Väkivalta on liian monen suhteen vaiettu salaisuus Suomessa

Läheisissä ihmissuhteissa tapahtuva väkivalta on yleinen ja vakava ongelma. Väkivaltaa on vaikea tunnistaa, koska sille on ominaista alkaa huomaamatta ja muuttua vähitellen vakavammaksi. Väkivalta pyritään usein salaamaan ulkopuolisilta, ja myös läheisiltä ystäviltä. Lähisuhteissa tapahtuva väkivalta on vakava ongelma, josta on vaikea puhua ja jota ei tunnisteta.

Tältä sivulta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin lähisuhdeväkivallasta.

Väkivalta aiheuttaa sen osapuolille  voimakkaita häpeän ja syyllisyyden tunteita ja siksi siitä puhuminen on vaikeaa. Väkivallan kokijalla voi myös olla pelko, ettei häntä uskota. Kokija voi myös syyllistää itseään, eikä välttämättä tunnista kokevansa väkivaltaa. Väkivaltainen osapuoli voi myös manipuloida kokijaa sekä kieltää väkivallasta kertomisen ja uhkailla seurauksilla.

Läheisessä ihmissuhteessa tapahtuvasta väkivallasta voi olla todella vaikea kertoa läheisimmillekin ihmiselle, mutta kertominen kannattaa. Voit ottaa asian puheeksi anonyymisti Nettiturvakodin chat-palvelussa, jossa saat apua nopeasti ja nimettömästi. Chattiin pääset oikeasta alareunasta.

Naisilla ikään katsomatta on suurempi riski kokea väkivaltaa kuin miehillä. Lähisuhdeväkivalta kosketta myös tyttölapsia ja nuoria naisia.

Ilmiöstä on tärkeä puhua, jotta se voidaan tunnistaa, ja jotta voimme korjata asenteitamme ja käyttäytymistämme.

Lähes joka toinen nainen on kokenut parisuhdeväkivaltaa Suomessa. 77 prosenttia pari- ja lähisuhdeväkivaltaan syylliseksi epäillyistä oli miehiä (2021). 80 prosentissa käräjäoikeuksissa ratkaistuissa parisuhdeväkivaltatapauksissa uhri oli nainen. Suomessa kuolee vuosittain noin 15 naista lähisuhdeväkivallan seurauksena.​

45 prosenttia 16-17-vuotiaista parisuhteessa olleesta tytöstä on kokenut parisuhdeväkivaltaaTyttöjen kokema seurusteluväkivalta on vakava ja laaja ongelma. Lapsuudessa tai nuoruudessa koetun väkivallan seuraukset voivat ulottua myös aikuisuuteen.

Lähisuhdeväkivalta on tilastollisesti sukupuolistunut ilmiö.

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on yhteiskunnassamme paljon. Väkivalta ei synny tyhjiössä, vaan jokainen voi vaikuttaa siihen, miten väkivalta saadaan vähenemään. Tutkijoiden mukaan yksi syy lähisuhdeväkivallan yleisyydelle Suomessa on naisviha.

Muutos lähtee aina itsestä. Perehdy asiaan ja tunnista omat asenteet ja uskomukset väkivaltaan liittyen. Jaa tietoa väkivallasta ja naisvihasta somessa, jolloin lisäät ymmärrystä ilmiöstä ja avun hakemisesta.

Ryhdy vapaaehtoiseksi väkivaltaa vastaan. Voit ryhtyä Ensi- ja turvakotien liiton somelähettilääksi täällä

Vaikuttava tapa on ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Voit myös haastaa ystäväsi tai seuraajasi lahjoittamaan, jolloin meidän työmme lahjoitusten keräämisessä helpottuu. 

Auta väkivaltaa kokenutta läheistäsi ja ota puheeksi huolesi väkivallasta. Rikkomalla hiljaisuuden voit olla osa muutosta. Puutu väkivaltaan aina, kun kuulet tai näet sitä. Auta, kuuntele ja ole läsnä. Kerro auttavista tahoista ja kehota hakemaan apua. Ottamalla väkivallan puheeksi, autat myös läheistäsi.

Lähisuhdeväkivaltaa on usein vaikea tunnistaa, sillä sille on ominaista alkaa huomaamatta ja muuttua vähitellen vakavammaksi.

