Kesäkuussa vietettävä Pride-kuukausi kiinnittää huomiota kaikkien ihmisten, mutta erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen, mahdollisuuksiin osallisuuteen, tukeen ja vaikuttamiseen ilman pelkoa syrjinnästä (pride.fi). Samalla Pride-viikko juhlistaa ihmisoikeuksia monin eri tapahtumin ympäri Suomen.

Pride-viikko juhlistaa ihmisoikeuksia.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla ihmisillä voi olla useita syrjinnän kokemuksia, jotka vaikuttavat avun ja tuen hakemiseen. Syrjinnän kokemukset tai pelko niistä voivat alkaa jo nuorena. Ahdistuneisuus ja masennusoireilu oli sateenkaarinuorilla lähes kolme kertaa yleisempää kuin muilla nuorilla. Yhtenä syynä on syrjintä ja pelko siitä, tuleeko hyväksytyksi. (HS 7.5.2021). Monissa kulttuureissa sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluminen voi olla erityisen paljon häpeää tuova, ja asia josta ei pysty avoimesti puhumaan.

Paljon hyvääkin on jo tehty, esimerkiksi useat oppilaitokset ja työpaikat ovat julistautuneet syrjinnästä vapaiksi ja jokaisen oikeuteen olla oma itsensä on tehty toimenpiteitä. Sateenkaarevuuteen liittyvistä asioista myös puhutaan aiempaa avoimemmin. Tästä huolimatta paljon on vielä tehtävää.

Tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat työn tärkeimpiä lähtökohtia.

Ensi- ja turvakotien liitto on mukana Pridessa tuomalla esiin kaikkien lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden ja käyttäneiden, eron kokeneiden, vauvaperheiden sekä päihteitä käyttävien vanhempien oikeuksia saada apua ja tukea. Korostamme, että Ensi- ja turvakotien liiton palveluihin ovat tervetulleita kaikki sukupuoleen, seksuaalisuuteen, ikään tai esimerkiksi sosiaaliseen asemaan katsomatta.

Liiton työntekijöitä koulutetaan auttamaan sateenkaariperheitä entistä paremmin

Ensi- ja turvakotien liitossa tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat työn tärkeimpiä lähtökohtia läpi vuoden, ei vain Pride-kuukautena. Liiton toimintaa ohjaaviin arvoihin kuuluvat rohkeus, osallisuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja inhimillisyys, jotka osaltaan vankentavat kaikkien asiakkaiden yhdenvertaista kohtaamista liiton palveluissa, sekä vapaaehtoisten ja työntekijöiden syrjimätöntä työympäristöä.

Loppuvuodesta 2021 Ensi- ja turvakotien liitossa alkoi sateenkaariperheisiin liittyvä koulutussarja liiton jäsenyhdistysten työntekijöille, mikä toteutettiin yhdessä Perhesuhdekeskuksen kanssa. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on huomioitu myös liiton eri työmuotojen laatukriteereissä. Liittoon on myös perustettu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoryhmä, jonka sisältöä ovat myös sateenkaariasiat ja työntekijöiden omien asenteiden ja ennakkoluulojen tarkastelu tästäkin näkökulmasta. Lisäksi liiton sivuilla on julkaistu useampi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvä blogikirjoitus, joihin voi linkki tämän blogin lopussa.

Liittoon on myös perustettu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoryhmä.

Työ on kuitenkin vielä kesken. Ensi- ja turvakotien liitto tekee edelleen toimia sen eteen, että kaikenlaiset apua tarvitsevat saisivat tarvitsemansa tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja että maailma olisi entistä tasa-arvoisempi kaikille ihmisille ja erityisesti lapsille ja nuorille. Juhlistakaamme yhdessä Pridea, tapahtumat ympäri Suomen tarjoavat hienoa ohjelmaa ja unohtumattomia kohtaamisia! Lisätietoa: pride.fi

#pride #togetherwithpride #helsinkipride #yhdenvertaisuus #lhbtiq #loveislove

Kirjoittaja: Riina Karjalainen

Kirjoittaja työskentelee asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liitossa Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön tiimissä.