Vieraannuttamisessa vanhempi pyrkii hankaloittamaan lapsen suhdetta toiseen vanhempaan vastoin lapsen etua. Kun ammattilaiset törmäävät vieraannuttamiseen kohdatessaan perheitä vaativissa erotilanteissa, saattaa avun esteeksi tulla tiedon puute. Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL) on kerännyt yhteen hyväksi havaittuja keinoja tutkimusten ja ammattilaisten kokemusten pohjalta. Tunnista, puutu ja auta – opas vieraannuttamisen tunnistamiseen ja perheiden auttamiseen on saatavilla ilmaiseksi verkossa.

Vieraannuttamisessa esimerkiksi vanhemman negatiivinen puhe voi vaikuttaa lapsen haluun olla tekemisissä toisen vanhemman kanssa. Vaikeimmissa tapauksissa vieraannuttava käyttäytyminen tuhoaa lapsen ja vanhemman välisen suhteen kokonaan rikkoen lapsen oikeutta kumpaankin vanhempaan. Vaikka vieraannuttamista esiintyy arviolta joka kymmenennessä erossa, perheitä kohtaaville ammattilaisille on usein epäselvää, kenelle auttamistehtävä ja vastuu kuuluvat. Ei tiedetä, miten vieraannuttaminen otetaan puheeksi, miten sitä arvioidaan ja miten vieraannuttamisen parissa toimitaan. Tunnistamista vaikeuttaa myös perusteettomat syytökset vieraannuttamisesta. Toisinaan käy ilmi, että kyseessä ei ole vieraannuttaminen, vaan lapsen suojeleminen kaltoinkohtelevalta vanhemmalta. 

Tunnista, puutu ja auta – opas vieraannuttamisen tunnistamiseen ja perheiden auttamiseen auttaa sosiaali-, terveys, kasvatus- ja oikeustieteen ammattilaisia ymmärtämään vieraannuttamista ilmiönä. Se tarjoaa työkaluja tunnistaa vieraannuttaminen ja keinoja tilanteiden arvioimiseen. Mukana on vanhempien ja nuorten kokemuksia sekä tietoa siitä, millaisesta tuesta he hyötyvät. Oppaassa esitellään työskentelytapoja vieraannuttamistilanteisiin sekä pohditaan vieraannuttamisen ennaltaehkäisemisen mahdollisuuksia.

– Vaikka vieraannuttaminen on ilmiönä vaikea ja kompleksinen, siihen tulisi aina puuttua. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta velvoittaa puuttumaan haitantekoon ja väkivaltaan. Opas on kaivattu työkalu ammattilaisten tueksi, ETKL:n Ero lapsiperheessä työn erityisasiantuntija Johanna Vaitomaa sanoo. 

Tutkijat ja perheitä kohtaavat ammattilaiset luokittelevat vieraannuttamisen varsin yksimielisesti yhdeksi perheväkivallan muodoksi. Vieraannuttaminen vaarantaa lapsen turvallisen kehityksen ja altistaa pitkäkestoisille psyykkisille vaikeuksille. Varhaisella tunnistamisella ja puuttumisella voitaisiin vähentää inhimillistä kärsimystä, mutta myös kustannuksia, jotka aiheutuvat vieraannuttamista kokeneiden mielenterveys- ja lastensuojelupalveluista sekä oikeudenkäynneistä.

Tunnista, puutu ja auta –opas on kirjoitettu yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton Turvassa-hankkeen (2019–2022) työntekijöiden ja ohjausryhmän sekä Ero lapsiperheessä -työn asiantuntijoiden kanssa. Opas julkaistaan kansainvälisenä vieraannuttamisen vastaisena päivänä 25.4. Facebook-livetilaisuuden yhteydessä. Vanhemmille ja ammattilaisille suunnatussa keskustelutilaisuudessa asiantuntijat syventyvät oppaan teemoihin. Keskustelusta tehdään tallenne myöhemmin kuunneltavaksi. Opas on luettavissa täällä.

Lue opas verkossa
Osallistu Facebook-liveen

Lisätietoja

Johanna Vaitomaa, Ero lapsiperheessä -työn erityisasiantuntija
johanna.vaitomaa@etkl.fi
050 566 0197