Lähisuhdeväkivalta voi olla esimerkiksi henkistä, fyysistä, taloudellista tai digitaalista väkivaltaa. Usein samassa suhteessa on useita eri väkivallan muotoja samanaikaisesti.

Fyysinen väkivalta, kuten lyöminen ja töniminen, tunnistetaan usein parhaiten. Fyysinen väkivalta sisältää aina myös henkistä väkivaltaa. Jo väkivallan uhan alla eläminen on henkistä väkivaltaa. Pelkoa voidaan pitää vakivallan merkittävimpänä ja yleisimpänä merkkinä väkivallan määrästä ja laadusta riippumatta. Monet väkivaltaa kokeneet kertovatkin, että pelko ja pelossa eläminen sekä väkivallan uhka on läheisen tekemässä väkivallassa pahinta.

Lue väkivallan eri muodoista tarkemmin Nettiturvakodista.

Hyvä, että olet lähtenyt hakemaan tietoa ja muuttamaan tilannetta. Väkivaltaa kokeneet ja väkivaltaisessa kodissa eläneet tarvitsevat usein ammattilaisen apua väkivallasta selviytymiseen. Apua voit hakea turvakodista, väkivaltatyön avopalveluista tai muista auttavista palveluista. Voit myös tulla juttelemaan Nettiturvakodin chattiin ammattilaisen kanssa. Myös läheisten kanssa puhuminen auttaa.

Parisuhteesta, etenkään väkivaltaisesta parisuhteesta, lähteminen ei ole helppoa. Voi viedä kauan, ennen kuin tilanteeseen tulee lopullinen ratkaisu. Väkivaltaisessa suhteessa elävä voi tuntea häpeää tai pelkoa siitä, mitä puoliso tekee, jos he eroavat. Hän voi yhä rakastaa puolisoaan ja toivoa tämän muuttuvan. Lähisuhdeväkivaltaa kokeva voi myös ajatella, että väkivalta on hänen syytään. Väkivalta myös murentaa ihmisen itsetuntoa ja toimijuutta, jolloin tilanteesta lähteminen muuttuu entistä vaikeammaksi.

Väkivalta on aina väkivaltaa käyttävän vastuulla, eikä se ole koskaan väkivaltaa kokevan syy.

Usein väkivaltaa käyttänyt voi syyttää puolisoaan provosoinnista ja vierittää vastuuta väkivaltaa kokeneen syyksi. Väkivalta ei ole koskaan väkivallan kokijan syy, vaan vastuussa on aina väkivaltaisesti käyttäytynyt henkilö.

Väkivalta ja myös sen todistaminen on aina lapselle vahingollista. Lapsi aistii helposti perheen jännitteisen ja uhkaavan ilmapiirin ja näkee väkivallan jäljet, vaikka ei olisi ollut tapahtuma-aikaan paikalla. Pelon keskellä lapsen on vaikea kasvaa ja kehittyä. Lapsi tarvitsee aikuisilta turvallisuutta ja myönteisen mallin ihmissuhteista.

Väkivallan keskellä elämisellä voi olla lapselle vakavat ja pitkäkestoiset seuraukset. Lastesi hyvinvoinnin vuoksi sinun kannattaa hakea apua jo tänään.

Ota asia rohkeasti puheeksi. Kun keskustelet väkivallasta, älä etsi syitä väkivallalle – tue läheistäsi ymmärtäväisesti. Ottamalla asian puheeksi voit saada läheisesi pohtimaan tilannettaan ja hakemaan apua. Väkivaltaa kokeva tai sitä käyttävä saattaa kiistää asian, mutta anna hänelle viesti, että olet huomannut ja olet kuulolla, jos hän haluaa puhua.

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi ja auta lopettamaan väkivalta. Kuukausilahjoittajana:

  • Varmistat, että lähisuhteissa tapahtuva väkivalta voidaan tunnistaa ajoissa, eikä tilanne pääse kasvamaan ja pitkittymään.
  • Autat katkaisemaan lähisuhdeväkivallan kierteen. Vain katkaisemalla väkivaltaisen käytöksen, voimme saada väkivallan loppumaan kokonaan.
  • Ennaltaehkäiset huostaanottoja. Työmme auttaa perheitä ratkaisemaan väkivaltaisia tai väkivallalle alttiita tilanteita niin, että lasten kokema ja todistama väkivalta vähenee.
  • Varmistat avun jatkumisen myös tulevaisuudessa.