Työkalu kuvaa perheellisen rikoksentekijän rikoksentekoon ja rangaistuksen suorittamiseen liittyviä vaiheita. Sillä voi auttaa lasta ja aikuista tunnistamaan rikoksesta johtuvia vaikutuksia perheen arkeen ja sanoittamaan siihen liittyviä kysymyksiä ja tunteita. Työkalu on helppokäyttöinen ja sitä voi hyödyntää laajasti lapsi- ja perhepalveluissa ja Rikosseuraamuslaitoksen eri työtehtävissä.

Miksi vankien lasten tukeminen on tärkeää?

Suomessa on arviolta jopa 10 000 lasta, joita vanhemman vankeusrangaistus koskettaa. Tutkimusten mukaan vanhemman vankeusrangaistus lisää riskiä lapsen syrjäytymiseen ja masennukseen. On tärkeää kuulla myös lasten kokemukset aikuisten haasteiden keskellä. Lapsen edun arviointi ja vanhemmuuden tukeminen kuuluvat tuomitun rangaistusajan suunnitelman toteuttamiseen rikosseuraamustyössä. Yhteistyö perheitä kohtaavien ammattilaisten välillä muurin molemmilla puolilla lisää lapsen ja vanhemman osallisuutta ja voimavaroja.

Miten työkalua käytetään?

Rikoksen tekoa ja rangaistuksen suorittamista kuvaavan polun avulla on luontevaa keskustella lapsen kanssa esimerkiksi siitä, millaista elämä on ollut ennen vanhemman tuomiota tai miten elämä on muuttunut sen jälkeen. Kuvien avulla voi kertoa tunteista ja ajatuksista, jotka liittyvät vanhemman vankilatuomioon tai odotuksista ja toiveista työntekijöille.

Kuvien avulla aikuisen on helpompi asettua puolison tai lapsen asemaan. Polun avulla voi hahmottaa arjen vaikutuksia lapsille tai miettiä tapahtuu vapautuessa. Konkreettisten kysymysten avulla on luonteva keskustella vangilla tai hänen perheensä odotuksista työntekijöille.

Voit hyödyntää Vangin perheen polkua työssäsi esimerkiksi:

1) Lapsen kanssa, kun vanhempi on suorittamassa vankeusrangaistusta, lähdössä suorittamaan rangaistusta tai vapautumassa. Sitä voi käyttää myös esimerkiksi koevapauden suunnittelussa lapsen mielipiteen selvittämisen yhteydessä.

2) Vanhemman kanssa, kun vanhemmuutta tuetaan tuomion aikana tai siviilissä

3) Rangaistusajan- tai perhetyön suunnitelman tavoitteita laadittaessa ja toteutettaessa

4) Perheen yhteisen intervention toteuttamisessa (Lapset puheeksi)

5) Verkostopalavereissa tai asiakkuuden siirtopalavereissa sekä eri suunnitelmien yhteensovittamisessa

Työkalu on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden ja laajan verkoston kanssa osana Ensi- ja turvakotien liiton hallinnoimaa Vanhempi vankilan portilla-hanketta (2017-2019). Vangin perheen polusta tehdään viiden kortin kokonaisuus ohjeistuksineen. Korteissa on kuhunkin polun vaiheeseen liittyviä, työskentelyä ohjaavia ja helpottavia apukysymyksiä. Kokonaisuuden voi tulostaa käyttöönsä osoitteessa www.ensijaturvakotienliitto.fi  hankkeen päättyessä vuoden 2019 lopussa.

Lisätietoja

Sari Hellstén, Projektipäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto
sari.hellsten@etkl.fi, 0400 285340