Työn kehittäminen on olennainen osa nykypäivän työelämää. Työntekijöiltä odotetaan muutoksen sietoa ja sopeutumiskykyä. Asiakasmäärät sosiaalialalla ovat jatkuvassa kasvussa. Henkilöstömitoitukset ovat usein tiukkoja, minkä vuoksi työnantajilla on tarve kehittää myös eroauttamisen palveluita sekä tehostaa työskentelyä. Työntekijöillä puolestaan on jatkuva kouluttautumisen tarve ja tahto pitää oma ammattitaito ajantasalla.

Eroauttamisen ABC -koulutuksessa ammattilaiset saavat tarvitsemaansa lisätietoa ja osaamista erotyöskentelyyn. Osana koulutusta osallistujat pyrkivät vastaamaan oman työorganisaationsa eroauttamisen uudistamiseen toteuttamalla kehittämistehtävän, joka koituu niin organisaation kuin eronneiden vanhempien ja heidän lastensa eduksi.

Kehittämistehtävät vastaavat työnantajien tarpeisiin ja helpottavat asiakkaiden ohjausta oikeisiin palveluihin. Kehittämistehtäviä työstävien työntekijöiden työnkuvat ja organisaatioiden koko vaihtelevat suuresti. Tästä syystä myös organisaatioiden kehittämisen tarpeet eroavat toisistaan.

Meitä koulutukseen osallistuvia yhdistää huoli eroperheistä ja vanhempien pitkittyneistä riitatilanteista eron jälkeen. Jotta voimme auttaa eroperheitä paremmin, tarvitsemme eroauttamisen palveluita ja sitä, että apua tarvitseva löytää hänelle sopivan palvelun vaivattomasti.

1.Alun tiiviimpi tuki

Työskentelen pienen pohjoissuomalaisen kunnan sosiaalityöntekijä-lastenvalvojana. Koska kyse on pienestä kunnasta, työnkuvaani kuuluu lastenvalvojan tehtävieni lisäksi muutakin sosiaalityötä. Useat eri tehtäväkuvat ovat työn rikkaus, mutta toisaalta haastaa oman osaamisen kehittämisen. Kaikkea ei voi kehittää yhtä aikaa, ja johonkin keskittyminen vie luonnollisesti painopistettä pois toiselta.

Pienessä kunnassa työn resursointi tapahtuu usein niin, että ensisijaisesti pyritään huolehtimaan akuutit/kiireelliset asiat ja huolehditaan määräajoissa pysymisestä. Lastenvalvojan tehtävät isyysasioita lukuun ottamatta eivät kuulu näihin. Ehkä tämän asetelman purkamiseksi halusin lähteä kehittämään juuri omaa työnkuvaani lastenvalvojana. En halunnut, että lastenvalvojan tehtävät olisivat vain pakollinen velvoite jonkin muun tehtävän ohella. Koin, että tarvitsin lisää osaamista ja työkaluja kohdata eronneita vanhempia. Tähän Ensi- ja turvakotien liiton Eroauttamisen abc -koulutus on antanut hedelmällisen alustan.

Työni kehittämisen suuntaa lähti ohjaamaan kaksi hyvin erilaista asiakastapausta aloittaessani nykyisessä tehtävässäni alle vuosi sitten. Vastaanotin käräjäoikeudelta selvityspyynnön lapsesta, jonka vanhemmat olivat kiistelleet lapsensa tapaamisoikeudesta lähes lapsen syntymästä alkaen, lähes kuuden vuoden ajan. Samaan aikaan aikavaraukselleni saapuivat nuoret, alle vuoden ikäisen lapsen vanhemmat, jotka olivat juuri eronneet. Jäin pohtimaan omaa rooliani vanhempien eron alkuvaiheessa. Mitä voisin lastenvalvojana tehdä aivan eron alkuvaiheessa, jotta en kuuden vuoden jälkeen myös heidän kohdallaan olisi laatimassa olosuhdeselvitystä?

Halusin kehittää omaa työtäni vasta eronneiden vanhempien kanssa.  Työni kehittämisen tavoitteena on luoda kuntaamme malli, jossa eronneet vanhemmat saisivat juuri eron alkuvaiheessa mahdollisimman paljon tukea. Käytännössä tämä tarkoittaa tällä hetkellä mahdollisuutta vanhemmille tulla omalle, erilliselle varatulle ajalle ennen yhteistä sopimusneuvotteluaikaa. Ajattelen, että alun tiiviimpi tuki – kohtaaminen, pysähtyminen, kuunteleminen, muihin tarkoituksen mukaisiin palveluihin ohjaaminen – voi katkaista kulkusuunnan, jonka toisessa päässä voi pahimmillaan olla kärjistynyt huoltoriita. 

2. Eroneuvonta-chat

Kohtaaminen on olennainen osa eroauttamista sosiaalialalla: asiakkaan ja työntekijän kohtaaminen ja vertaisuuteen perustuvissa eroauttamisen muodoissa myös se, että samassa tai samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat asiakkaat pääsevät kohtaamaan toisiaan. Kohtaamisen perustalle rakentuivat myös Keski-Uudenmaan perheoikeudellisen yksikön suunnitelmat uusista eroauttamisen menetelmistä. Osana Ensi- ja turvakotien liiton Eroauttamisen ABC -koulutusta lähdimme suunnittelemaan moniammatillista matalan kynnyksen eroneuvontapistettä.

