Korona-aika on lisännyt entisestään suomalaisten kuluttajien tuen tarvetta. Näin on erityisesti heikommassa asemassa olevissa talouksissa. Perjantain 20.11. verkkoseminaari tekee eläväksi Miina Sillanpään perintöä.

Korona on vahvistanut kuluttajien elämää haastavia trendejä: työttömyyden kasvaessa koteihin kaivataan nyt paitsi talous- ja velkaneuvontaa myös apua lapsiperheiden arkisiin valintoihin ja esimerkiksi tavaroiden ja vaatteiden kierrätykseen. Etätyön aikana myös digitaalisen kaupankäynnin ja kulutuksen haasteet ovat lisääntyneet esimerkiksi verkko- ja koronahuijausten muodossa. Erityisen suuressa haasteessa ovat heikommassa asemassa olevat kotitaloudet ja usein myös ikäihmiset.
Työttömyyden kohdatessa ja digitaalisen markkinan puristuksessa yksittäinen kuluttaja jää helposti alakynteen. Erityisen haastava tilanne on silloin, kun arjen kohtaamisia tuttavapiirin kanssa ei ole.

Kuluttajaneuvonta osa Miinan perintöä

Kuluttajaliike on syntynyt vastaamaan arjen huoliin. Sen juuret ulottuvat jo sadan vuoden taakse Miina Sillanpään kansalaistoiminnan alkuun. Nykypäivän ja historian kohtaamista pohditaan tämän viikon perjantaina 20.11. Miina Sillanpään Seuran verkkoseminaarissa. Tilaisuus järjestetään tänä vuonna yhteistyössä Kuluttajaliiton kanssa, joka juhlii myös 30-vuotista taivaltaan kuluttajien oikeuksien puolustajana, neuvojana ja kouluttajana.

Miina Sillanpään Seuran puheenjohtajan Virpi Dufvan mukaan kuluttajaliikkeen esiäidin ajatukset ovat  nyt erityisen ajankohtaisia.

”Miina Sillanpää kiinnitti erityistä huomiota muita heikommassa asemassa oleviin talouksiin. Hän pyrki kohottamaan niiden elämänlaatua järkevää kuluttamista ja omatoimisuutta parantamalla. Tätä kaikkea Miina teki ajassa, jolloin solidaarisia yhteyksiä eri yhteiskunnan ryhmien välillä vasta alettiin rakentamaan,” Dufva kertoo.

Myös järjestöneuvos ja Kuluttajaliiton kunniapuheenjohtaja Leena Simonen yhtyy ajatukseen. ”Kasvanut avun tarve on kanavoitava paitsi tekoihin, myös yhteiseen ponnisteluun kuluttajien oikeuksien puolesta lainsäädännössä. Miinan jalanjäljissä on hyvä jatkaa.”

Miina Sillanpään Seuran ja Kuluttajaliiton verkkoseminaari perjantaina 20.11. klo 9–11. Ilmoittaudu mukaan verkossa kuluttajaliitto.fi/miinasillanpaa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Paula Pessi, Kuluttajaliitto, p. 040 350 2454
Virpi Dufva, Miina Sillanpään Seura, p. 050 365 4664