Eteinen on täynnä kenkäpareja ja pöydällä on kasa tuttipulloja ja ruokalappuja. Seiniä koristavat ihanat, suloiset kuvat vauvoista ja heidän ylpeistä vanhemmistaan. Näkymä on kuin suurperheen kotoa, jossa eletään värikästä ja lapsentahtista elämää. Kuvaus on kuitenkin Ensikoti Pinjasta, joka on päihdeongelmien hoitoon erikoistunut ensikoti Turussa. Siellä vanhemmat vauvoineen elävät yhteisössä työntekijöiden tukemina mahdollisimman normaalia arkea ja opettelevat elämään ilman päihteitä kodinomaisessa ympäristössä.

Äitiys on elämänalue, jossa epäonnistuminen koetaan erittäin musertavana ja häpeällisenä. Miten tukea äitiyttä silloin, kun elämä koettelee ja voimavarat ovat hukassa? Päihteiden varjostama elämä, omat lapsuuden traumat ja monet muut ongelmat asettavat haasteita äitiydelle. Raskaus on kuitenkin syy toimia toisin ja tarjoaa mahdollisuuden löytää uutta sisältöä elämään. Raskaus saattaa pysäyttää ja pakottaa arvioimaan oman tilanteen uudelleen. Raskaus motivoi äitiä raitistumiseen ja syntymättömän lapsen etu menee äidin omien tarpeiden edelle.

”Täällä minut kohdataan ihmisenä, ei päihteidenkäyttäjänä”, totesi nuori äiti Ensikoti Pinjassa. Minulla oli iloa tavata Pinjan nykyisiä ja entisiä asiakkaita käydessäni Pinjassa laadun auditointien yhteydessä. Asiakkaiden elämäntarinat ja onnistumiset koskettavat joka kerta. Aina kuntoutus ei kuitenkaan pääty siihen, että lapsi voisi kotiutua vanhempansa kanssa. Joskus luopuminen lapsesta on suurin rakkauden teko.  Se on varmasti yksi elämän vaikeimpia päätöksiä mitä vanhempi joutuu tekemään. Äitiys ei kuitenkaan pääty lapsen sijoitukseen. Se jatkuu läpi elämän muuttaen muotoaan.

Onneksi yhä useampi vanhempi kuitenkin kuntoutuu vaikeastakin päihdeongelmasta riittävän pitkän ja tiiviin kuntoutuksen seurauksena ja saa elää yhdessä lapsensa kanssa. Avun hakemisen kynnyksen pitää olla niin matala, että päihteitä käyttävät äidit uskaltaisivat hakeutua palveluiden piiriin. Kaikilla äideillä tulee olla mahdollisuus saada apua ja tukea odotus- ja vauva-aikaan.

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä muodostuu päihdeongelmien hoitoon erikoistuneista ensikodeista ja avopalveluyksiköistä eri puolilla Suomea. Valtakunnalliseen hoitojärjestelmään kuuluu kuusi ensikotia ja seitsemän avopalveluyksikköä.  Ensikoti Pinja on yksi hoitojärjestelmän yksiköistä. Hoitojärjestelmän yksiköissä yhdistyvät päihdekuntoutus ja varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen tiiviiksi hoitokokonaisuudeksi. Kuntoutuksen tavoitteena on äidin mentalisaatiokyvyn vahvistaminen, joka tukee sekä vanhemmuutta että päihteettömyyttä ja auttaa vanhempaa ymmärtämään vauvan tarpeita ja kokemuksia.

Äitiys on hieno, joskus kipeäkin elämänmittainen matka. Lähestyvä äitienpäivä muistuttaa meitä siitä, että syntymä on aina elämän ihme. ”Tämä on ollut pitkä matka, mutta kaiken sen arvoista”, sanoo Pinjalainen äiti vauva sylissään.

Keväistä juhlapäivää kaikille äideille!

Kirjoittaja: Niina Kokko

Niina Kokko toimii asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liiton päihdeongelmaisten äitien kuntoutuksen tiimissä ja Pidä kiinni® -hoitojärjestelmässä.