Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry jakaa vuosittain Valontuoja-tunnustuspalkinnon yksityiselle
henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt ikäihmisten turvallisuutta ja hyvinvointia.
Vuoden 2022 Valontuoja-tunnustuspalkinto myönnetään vanhusasiavaltuutettu Päivi Topolle. Hän on maamme ensimmäisenä vanhusasiavaltuutettuna puuttunut rohkeasti ja asiantuntevasti
vanhustenhuollon epäkohtiin sekä ikäihmisten asemaan Suomessa. Yksi vanhusasiavaltuutetun tärkeimmistä tehtävistä on välittää tietoa päättäjille ja olla mukana ikäihmisiä koskevan lainsäädännön valmistelussa. Topon viesti on ollut, että iäkkäitä tulee kuulla, he eivät saa joutua syrjään. Topon työtä leimaa syvä ymmärrys ja kyky myötäelää heikommassa asemassa olevien ikäihmisten elämää.
Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo kiittää lämpimästi saamastaan tunnustuksesta: ”Työssäni vanhusasiavaltuutettuna näen keskeisenä tehtävä niiden iäkkäiden äänen ja kokemusten esiin tuomisen,
joille se on muutoin vaikeaa. Valontuojapalkinto kannustaa minua viemään eteenpäin vanhusasiavaltuutetun toimintaa iäkkäiden aseman ja oikeuksien puolesta.”
Valontuojapalkinto jaettiin ensimmäisen kerran helmikuussa kynttilänpäivänä 1995. Palkintoesine on taidetakoja Heikki Suikin tarkoitusta varten suunnittelema rautainen kynttilänjalka, jonka on vuodesta 2010
takonut taidetakoja Timo Miettinen.
Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry on valtakunnallisesti toimiva järjestö, joka edistää turvallisen vanhuuden toteutumista. Toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan, kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön tunnetuksi tekeminen ja ehkäiseminen.

Lisätiedot:
Olli Lehtonen Janne Pulkkinen
Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja
045 149 8844 050 4690050
olli.lehtonen@pp.inet.fi janne.pulkkinen@suvantory.f