50 000 tyttöä tai naista vuodessa kokee seksuaaliväkivaltaa Suomessa. 15 naista Suomessa kuolee lähisuhteessa tapahtuvan väkivallan vuoksi. Suomi on Euroopan toiseksi vaarallisin maa naiselle. Auta meitä lopettamaan lähisuhdeväkivalta.

Väkivalta on monen suhteen vaiettu salaisuus. Auta meitä lopettamaan väkivalta ja ryhdy lahjoittajaksi.

Esimerkkejä avun muodoista

Apua väkivallan tunnistamiseen
12€

Lähisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa voi olla vaikea tunnistaa, sillä väkivallalla on taipumus muuttua vakavammaksi vähitellen. Lahjoita ja auta väkivallan tunnistamisessa.

Äkkilähtö turvaan
25€

Mahdollista keskusteluapu ammattilaisen kanssa. Jotta väkivalta päättyy, tarvitaan rohkeutta tehdä ratkaisuja ja tietoa siitä, että on oikeutettu saamaan apua.

Toipumispaketti väkivallasta
50 €

Väkivallan vaikutukset jatkuvat pitkään. Autamme väkivaltaisten kokemusten käsittelyssä. Lahjoita ja auta palauttamaan turvallisuuden tunne.

Väkivallan katkaisu
100 €

Teemme työtä väkivallan tekijöiden kanssa, jotta väkivaltainen käytös saadaan katkaistua. Lahjoittamalla autat myös perheitä, joissa väkivalta on arkipäiväistynyt.

Säännöllisenä kuukausilahjoittajana

  • Varmistat, että lähisuhteissa tapahtuva väkivalta voidaan tunnistaa ajoissa, eikä tilanne pääse kasvamaan ja pitkittymään.
  • Autat katkaisemaan lähisuhdeväkivallan kierteen ja ylisukupolvistuneen väkivallan mahdollistamalla ammattilaisen koulutuksen ja väkivallan tekijöiden kanssa työskentelyn. Vain katkaisemalla väkivaltaisen käytöksen, voimme saada väkivallan loppumaan kokonaan.
  • Ennaltaehkäiset huostaanottoja. Työmme auttaa perheitä ratkaisemaan väkivaltaisia tai väkivallalle alttiita tilanteita niin, että lasten kokema ja todistama väkivalta vähenee.
  • Varmistat avun jatkumisen myös tulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan leikata joka neljäs euro vuoteen 2027 mennessä. Tämä on todella hälyttävää, sillä avun tarve perheissä on kasvanut räjähdysmäisesti.

”Ei se ollut kova lyönti.”

Väkivaltaa kokenut

Väkivaltaa kokeneilla on tutkimusten mukaan taipumus vähätellä kokemuksiaan. Lähisuhdeväkivaltaa käyttävä on taitava syyllistämään väkivallan kokijaa ja vähättelemään  käyttämäänsä valtaa. Väkivaltainen henkilö on usein muiden ollessa läsnä miellyttävä ja kohtelias, ja siksi väkivaltaa voi olla vaikea uskoa todeksi.

Auta meitä lopettamaan läheisissä ihmissuhteissa tapahtuva väkivalta ja lahjoita.

Toisille kuukausilahjoittaja on hengenpelastaja.

 

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen toimija, joka ennaltaehkäisee lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa ja auttaa kaikkia väkivallan osapuolia saamaan apua ja katkaisemaan väkivaltaisuuden kierteen.  

Lahjoittamalla voit auttaa väkivallan tunnistamisessa, tiedon saamisessa, väkivallan katkaisemisessa, sekä väkivaltaisesta kokemuksesta toipumisessa.

Lähisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa voi olla vaikea tunnistaa, sillä väkivallalla on taipumus muuttua vakavammaksi vähitellen ja arkipäiväistyä. Väkivallan kokijan kannalta merkitsevää on saada tietoa väkivallasta ja tunnistaa väkivalta.

