7.6.2023 9-10.30 Teams

Viestintätyöpajassa pureudutaan markkinointiviestinnällisin keinoihin, jotka hyödyttävät jäsenyhdistyksiä.

Miten markkinoinin yhdistyksen palveluita ja miten tavoitan oikeita kohderyhmiä? Miten tiivistän houkuttelevan ja kiinnostavan viestin? Mikä merkitys yhdistyksen tunnettuudella on ja miten sitä voi tukea?

Kenelle: Kaikille jäsenyhdistysten viestinnän parissa työskenteleville

Lisätietoja:
Laura Kouri, viestinnän asiantuntija
laura.kouri@etkl.fi
p. 040709 9498

Ilmoittautuminen: Viestintätyöpaja 7.6.2023
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.