26.10.2021–26.4.2022 8.45-16

Eroauttamisen ABC koulutus tarjoaa perustiedot ja ymmärryksen vanhempien kohtaamiseen ja tukemiseen erotilanteessa. Koulutuksessa tarkastellaan myös vauvojen, lasten ja nuorten asemaa vanhempien erotilanteessa ja eron jälkeen. Osallistuminen lisää ymmärrystä vanhempien välisen yhteistyön tavoista sekä yhteistyövanhemmuuden tukemisen merkityksestä niin vanhemman kuin lapsen näkökulmista käsin katsottuna.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät eroa pohtivien ja eronneiden vanhempien kanssa.

Koulutus toteutetaan prosessimuotoisesti, jossa vaihtelevat lähiopetuspäivät, oppimistehtävien tekeminen ja työssä oppiminen.  Lukupiiri täydentää koulutuksen aihealueisiin liittyvää oppimista sekä osallistujien välistä ajatusten ja kokemusten vaihtoa. Kehittämistehtävä suuntautuu eroperheiden auttamisen kehittämiseen omassa organisaatiossa.

Koulutukseen osallistumisen hyödyt:

  • syventää eroauttamisen osaamista
  • lisää ymmärrystä yhteistyövanhemmuudesta ja sen tukemisesta
  • antaa oivalluksia vertaistukemisen mahdollisuuksista ammattiavun rinnalla

Lisäksi koulutus

  • antaa valmiudet ohjata Ero lapsiperheessä -tilaisuuksia ja toteuttaa Erovertaiskahvila toimintaa, niille osallistujille, jotka osallistuvat myös perehdytyspäivään 27.10.2021

Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

läsnäolo lähiopetuspäivissä klo 9.00-16 (tarvittaessa osallistuminen lähiopetuspäivään toteutetaan etäyhteydellä TEAMS)

osallistuminen ohjauskeskusteluihin ( 3 x  1  1/2 t) toteutetaan etäyhteydellä (TEAMS)

oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti (3 kpl)

osallistuminen lukupiirin tapaamisiin (2-3 x  1  1/2t) sekä  kirjallisuuden lukeminen (4-5 kirjaa koulutusprosessin aikana) toteutetaan etäyhteydellä TEAMS

työssä oppimisen jakson toteutus joko

a) Ero lapsiperheessä -tilaisuuksien tai Erovertaiskahvila toiminnan toteuttaminen omalla paikkakunnalla

tai

b) oman kehittämistehtävän toteuttaminen omassa työyhteisössä koulutuksen aikana

Hinta: Koulutuksen hinta on 200€. Hinta pitää sisällään Yhteistyövanhemmuuden käsikirjan ja muun koulutuksessa jaettavan materiaalin sekä osallistumisen Erofoorumiin 2022. Laskutus tapahtuu 1. koulutuspäivän jälkeen.

27.10.2021 klo 9-16 Ero lapsiperheessä -tilaisuuden ja Erovertaiskahvila toiminnan perehdytyspäivä (vapaavalintainen) Lue lisää perehdytyspäivästä tästä.

1.lähiopetuspäivä 26.10.2021 klo 9.00-16

Koulutukseen orientoituminen

Eroamisen kulttuuri ja sen heijastukset aikuisen ja lapsen hyvinvointiin

Vapaaehtoisuus ja vertaistuki osana eroauttamista

Erilaiset eropalvelut vanhempien ja lasten tukena

Kehittämistehtävien esittely

2. lähiopetuspäivä 24.11.2021 klo 9.00-16

Lapsen asema ja oikeudet erossa ja eron jälkeen

Yhteistyövanhemmuus ja vanhempien välisen yhteistyön merkitys eron jälkeen

Oppimistehtävän 1.purku

Ohjauskeskustelutapaaminen 8.12.2021

3. lähiopetuspävä 25.1.2022  klo 9.00-16

Isänä eron jälkeen – miten tukea isien asemaan ja roolia eron jälkeen

Haasteelliset erot

Oppimistehtävän 2. purku

Ohjauskeskustelutapaaminen 10.2.2022

4. lähiopetuspäivä osallistuminen Erofoorumiin (huom! kello 8-17), Helsinki (maaliskuu)

Kehittämistehtävien esittelyä Erofoorumin ständillä

Sosiaalinen media ja vaikuttaminen osana eroauttamisen asiantuntijuutta -käytännön harjoittelua

Ohjauskeskustelutapaaminen 7.4.2022

5. lähiopetuspäivä 26.4.2022 klo 9.00-16

Minä eroauttamisen osaajana – arvot, asenteet ja oman elämänhistorian merkitys

Työntekijän työssä jaksaminen ja hyvinvointi

Oppimistehtävän 3. purku

Kehittämistehtävien tulosten esittely

Koulutusprosessin päätös, palaute ja itsearviointi

 

Koulutuksen haetaan 30.9.2021 mennessä. Koulutukseen hakeneille ilmoitetaan valinnoista 1.10.2021. Koulutusryhmän koko on 12 henkilöä.

Haku Eroauttamisen abc koulutukseen 2021-2022
Kerro mikä sinua motivoi osallistumaan tähän koulutukseen? Mitä odotat koulutukselta? Millä tavoin osallistuminen hyödyttäisi omaa ammatillista kasvuasi eroauttamisen osaajana?
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.