Väkivallan loppumisen kannalta on merkitsevää, että me työskentelemme myös väkivallan tekijän kanssa, jotta väkivaltainen käytös saadaan katkaistua. Väkivallan tekijöiden kanssa tekemämme työ voi katkaista ylisukupolvisen väkivaltaisuuden, ja se vaikuttaa vahvasti koko perheeseen, jossa käytetään väkivaltaa. Toimintamme vähentää huostaanottojen määrää vuosittain. Olemme Suomessa ainoa erikoistunut toimija, joka tekee ennaltaehkäisevää työtä vauvojen turvallisuuden takaamiseksi.

Läheisessä ihmissuhteessa tapahtuneen väkivallan vaikutukset jatkuvat pitkään. Turvallisuuden tunteen ja luottamuksen palautuminen vie aikaa. Autamme väkivallan kokemusten käsittelyssä ja mahdollistamme vertaistuen toteutumisen väkivaltaa kokeneiden kesken.

Yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa autamme vuosittain jopa 23 000 apua hakevaa perhettä kasvotusten tai chateissamme. Lisäksi ylläpitämältämme Nettiturvakoti.fi -sivustolta saa apua vuosittain jopa 50 000 kävijää.

Avun tarve monissa perheissä on todellinen, vaikka väkivalta aiheena saattaa tuntua vieraalta. Se johtuu siitä, että väkivalta on usein suhteen vaiettu salaisuus.

Lue myös usein kysytyt kysymykset lähisuhdeväkivallasta.

Kuukausilahjoittajat tuovat meille varmuutta lahjoitusten säännöllisyydestä, jolloin pystymme ennustamaan paremmin, kuinka paljon meillä on lahjoitusvaroja kulloinkin käytössä. Säännöllinen tuki auttaa meitä suunnittelemaan toimintaamme paremmin.

Tilintarkastaja tarkastaa taloutemme ja varojemme käyttöä vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Raportoimme lahjoitusten käytöstä Poliisihallitukselle, joka seuraa rahankeräysluvan alaisten lahjoitusten käyttöä.  

Käytämme lahjoitetut varat rahankeräysluvan mukaisesti lasten suotuisten kasvuolosuhteiden ja turvallisen kehityksen turvaamiseen, vanhemmuuden tukemiseen, eri syistä vaikeissa ja turvattomissa oloissa elävien vauvojen, lasten ja perheiden tukemiseen, ongelmien ehkäisemiseen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseen. 

Muutos lähtee aina itsestä. Perehdy asiaan ja tunnista omat asenteet ja uskomukset väkivaltaan liittyen. Jaa tietoa väkivallasta ja naisvihasta somessa, jolloin lisäät ymmärrystä ilmiöstä ja avun hakemisesta.

Ryhdy vapaaehtoiseksi väkivaltaa vastaan. Voit ryhtyä Ensi- ja turvakotien liiton somelähettilääksi täällä

Voit myös haastaa ystäväsi tai seuraajasi lahjoittamaan, jolloin meidän työmme lahjoitusten keräämisessä helpottuu. 

Auta väkivaltaa kokenutta läheistäsi ja ota puheeksi huolesi väkivallasta. Rikkomalla hiljaisuuden voit olla osa muutosta. Puutu väkivaltaan aina, kun kuulet tai näet sitä. Auta, kuuntele ja ole läsnä. Kerro auttavista tahoista ja kehota hakemaan apua. Ottamalla väkivallan puheeksi, autat myös läheistäsi.

 

Onko sinulla kysyttävää lahjoituksiin liittyen? Ole yhteydessä lahjoitukset(at)etkl.fi.

Poliisihallitus on 16.12.2020 myöntänyt Ensi- ja turvakotien liitto ry:lle 1.1.2021 alkaen toistaiseksi voimassa olevan rahankeräysluvan numero RA/2020/1625.

Rahankeräyksen tuotto käytetään vaikeissa ja turvattomissa oloissa elävien lasten ja perheiden tukemiseen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseen sekä näihin toimintoihin liittyvään vaikuttamis- ja kehittämistyöhön.