31.1.2023 9–16 Teams

Tule kuulemaan digitaalisen auttamisen uusista tuulista. Työkokouksessa kuulet ajankohtaisia asioita ja pääset yhdessä kehittämää palveluita sekä jakamaan kehittämisideoita.

Kenelle: Jäsenyhdistystemme chatpäivystäjille, verkkoauttajille sekä digitaalisten palveluiden kehittämisestä kiinnostuneille.

Ilmoittaudu mukaan työkokoukseen 25.1.23 mennessä

Lisätietoja:
Tuulia Kovanen
tuulia.kovanen@etkl.fi
p. 050 4328470

Ohjelma

9.00                  Tervetuloa työkokoukseen

9.30                  Taloudellisen väkivallan tunnistaminen ja auttamisen keinot

Hanna Nylén, hankesuunnittelija, Taloudellinen väkivalta tutuksi -hanke, VIOLA – Väkivallasta vapaaksi ry

Tita Yli-Kätkä, hanketyöntekijä, Taloudellinen väkivalta tutuksi -hanke, Vaasan ensi- ja turvakoti ry

11.00                Lounastauko

12.00                Nopeat ajankohtaiset

12.30                Tulevaisuustyöskentelyä, digitaaliset palvelut strategiassa

Miltä digitaaliset palvelut näyttävät tulevaisuudessa? Miten pysymme ajan hermolla? Mitä haluamme nostaa esiin uudessa strategiassa?

Marcus Lunqvist, suunnittelija, Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verkestä johdattelee aiheeseen Digitaaliset palvelut ja tulevaisuus

Suunnittelija

14.00                Kahvitauko

14.20                Pienryhmätyöskentelyä ajankohtaisista teemoista (valitse yksi)

  1. Miten löytää luotettavaa tietoa ja ohjata avunhakijoita sujuvasta chatissa? Joskus oikean tiedon löytäminen nopeasti on haastavaa ja omat tiedot ja taidot ovat kovilla. Keskustellaan yhdessä, jaetaan vinkkejä ja mietitään miten tiedonhakua ja ohjausta voitaisiin helpottaa ja parantaa.
  2. Onnistumisia ja kuormittavuutta chatauttamisessa. Pienryhmässä tarkastellaan chattyötä onnistumisen ja kuormittavuuden nelikentä avulla. Keskustellaan yhdessä siitä, mistä syntyy onnistumisen tai kuormittavuuden kokemus ja millaisia tunteita päivystystyöhön liittyy.
  3. Digitaalisten palveluiden tukirakenteet kuntoon valtakunnallisesti ja yhdistystasolla. Millaisia tukirakenteita meillä on käytössä yhdistyksissä ja valtakunnallisesti? Mitä tarpeita tukirakenteille löytyy? Keskustellaan yhdessä ja jaetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä.
  4. Kuinka syvälle voimme lyhyessä chatkeskustelussa mennä? Mitä meidän on tärkeää kysyä chatissa keskustelun näkökulmasta? Mikä on riittävää? Keskustellaan yhdessä chattaamisesta ja sen rajoista.

15.00                Pienryhmien purku

16.00                Päivä päättyy

Ilmoittautuminen on päättynyt.