”Sen, minkä aikuiset eroprosessissa kieltävät, tulee lasten kannettavaksi”.

Näillä pysähdyttävillä sanoilla kouluttaja Pirjo Tuhkasaari saa ison joukon ammattilaisia mietteliääksi Pirkanmaan eroverkon tilaisuudessa. Koolla on moniammatillinen joukko eroperheitä kohtaavia ammattilaisia. Kuluneen vuoden aikana on kokoonnuttu viisi kertaa kouluttautumaan ja kohtaamaan kollegoita erilaisten lapsiperheiden eroihin liittyvien teemojen äärelle. Kohtaamisista kerätty palaute vahvistaa sen, että osaamista kannattaa ja täytyy jakaa.

Eropalveluita asiakkaita kuunnellen

Eroverkkoa koordinoi MLL Tampereen osasto, jossa on viimeisen viiden vuoden aikana kehitetty matalan kynnyksen eropalveluita. Kehittämistä on tehty vahvan ammattilaisjoukon siipien suojassa. Ohjaustyöryhmä on koostunut kaupungin, seurakunnan, käräjäoikeuden, järjestöjen ja yliopiston kokeneista ja osaavista ammattilaisista. Tavoite on ollut koko ajan yhteinen: lasten ja nuorten äänen esiin tuominen ja vahvistaminen sekä palveluiden helpompi saavutettavuus erotilanteessa. Palveluita on kehitetty ensisijaisesti asiakkaiden, ei organisaatioiden tarpeiden pohjalta, asiakkaita kuuntelemalla ja osallistamalla.

Hyvänä esimerkkinä asiakkaiden tarpeiden pohjalta syntyneestä uudesta työmuodosta on MLL Tampereen osaston tiloissa tapahtuva lastenvalvojainfo. Ajatus lastenvalvojainfosta järjestön tiloissa syntyi asiakkaiden tarpeesta saada puolueetonta tietoa sopimuksiin liittyvistä asioista jo jonotusaikana. Palvelua koordinoi MLL Tampereen osasto ja infoa pitävät Tampereen kaupungin lastenvalvojat. Järjestön tilat ovat tarjonneet puolueettoman ja matalan kynnyksen maaperän. Asiakkaita on ollut Pirkanmaan useammasta kunnasta. Uudenlainen lastenvalvojainfo on lisännyt vanhempien tietoa lapsen huomioimisesta erotilanteessa, vahvistanut lapsinäkökulman huomioimista kahdenkeskisissä sopimuksissa ja asiakkaat ovat päässeet sovintoon aiemmin. Lastenvalvojat ovat pystyneet hyödyntämään osaamistaan entistä enemmän vanhempien riitelyn ja riitojen syvenemisen ennaltaehkäisyssä. Järjestön ja kaupungin uudenlainen yhteistyön muoto on vaatinut toisenlaista ajattelua kaikilta: työnjako on tehty osaamisen, ei organisaation perusteella.

Infoluonteiset ja kaikille avoimet Eron edessä -illat ovat myös syntyneet yhteistyönä kaupungin, seurakunnan, käräjäoikeuden ja MLL Tampereen osaston kesken. Mukana toteutuksessa ovat myös lukuisat MLL Tampereen osaston vapaaehtoiset. Illoissa puhutaan parisuhteen päättämisestä, lapsen huomioimisesta erotilanteessa, sopimuksista ja siitä, mitä sitten tehdä, jos ei saadakaan sovittua. Yksi illoista nostaa esille nuorten kokemukset aikuisten eroihin. Nuoret antavat viestillään äänen myös pienille lapsille, joilla ei ole vielä mahdollisuutta sanallisesti ilmaista omia ajatuksiaan. Eron edessä -iltoihin on osallistunut jo nyt tuhansia vanhempia seitsemällä eri paikkakunnalla. Palautteiden mukaan illat ovat tarjonneet tiedollista tukea, tunnetason tukea sekä vertaistukea.

Rohkeutta muutokseen

Tuleva sote-uudistus tähtää lapsiperheiden palveluiden maakunnallisten kehittämishankkeiden kautta luomaan muutosta organisaatiolähtöisiin palveluihin. Tavoitteena on vahvistaa tiedonkulkua ja yhteistyötä asiakkaan asioissa siten, että niistä muodostuu selkeä kokonaisuus hajanaisten ja sattumanvaraisten kohtaamisten sijaan. Tampereella tämä työ on jo hyvällä alulla. Yhteistyö ei synny märehtimällä asioita tai piirtelemällä uusia kaavioita ammattilaisten kesken, vaan on oltava rohkeutta muutokseen, jotta ei juututa vanhoihin toimimattomiin malleihin. Jo olemassa olevat hyvät käytännöt tarvitsevat koordinointia, jotta jonojen sijaan ihmisille löytyy oikea-aikaiset ja perheiden tarpeisiin vastaavat palvelut. Yksittäisen perheen, mutta myös palvelujärjestelmän näkökulmasta on tärkeää ja järkevää, että joku taho on kartalla perheen kokonaistilanteesta ja työtä tehdään samanlaisilla tavoitteilla.

Seuraava askel Tampereella on vahvistaa eropalvelujen koordinointia. Palveluihin pääseminen on edelleen osittain sattumanvaraista ja perheiden kohtaamisessa on edelleen kehitettävää jokaisella taholla. Jossakin vaiheessa myös huomasimme, että istumme samalla porukalla viidessä eri koolle kutsutussa porukassa pohtimassa eroja. Tästä viisastuneena olemme tehneet uuden ja rohkean avauksen, jossa Pirkanmaalla kehitettävän perhekeskustoimintamallin myötä MLL Tampereen osasto yhdessä laajan erotoimijaverkoston ottaisi eropalveluiden koordinointivastuun itselleen. Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteet sopivat yhteen ajatuksen kanssa, mutta jaettavaa rahaa on rajallisesti, nostetaanko eropalvelut perhekeskusmallin kehittämisessä koordinaattorin arvoiseksi ja on myös mielenkiintoista nähdä, onko järjestötoimijan mahdollista todellisuudessa saada näin suuri vastuu.

Työ lasten, nuorten ja perheiden hyväksi jatkuu varmasti, olivatpa tulevat päätökset ja työnjaolliset vastuut millaisia tahansa. Jokaisella taholla on tärkeä rooli ja tehtävä palveluiden kehittämisessä ja lapsiperheiden tukemisessa. MLL Tampereen osaston nuorten ero-opas vanhemmille on toiminut itselleni tärkeänä työvälineenä ja työn ohjenuorana. Nuoret toivovat parisuhteen päättymisestä huolimatta vanhemmiltaan hyvää ja kohteliasta käytöstä sekä sitä, ettei heidän tarvitsi elää vanhempien ristiriitojen ja erilaisten tarinoiden ja kokemusten välissä.

Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee oman tarinansa. Uskalletaan toimia näiden toiveiden suuntaisesti.

Marja Olli, koordinaattori, MLL Tampereen osasto ry

Erofoorumissa 23.3.2017 on tarjolla monipuolinen kattaus ajankohtaisista ja uusista kehittämishankkeista eropalvelujen saralla.