Lähisuhdeväkivallasta kysyminen tulee sisällyttää jokaisen ammattilaisen työnkuvaan. Ensi- ja turvakotien liiton vuosittainen väkivaltatyön foorumi kerää ammattilaiset yhteen Kokkolassa 12.–13.10.

Lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen tulee saada osaksi kaikkia terveys- ja sosiaalipalveluja sote-uudistuksen myötä. Ammattilaiset tulee myös kouluttaa väkivallan tunnistamiseen ja palveluihin ohjaamiseen. Jokaisella ammattilaisella tulisi olla osaamista lähisuhdeväkivallasta, jotta kukaan väkivaltaa kohtaava tai käyttävä ei jää ilman apua. 

”Tällä hetkellä on yhä tilanteita, joissa apua hakeva jää yksin, koska ammattilaisilla ei ole osaamista tai koetaan, että asia ei minun työhöni kuulu. Jopa päivystyksen lääkäri on joissain tapauksissa voinut olla sitä mieltä, että väkivallasta kysyminen ei ole hänen asiansa. Tässä on suuri vaara, että apu jää saamatta kokonaan”, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntija Riina Karjalainen

Lähisuhdeväkivaltaan liittyy usein häpeää ja pelkoa eikä väkivallasta välttämättä kerrota koskaan kenellekään.  

”On ensisijaisen tärkeää, että terveydenhuollossa väkivalta otetaan puheeksi pienimmästäkin epäilystä ja että ihmisen hätä otetaan tosissaan. Väkivallasta puhumisen kynnys on usein korkea ja jos ihminen sivuutetaan, hän ei välttämättä ota asiaa puheeksi enää uudestaan”, Riina Karjalainen sanoo. 

Apua lähisuhdeväkivaltaan on saatava helposti hyvinvointialueilla 

Lähisuhdeväkivalta on laaja ongelma, mutta perheiden saama apu on riittämätöntä ja sattumanvaraista. Nyt uusien hyvinvointialueiden kanssa on pidettävä huolta siitä, että perheet saavat tarvitsemansa avun tulevaisuuden sote-keskuksissa. Väkivaltapalvelujen on oltava kaikkien saatavilla, saavutettavia ja laadukkaita.  

”Viimeistään nyt pitää alkaa tehdä aktiivisesti työtä palveluketjujen rakentamiseksi hyvinvointialueille. Jokaisen ammattilaisen tulee pystyä tarvittaessa ohjata ja opastaa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita henkilöitä ja perheitä tarpeenmukaisen avun piiriin. Jokaisella ammattilaisella on myös itsellään vastuu siitä, että omassa organisaatiossa kehitetään väkivallan puheeksi ottamisen taitoja”, Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Marita Loukiainen sanoo. 

”Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksillä on korvaamatonta erityisosaamista väkivaltatyöstä. Yhteistyöllä voimme tarjota hyvinvointialueilla ihmisille parhaan mahdollisen avun”, Riina Karjalainen sanoo. 

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten ylläpitämät turvakodit ja lähisuhdeväkivallan avopalvelut auttavat vuosittain yli 10 000 ihmistä Suomessa. Apua saa lähes 30 paikkakunnalla ympäri Suomen ja valtakunnallisesti chateissä.

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:stä apua hakevien määrä on kasvussa. Avopalveluissa oli vuonna 2020 uusia asiakkaita 308 ja vuonna 2021 uusia asiakkaita oli 352. Tänä vuonna uusia asiakkuuksia on ollut jo 349 (10.10.2022 mennessä). 

Väkivaltatyön foorumi kokoaa ammattilaiset Kokkolaan 12.-13.10.2022  

Väkivaltatyön foorumi järjestään Kokkolassa 12.-13.10.2022 Osaa ohjelmasta voi seurata myös etäyhteyksien välityksellä. 

Väkivaltatyön foorumi kutsuu jälleen lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntijat ja kaikki aiheesta kiinnostuneet ajankohtaisten asioiden äärelle. Foorumi on tarkoitettu lähisuhdeväkivaltaa työssään kohtaaville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, eri alojen viranomaisille ja päättäjille. 

Mitä on monialainen yhteistyö väkivaltailmiön parissa tai luottamuksen rakentuminen ammattilaisten välillä? Millaisia ovat monialaista yhteistyötä tukevat rakenteet Sote-uudistuksen myötä? Mitä tämä tarkoittaa eri ikäisten väkivaltaa kokevien tai käyttävien auttamisen näkökulmasta? 

Tutustu ohjelmaan: Väkivaltatyön foorumi 2022 – Ensi- ja turvakotien liitto (ensijaturvakotienliitto.fi)