Oma synnytyskokemus on aina ainutlaatuinen. Sellaiseen hetkeen kaipaa lähelleen ihmisen, johon voi luottaa, ja joka kulkee rinnalla koko prosessin ajan.

”Doulan läsnäolo rauhoitti ja rentoutti minua ja tuli tunne, että tämä menee juuri niin kuin pitääkin. Sairaalaan lähtiessäkin oli rauhallinen mieli, kun tiesi, että mukana on joku, joka tuntee minut.”

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten vapaaehtoinen doula on tukihenkilö, joka on perheen tukena odotusaikana ja vauvan syntyessä. Sana doula juontaa juurensa kreikan kielestä ja se tarkoittaa palvelijatarta. Doula kuuntelee herkällä korvalla synnyttämään menevän perheen toiveita ja ajatuksia ja ottaa ne huomioon. Doulan tärkein tehtävä on olla läsnä.

”Doula tiesi miten ”homma etenee”, ensikertalaisena kaikki oli uutta. Doula tuki niin äitiä kuin isääkin, piti huumorin yllä ja kannusti, rohkaisi ja piti kädestä kiinni -lujasti. Oli sydäntä lähellä oleva ihminen.” 

Vapaaehtoisen doulan kanssa tavataan jo ennen synnytystä ja vielä vauvan syntymän jälkeen. Doulan kanssa voi puhua raskaudesta, perhe-elämästä, synnytyksestä ja muista perheelle tärkeistä asioista. Doulat ovat koulutettuja tehtävään ja osaavat tukea odottavaa perhettä raskauteen ja synnytykseen liittyvissä kysymyksissä.


Doula lisää turvallisuudentunnetta ja vähentää kivunlievityksen tarvetta.


Tukihenkilön läsnäolo synnytyksessä lisää turvallisuudentunnetta ja vaikuttaa synnytyskipua lievittävästi. Pelon ja ahdistuksen vähentyessä, vähenee myös kipulääkityksentarve ja synnytyksen kulku nopeutuu. Nopeasti sujuva synnytys taas vaikuttaa niin äidin kuin syntyvän lapsenkin vointiin positiivisesti.

Mistä vapaaehtoisen doulan saa? 

Vuosittain noin 350 perhettä saa vapaaehtoisen doulan mukaan synnytykseen. Vapaaehtoisen doulan tuki on perheelle pääsääntöisesti ilmaista, mutta joissakin paikkakunnilla siitä veloitetaan muutamia kymppejä kulukorvauksiin. Doulan voi saada ottamalla yhteyttä oman alueen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykseen ja siellä toimivaan doulakoordinaattoriin. Vapaaehtoista doulaa voi pyytää silloin, kun perheellä on erityisen tuen tarve. Omasta tilanteesta voi kertoa tarkemmin puhelimitse doulakoordinaattorille.

Vai tulisiko sinusta vapaaehtoinen doula?

Vapaaehtoisdoulat kokevat työnsä merkityksellisenä ja voimaannuttavana. Lue lisää Marian kokemuksesta. Jos haluaisit itse toimia tukihenkilönä synnyttämään menevälle perheelle, ota yhteyttä oman alueesi doulakoordinaattoriin. Doulat saavat tehtäväänsä kattavan alku- ja jatkokoulutuksen sekä työnohjausta kuukausittain kokoontuvissa doulien tapaamisissa. Sinun apuasi arvostetaan!

Kirjoittaja: Tanja Henttonen

Tanja Henttonen toimii Ensi- ja turvakotien liitossa erityisasiantuntijana Vaativan vauvatyön tiimissä.