21.4.2022 13-16 Teams -koulutus

Turvalliset lapsen ja vanhemman väliset suhteet toimivat lasta suojaavana tekijänä silloin, kun vanhemmat eroavat. Vanhempien keskinäisellä vuorovaikutuksen tavalla on suuri merkitys lapsen psyykkiselle hyvinvoinnille eron jälkeen.  Ero on parisuhteen loppu ja uudenlaisen vanhemmuussuhteen toteuttamisen alku. Toimivan yhteistyövanhemmuuden lähtökohtana on lapsen tarpeiden ja edun ensisijaisuus. Vanhempien välinen sovinnollisuus ja yhteistyö edesauttavat lapsen hyvinvointia sekä turvallista kasvua ja kehitystä kohti aikuisuutta.

Yhteistyövanhemmuuden kolmio on kehitetty työvälineeksi eronneiden ja eroa pohtivien vanhempien kanssa työskentelyyn. Työväline soveltuu käytettäväksi niin yksilö- ja paritapaamissa kuin vertaisryhmissä sekä  eronneille vanhemmille suunnatuissa erilaisissa info- ja tukitilaisuuksissa.

Yhteistyövanhemmuuden kolmiota on testattu työvälineenä Ero lapsiperheessä-tilaisuuksissa sekä Vanhemman neuvo-vertaistukiryhmissä. Kolmiota on käytetty vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutuksissa. Kolmiota on käytetty myös perheoikeudellisissa yksiköissä lastenvalvojien työvälineenä sekä perhetyössä eroperheiden tukemisessa.

Yhteistyövanhemmuuden kolmio on koettu helpoksi käyttöön ottaa omassa työssä. Kolmio on selkeä kuva, jonka avulla perheen tilanteessa olevia muutoksia voi käsitellä.

Tutustu Yhteistyövanhemmuuden kolmioon tästä.

Yhteistyövanhemmuuden kolmio on saatavilla myös ruotsin ja englannin kielellä.

Perehdytyksen tavoite: auttaa osallistujaa ottamaan Yhteistyövanhemmuuden kolmio asiakastyön työvälineeksi.

Perehdytyksen sisältö: Perehdytys pitää sisällään alustuksia sekä pienryhmätehtäviä ja kolmion käytön harjoittelua. Perehdytyksen aikana tutustutaan yhteistyövanhemmuuden käsitteeseen, sen merkitykseen vanhemmalle sekä lapselle. Päivässä pohditaan ammattilaisten mahdollisuuksia tukea vanhempien välistä vanhemmuussuhdetta ja yhteistyövanhemmuutta. Päivässä käsitellään yhteistyövanhemmuuden tukemista tilanteissa, joissa vanhemmat eivät ole eronneet tai on kyseessä sateenkaareva- tai apilaperhe tai vanhempi on totaaliyksinhuoltaja.

Kenelle: Perehdytys on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille (esimerkiksi lastenvalvojat, varhaisen tuen työntekijät, perhetyöntekijät, terapeutit, olosuhdeselvitysten työntekijät, perheneuvolan työntekijät ja tapaamispaikkaohjaajat). Koulutus on avoin niin julkisen, 3.sektorin kuin yksityisen puolen työntekijöille.

Hinta: Perehdytyspäivä on osallistujille maksuton. Osallistujat sitoutuvat vastaamaan kolmion käyttökokemuksia kartoittavaan kyselyyn perehdytyksen jälkeen. Kokemuksia kysytään anonyymillä lomakkeella, josta vastaaja ei ole tunnistettavissa.  Osallistujat saavat itselleen käyttöön Yhteistyövanhemmuuden kolmion painetun version.

Osallistujilla on mahdollisuus tilata Yhteistyövanhemmuuden käsikirja hintaan 20€. Kirjan tilaukset täältä.

Perehdytyksen voi tilata myös omaan työyhteisöön. Perehdytys toteutetaan paikan päällä tai etäyhteydellä.

Lisätiedot:

Ero lapsiperheessä -työn asiantuntija Päivi Hietanen, 0504385290 sekä paivi.hietanen@etkl.fi

Ilmoittautuminen on päättynyt.