavan ja työmenetelmien harjoituksiin. Tutustumme ihmisten keskinäiseen, luonnolliseen vuorovaikutteiseen säätelyyn.  

Kehokeskeisiä vuorovaikutuskeinoja voidaan käyttää tietoisesti. Rauhoittava tai aktivoiva hengitys, levollinen ja avoin katsekontakti, kosketus sekä äänenkäyttö toimivat kehollisen kanssasäätelyn perustana. Kehollinen kanssasäätelyllä on tärkeä rooli etenkin varhaisessa vuorovaikutuksessa, mutta myös kaikissa myöhemmissä ikävaiheissa – kaikenikäisten ihmisten keskinäisissä vuorovaikutussuhteissa. Näiden lähtökohtien ymmärtäminen ja tietoinen käyttö kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa on ihmissuhdetyössä tärkeää. 

 Workshopin ohjaa kehopsykoterapeutti, lähisuhteiden sosiologi Aune Karhumäki 

4. TÄYNNÄ Workshop, Tutustumiskäynti Pidä kiinni yksikkö Oliviaan

Workshopissa kuulet Avopalveluyksikkö Olivian työn sisällöistä ja menetelmistä. Voit tulla kuulemaan etsivän ja matalankynnyksen työstä ja voit saada vinkkejä oman työsi tueksi. Kokemusasiantuntija kertoo saamastaan tuesta ja vanhemmuutta vakauttavasta työskentelystä. Tutustumiskäynnille mahtuu max. 20 hlöä. Ilmoittautuminen sulkeutuu automaattisesti, kun paikat ovat täyttyneet. Workshopin ohjaa avopalveluyksikön työntekijät ja kokemusasiantuntija, Turun ensi- ja turvakoti ry

Osoite: Avopalveluyksikkö Olivia, Verkatehtaankatu 4, 7 krs. 20100 Turku (kävelymatkan päässä)

19.00 Cocktail-tilaisuus Vauvafoorumiin osallistuville.   

KESKIVIIKKO 2.11. 

9.00-9.45 Raskauteen liittyvä ahdistuneisuus, miksi on tärkeää tunnistaa ja hoitaa, Eeva- Leena Kataja, psykologi, psykoterapeutti, Suomen Akatemian kliininen tutkija, Turun yliopisto, FinnBrain- tutkimus

Varhaisvanhemmuuden tunteiden käsittely ja hoivakäyttäytyminen, Elisabeth Nordenswan, psykologi, tutkijatohtori, Turun yliopisto, FinnBrain- tutkimus/ InterLearn huippututkimusyksikkö

9.45 – 10.30 Häpeä, Katja Myllyviita, psykologi ja psykoterapeutti 

10.30 – 11.30 Vauvan mielenterveys, Riikka Riihonen, lastenpsykiatri 

11.30- 12.00 Lastensuojelun systeemisen työskentelyn mahdollisuudet vauvaperheiden tukemisessa, Eira Virolainen, Turun lastensuojelun johtaja

12.00- 13.00 Lounas 

13.00 – 13.40 Mindfulness -menetelmät tunteiden säätelyssä, Jonna Lehikoinen, projektipäällikkö ja Satu Vesisenaho, hanketyöntekijä, Stressistä säätelyyn hanke, Ensi- ja turvakotien liitto

13.40-14.30 Ymmärrä myötätuntostressiä ja ehkäise myötätuntouupumus, Antti Klemettilä, kehittämispäällikkö, THL 

14.30-15.00 Kahvitauko 

15.00-15.15 Esitys  

15.15 – 15.30 Eduskunnan vauvaryhmä, Sofia Virta, kansanedustaja 

15.30 -15.50 Vauvafoorumin päätös, Hanna Sellergren, vaativan vauvatyön kehittämispäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto 

15.50 – 16.00 Kapulan vaihto, Hanna Sellergren, vaativan vauvatyön kehittämispäällikkö, Ensi-ja turvakotien liitto

ILMOITTAUTUMINEN

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 19.10.2022. Maksuton peruutus 19.10. 2022 asti. Tämän jälkeen peruutetut ilmoittautumiset laskutetaan täysimääräisenä.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Majoittuminen

Hotellikiintiöt:

Radisson Blu Marina Palace Hotel Linnankatu 32, 20100 TURKU

150€ yhden hengen huone ja 170€ kahden hengen huone. Hinnat sisältävät Super Breakfast –buffetaamiaisen, huoneosuuden sekä saunan.

Huonevaraukset, puh. +358 300 870 010, sähköposti: Reservations.Finland@RadissonBlu.com

Varaustunnus: ”VAUVAFORUUMI2022”

Scandic Hamburger Börs Kauppiaskatu 6, 20100 TURKU

Hinta 149€ yhden hengen huone ja 169€ kahden hengen huone. Scandicin huonehintaan sisältyy runsas luomutuotteita sisältävä aamiainen, maksuton Wi-Fi Aika

Huonevaraukset, Puh. +358 2 4782 1700, Sähköposti: hamburgerbors@scandichotels.com

Varaustunnus: BWAU011122