Vauvat tarvitsevat apua heti, kun perheen voimat ehtyvät. Erityisen tärkeää avun löytäminen on silloin, kun vanhemmalla on päihdeongelma. Valtakunnallinen Pidä kiinni -hoitojärjestelmä auttaa tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Päihdeongelmaiset vauvaperheet tarvitsevat viipymättä vankkaa tukea. Ne odottavat ja vauvaperheet, joilla päihdeongelma on niin vaikea, että käyttö lopettamisyrityksistä huolimatta jatkuu, tarvitsevat nopeasti erityistä apua jo alkuraskaudesta lähtien. Hoitojakson aloitusta ei tule venyttää, sillä se vaarantaa joka päivä vauvan turvallisen kasvun ja kehityksen.

Päihteiden käyttöön liittyy paljon pelkoja, häpeää ja syyllisyyttä, mikä estää perhettä hakemasta apua. Usein vanhempi ei tunnista vakavaa tilannettaan ja seurausta vauvan elämään, jolloin avun vastaanottamiseen tarvitaan erityistä kannustusta ja rinnalla kulkemista. Jokainen odottava vanhempi haluaa tarjota lapselleen hyvän tulevaisuuden ja odotusaika on motivoiva ja iso mahdollisuus irtautua päihteistä. Ilman vankkaa tukea se on lähes mahdotonta.   

Raskaus on mahdollisuus

− Vanhemmat tulevat usein tosi vaikeista olosuhteista. Huumeiden ja alkoholin sekä monenlainen sekakäyttö on voinut jatkua vuosia. Vanhemmat ovat usein menettäneet uskon itseensä, toisiin ihmisiin ja tulevaisuuteen, mutta vauvan tulo on monelle vanhemmalle tärkeä syy lopettaa käyttö ja aloittaa alusta. Raskaus on mahdollisuus kuntoutua päihdeongelmasta ja aina on toivoa, muistuttaa Niina Kokko Ensi- ja turvakotien liitosta.
− Perheitä kohtaavilta ammattilaisilta tarvitaan leijonan rohkeutta ja sinnikkyyttä. Ammattilaisen täytyy osata ja jaksaa kannatella perhettä silloin, kun vanhemman usko omiin kykyihin loppuu. Jokaisesta vanhemmasta löytyy voimavaroja, joita voidaan vahvistaa.

Päihteet vaarantavat sikiön kasvun ja siksi apua pitää saada heti alkuraskaudesta lähtien. Suunta on oikea, sillä vuonna 2022 35 prosenttia odotusaikana kuntoutuksen aloittaneista äideistä pääsi aloittamaan kuntoutuksen raskauden toisella kolmanneksella. Odotusaikana tulleiden osuus on hiukan kasvussa.

Tavoitteena on perheen oman tarpeen mukainen apu. Joskus on riittävää, että vauva ja vanhemmat asuvat kotona ja tapaavat avopalvelun yhteisössä päivisin, joskus perhe tarvitsee ympärivuorokautista päihdekuntoutukseen erikoistuneen ensikodin tukea.

Pidä kiinni -hoitojärjestelmä on valtakunnallinen ja siihen kuuluu ensikotihoitoa seitsemällä paikkakunnalla ympäri Suomea. Avopalveluita ja matalan kynnyksen työtä tehdään kahdeksalla paikkakunnalla. Vuosittain hoitojärjestelmä auttaa n. 250 lasta ja vanhempaa uuteen alkuun. Avopalveluissa tehdään myös matalan kynnyksen työtä, jossa esimerkiksi erilaisiin ryhmiin voi osallistua ja ammattilaista tavata nimettömästi.

Apua tarvitaan sillä noin 3500- 6000 odottavalla äidillä on ongelmia alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden kanssa. Päihteet ovat vakava riski sikiön ja vauvan terveelle kehitykselle.

Lisätietoja

Niina Kokko
asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto
p. 050 345 0223, niina.kokko@etkl.fi