Turvakodit ovat auki ympäri vuorokauden ja auttavat perheväkivaltaaturvakoti_kesalla_auki kokeneita myös kesällä. Turvakotiin voi aina ottaa yhteyttä, kun tuntee olonsa kotona uhatuksi tai haluaa keskustella omasta ja perheen turvallisuudesta.

Usein jo väkivallasta kertominen helpottaa oloa. Turvakodista saa ammattilaisen puhelimitse kiinni kaikkina vuorokauden aikoina. Verkossa toimiva Nettiturvakoti auttaa myös kesäaikaan.  Nettiturvakodissa voi jutella kahdenkeskisessä chatissä asiantuntijan kanssa. Palvelut on tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivallan osapuolille; naisille, miehille sekä lapsille ja nuorille.

Teoin ja sanoin satuttamista

Perheissä ja lähisuhteissa on monenlaista väkivaltaa ja aina sitä ei tunnisteta. Usein väkivaltana pidetään vain tekoja, jotka jättävät jäljet ja on helposti tunnistettavissa. Uhkailu, nöyryytys, mitätöinti ja kontrollointi on myös väkivaltaa. Vaikka lapset eivät olisi väkivallan kohteena, uhkaava ilmapiiri vaikuttaa myös heidän elämäänsä. Uhrit usein kertovat, että pelko väkivallasta on tilanteessa raskainta.

Monesti läheiset huomaavat perheen tilanteen ensimmäisenä. Heillä voi olla merkittävä huoli, että perhe saa ammattiapua ajoissa. Läheisenä väkivaltaan puuttuminen ei ole helppoa. Aloittaa voi esimerkiksi kertomalla mitä on nähnyt tai kuullut ja mistä on huolissaan. Jo asian puheeksi ottaminen voi auttaa väkivallan kierteen katkaisemisessa. Usein väkivalta olisi mahdollista estää, jos turvakotiin otettaisiin yhteyttä jo siinä vaiheessa, kun tilanne kotona tuntuu uhkaavalta. Koskaan ei kannata jäädä odottamaan tilanteen pahenemista, vaan apua kannattaa hakea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Apua on saatavilla

Turvakodissa voi asua kriisitilanteen vaatiman ajan, tavallisimmin muutamasta päivästä pariin kuukauteen. Samalla saa ammattilaisen apua tilanteen ratkaisemiseksi. Turvakodeissa keskitytään auttamaan väkivaltaa kokeneita ja niiden avopalveluissa autetaan kaikkia osapuolia.

Nettiturvakodin chat päivystää pääsääntöisesti muutamia tunteja viikossa. Nyt päivystysaikoja  on lisätty juhannuksen jälkeiselle viikolle. Tarkemmin chatin kesän aukioloajat voi tarkistaa www.turvakoti.net. Turvakotien yhteystiedot löytyvät Nettiturvakodista.

Myös avopalveluissa saa tukea kriisitilanteissa sekä akuutin tilanteen jälkeen. Apua tarjotaan myös lapsille, jotka ovat todistaneet tai olleet väkivallan kohteena. Lapsille tarjottu tuki on sekä ennaltaehkäisevää että lapsen selviytymiskeinoja vahvistavaa työskentelyä, jossa myös vanhemmat saavat tukea. Avopalveluina toteutettu Jussi-työ sekä Lyömätön Linja Espoossa tarjoavat väkivallan tekijöille ammattillista apua väkivaltakierteen katkaisemiseksi ja ehkäisemiseksi.

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, joka tukee haavoittavissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä ehkäisee perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Liitto toimii 30 jäsenyhdistyksensä keskusjärjestönä. Jäsenyhdistykset ylläpitävät 11 turvakotia, 10 ensikotia sekä 6 päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia. Osa yhdistyksistä keskittyy avopalveluihin.

Lisätietoja:
viestintäpäällikkö Mikko Savelainen, Ensi- ja turvakotienliitto, puh. 040 587 7278

 

Nettiturvakoti chat avoinna myös kesällä

Nettiturvakodin chat aikoja on lisätty juhannuksen jälkeiselle viikolle. Chat on avoinna 27.6. klo 10-19, 28.-29.6. chat on auki klo 10-13.

Heinäkuussa 4.-25.7. chat on auki maanantaisin klo 14-16.

Elokuusta 1.8. eteenpäin chat on auki maanantaisin klo 17-19.