Kehittämistyö törmäsi syksyllä 2020 varsin poikkeukselliseen esteeseen, kun koronapandemian käytännön vaikutukset konkretisoituivat ja kokoontumisrajoitukset jatkuivat. Oli selvää, että kokoontumiseen ja kohtaamiseen perustuvan eroneuvontapisteen aika ei ole nyt, ja suunnitelmia päivitettiin pikavauhdilla vastaamaan uudenlaista tarvetta uudenlaisissa olosuhteissa.

Keski-Uudenmaan perheoikeudellisessa yksikössä avattiin joulukuussa 2020 Eroneuvonta-chat, jossa asiakkaiden on mahdollista turvallisesti ja anonyymisti kysyä eroneuvojalta eroon liittyvistä asioista ja saada keskustelutukea erokriisin kohtaamiseen, lasten huomioimiseen sekä eron jälkeisen vanhemmuuden kysymyksiin ja huoliin.

Aivan ongelmitta Eroneuvonta-chatin käynnistäminen ei sujunut. Markkinointi vaatii vielä pitkäjänteistä työtä, mutta toisaalta chat on osa sähköisten etäpalveluiden kokonaisuutta, jonka tärkeyden koronapandemia kokoontumisrajoituksineen nosti esiin ja joka varmasti on tarkoituksenmukainen ja tärkeä lisä eroauttamistyöhön tulevaisuudessakin.

Keski-Uudenmaan perheoikeudellisen yksikön Eroneuvonta-chat palvelee asiakkaita maanantaisin klo 15–17.30 ja pääset chattiin tästä.

3. Vanhemmuussuunnitelma työvälineeksi

Toimin pienen kaupungin aikuis- ja perhesosiaalityöntekijänä. Lähdin eroauttamisen koulutukseen, koska halusin syventyä eroauttamistyöhön paremmin. Esimieheni suhtautui myönteisesti ja eroauttamistyön kehittäminen asetettiin tämän vuoden tavoitteeksemme. Sovimme että kehittämistehtäväni on kehittää eroauttamisen malli sosiaalitoimistoomme yhteistyössä työkavereiden kanssa.

Kehittämistehtävässäni haluan painottaa lapsen roolia eroperheissä. Lapsi voi tarvita vanhempiensa eron vuoksi ulkopuolisten aikuisten tukea ja turvaa ja tulla huomatuksi myös pitkän ajan päästä eroamisen jälkeen, koska lapsi käy vanhempien eroa läpi eri kehitysvaiheissaan.

Tämän vuoksi sain idean ottaa käyttöön Sosiaali- ja terveysministeriön ideoiman vanhemmuussuunnitelman sosiaalitoimiston työskentelyyn. Sovimme työyhteisössäni, että lastenvalvoja kertoo järjestelmällisesti erovanhemmille vanhemmuussuunnitelmasta. Vanhemmat voivat täyttää vanhemmuussuunnitelman keskenään tai tarvittaessa he voivat saada sen täyttämiseen apua sosiaalitoimiston työntekijältä. Myös palvelutarpeen arvioinnissa voidaan käyttää tätä työvälineenä.

Kehittämistehtävästä on jäänyt positiivinen olo, koska saamme konkreettisen työkalun eroauttamistyöhön. Vanhemmuussuunnitelman avulla voidaan vahvistaa yhteistyövanhemmuutta.

Parhainta tässä on se, että olen saanut avattua sosiaalitoimistossamme eroauttamiskeskustelun ja eroauttamistyön kehittämisen. Esimies lupasi järjestää meille yhteisen eroauttamiskoulutuspäivän liittyen yhteistyövanhemmuuteen. Sen lisäksi pidämme syksyllä oman sisäisen koulutuksen ja seurantapalaverin asiasta.

4. Eropalvelut nettiin

Halusimme kehittämistyössämme kartoittaa kunnassamme saatavilla olevat eropalvelut ja auttaa asiakkaita löytämään nämä. Kunnassamme eropalveluita on tarjolla vähän, joten päätimme kartoittaa myös valtakunnallisia palveluita. Tavoitteena on tarjota kuntamme nettisivuilla tietoa palveluista eroa suunnitteleville, juuri eronneille ja eron jälkeiseen aikaan. Haluamme huomioida myös parisuhteen, isät, äidit ja lapset, jotta kaikki löytäisivät tukea eroonsa ja vanhemmuuteensa liittyen.

Nettisivut palvelevat parhaimmillaan paitsi oman kuntamme asukkaita, myös muualla asuvia. Sivut on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman yksinkertaisesti, jotta sivujen ylläpito ei käy liian haastavaksi.

Nettisivujen avulla asiakas saa tietoa ongelmiinsa monipuolisesti ja löytää oikean palveluntuottajan.  Näin tarpeettomat yhteydenotot vähenevät, eikä asiakkaan ei ole tarpeen soittaa työntekijältä toiselle apua etsiessään. Uskomme, että nettisivut tukevat aidosti kuntamme eroa suunnittelevia ja eronneita vanhempia. Palvelukartoitus auttaa hahmottamaan, millaista palvelua kunnassamme vielä tarvitaan ja näin kehittämään saatavilla olevia ja kokonaan uusia palveluita.

 

Blogin kirjoittajat osallistuvat Eroauttamisen abc-koulutukseen 2020-2021. Seuraava Eroauttamisen abc-koulutus alkaa syksyllä 2021. Hae koulutukseen 30.9.mennessä.Lisätiedot ja hakulomake: tästä.

Kuva: Unplash, Ian Schneider