Ensi- ja turvakotien liiton tuottamasta Yhteistyövanhemmuuden käsikirjasta on julkaistu ruotsinkielinen versio yhdessä Barnavårdsföreningenin kanssa. Käännös mahdollistaa yhä paremman tuen tarjoamisen eroaville perheille myös ruotsiksi.

Nyt julkaistu käsikirja on ruotsinnos Ensi- ja turvakotien liiton vuonna 2019 julkaisemasta Yhteistyövanhemmuuden käsikirjasta. Käsikirja on tarkoitettu ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään eronneita tai avioeroa harkitsevia vanhempia. Kirja on maksuttomasti saatavilla Ensi- ja turvakotien liiton ja Barnavårdsföreningenin verkkosivuilta.

Käsikirja on ajankohtaisinen, sillä korona-aika on perheiden tilanteet ovat vaikeutuneet ja eropalvelujen kysyntä on kasvanut. Ensi- ja turvakotien eropalveluissa autettiin yli 5 000 henkilöä vuonna 2021. Määrä on kasvanut noin 40 prosentilla korona-aikana. Perheitä tuetaan matalan kynnyksen varhaisella tuella sekä vaikeissa ja pitkittyneissä erotilanteissa. Osa vanhemmista hyötyy yksilö- ja parikeskusteluista ja osa vertaistuesta ja chatkeskustelusta.

− Chat on monella ensimmäinen paikka jutella omasta erosta eroauttamisen ammattilaisen kanssa. Kun tietoa ja tukea haetaan eron varhaisessa vaiheessa, niin eroriitojen kärjistymistä voidaan ennaltaehkäistä. Chat on tarpeensa osoittanut palvelu eroa pohtiville ja eroratkaisua parhaillaan puntaroiville vanhemmille, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntija Päivi Hietanen.

Eroamisen yleisyydestä huolimatta, ero on monelle yksilöllinen syvä kriisi ja elämässä kohdattava muutosvaihe, jossa kohdattavien tunteiden käsittelyyn tarvitaan ammattilaisen apua. Käsikirja on suunnattu auttamistyötä tekeville ammattilaisille ja siinä käsitellään yhteistyövanhemmuuden merkitystä tutkimuksen näkökulmasta. Kirjassa on käytännön vinkkejä siitä, miten lapsen tilanne ja tarpeet huomioidaan parhaiten avioeron yhteydessä.

− On tärkeää, että ammattilaiset huomioivat lapsen tilanteen ja tarjoavat erilaisia tukitoimia, joiden avulla vanhemmat voivat tehdä rakentavaa yhteystyötä. Tuki on sopeutettava kunkin perheen yksilölliseen tilanteeseen ja voimavaroihin, sanoo Barnavårdsföreningenin yksikönjohtaja Pia Graniittiaho.

Ensimmäinen ruotsinkielinen seminaari yhteistyövanhemmuudesta

Järjestöt järjestävät 22.4. ammattilaisille suunnatun webinaarin yhteistyövanhemmuudesta. Webinaari on ensimmäinen ruotsiksi aihetta käsittelevä tilaisuus Suomessa. 

Ensi- ja turvakotien liitolla ja Barnavårdsföreningenillä on pitkä kokemus eronneiden vanhempien ja heidän perheiden tukemisesta ja auttamisesta. Molemmat järjestöt työskentelevät myös ammattilaisten kanssa, jotka kohtaavat lapsia ja perheitä työssään.

Yhteyshenkilöt

Pia Graniittiaho
Sakkunnig inom barn- och familjearbete, Barnavårdsföreningen
tfn 045 139 4034, pia.graniittiaho@bvif.fi

Päivi Hietanen, asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto
p. 050 438 5290, paivi.hietanen@etkl.fi

Lue lisää