Tämä on tutkimuspyyntö, joka koskee yli 18-vuotiaita erityisnuoria ja erityisaikuisia, jotka ovat lapsuudessaan kokeneet vanhempiensa eron.

Voit siis osallistua tutkimukseen, jos

  • olet yli 18-vuotias,
  • sinulla on jokin lapsuudessa diagnosoitu erityispiirre tai erityisen tuen tarve
  • vanhempiesi erosta on kulunut yli vuosi aikaa.

Pro gradu -tutkimuksen lähtökohtana on paikantaa erityislasten kokemuksia vanhempiensa erosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia muutoksia vanhempien ero toi lapsen elämään ja perhesuhteisiin sekä millaisia tunteita nämä muutokset herättivät. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, miten eroa käsiteltiin lapsen kanssa.

Osallistuminen

Tutkimukseen voi osallistua kahdella eri tavalla. Voit itse vapaasti valita, kummalla tavalla osallistut tutkimukseen. Osallistuminen kestää arviolta noin puolitoista tuntia (1h 30min).

Tapa 1. Osallistu tutkimukseen vastaamalla kyselylomakkeen kysymyksiin. Linkki kyselyyn: https://forms.office.com/e/aF3ALbjQgR

Tapa 2. Osallistu tutkimukseen yksilöhaastattelulla. Haastattelut toteutetaan joko puhelimitse tai Teams-videopuheluna. Haastattelut nauhoitetaan. Jos haluat osallistua haastatteluun, laita sähköpostia osoitteeseen essi.ruokolainen@tuni.fi, niin sovitaan yhdessä haastattelun toteutuksesta.

Kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain edellyttämällä tavalla. Tutkimuksen tulokset raportoidaan siten, ettei yksittäistä osallistujaa voida tunnistaa valmiista opinnäytetyöstä. Henkilötietojen käsittelystä voit lukea tarkemmin tietosuojailmoituksesta:https://1drv.ms/b/s!Am6wySYdn00aoCd8W_f2kSaFpiQT?e=omEXJy

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit peruuttaa osallistumisesi koska tahansa. Valmis opinnäytetyö julkaistaan Tampereen yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa Trepossa. Lisäksi tutkimuksen pohjalta julkaistaan blogikirjoitus Ensi- ja turvakotien liiton nettisivuille.

Yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liitto, Ero lapsiperheessä-työ ja Tampereen yliopisto, sosiaalityö.

Lisätiedot: asiantuntija Päivi Hietanen, paivi.hietanen@etkl.fi sekä 0504385290.