26.10.2021–26.4.2022 8.45-16 lähiopetuspävä 1, 4 ja 5 Helsingissä, lähiopetuspäivät 2 ja 3 etäyhteydellä. Muut koulutusosiot toteutuvat etäyhteydellä.

Eroauttamisen ABC koulutus tarjoaa perustiedot ja ymmärryksen vanhempien kohtaamiseen ja tukemiseen erotilanteessa. Koulutuksessa tarkastellaan myös vauvojen, lasten ja nuorten asemaa vanhempien erotilanteessa ja eron jälkeen. Osallistuminen lisää ymmärrystä vanhempien välisen yhteistyön tavoista sekä yhteistyövanhemmuuden tukemisen merkityksestä niin vanhemman kuin lapsen näkökulmista käsin katsottuna.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät eroa pohtivien ja eronneiden vanhempien kanssa.

Koulutus toteutetaan prosessimuotoisesti, jossa vaihtelevat lähiopetuspäivät, oppimistehtävien tekeminen ja työssä oppiminen.  Lukupiiri täydentää koulutuksen aihealueisiin liittyvää oppimista sekä osallistujien välistä ajatusten ja kokemusten vaihtoa. Kehittämistehtävä suuntautuu eroperheiden auttamisen kehittämiseen omassa organisaatiossa.

Koulutuksen lähiopetuspäivä 1. ja 5. toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ja olojen salliessa Helsingissä. Erofoorumi toteutuu livetilaisuutena Helsingissä hotelli Presidentissä. Lähiopetuspäivät 2. ja 3. toteutetaan TEAMSetäyhteydellä.

Lue blogeista koulutuksessa toteutuneesta kehittämistyöstä:

Yhteistyöllä hyvinvointia eroperheiden eduksi

Katse kohti eroauttamista – 4 tapausesimerkkiä eropalveluiden kehittämisestä

Koulutukseen osallistumisen hyödyt:

  • syventää eroauttamisen osaamista
  • lisää ymmärrystä yhteistyövanhemmuudesta ja sen tukemisesta
  • antaa oivalluksia vertaistukemisen mahdollisuuksista ammattiavun rinnalla

Lisäksi koulutus

  • antaa valmiudet ohjata Ero lapsiperheessä -tilaisuuksia ja toteuttaa Erovertaiskahvila toimintaa, niille osallistujille, jotka osallistuvat myös perehdytyspäivään 27.10.2021. Tämä koulutuspäivä toteutetaan TEAMS-etäyhteydellä.

Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

läsnäolo lähiopetuspäivissä klo 9.00-16 (tarvittaessa osallistuminen lähiopetuspäivään toteutetaan etäyhteydellä TEAMS)

osallistuminen ohjauskeskusteluihin ( 3 x  1  1/2 t) toteutetaan etäyhteydellä (TEAMS)

oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti (3 kpl)

osallistuminen lukupiirin tapaamisiin (2-3 x  1  1/2t) sekä  kirjallisuuden lukeminen (4-5 kirjaa koulutusprosessin aikana) toteutetaan etäyhteydellä TEAMS

työssä oppimisen jakson toteutus joko

a) Ero lapsiperheessä -tilaisuuksien tai Erovertaiskahvila toiminnan toteuttaminen omalla paikkakunnalla

tai

b) oman kehittämistehtävän toteuttaminen omassa työyhteisössä koulutuksen aikana

Hinta: Koulutuksen hinta on 200€. Hinta pitää sisällään Yhteistyövanhemmuuden käsikirjan ja muun koulutuksessa jaettavan materiaalin sekä osallistumisen Erofoorumiin 2022. Laskutus tapahtuu 1. koulutuspäivän jälkeen.

Vuosikurssille 2. (2020-2021) osallistuneista kaikki suosittelisivat osallistumista myös muille ammattilaisille. Osallistujat olivat saaneet koulutuksesta uusia ajatuksia, oma osaaminen eroauttajana oli vahvistunut ja koulutuksen on koettu vastanneen tarkoitustaan hyvin.

”Suosittelen lämpimästi, koulutuskokonaisuus oli hienosti rakennettu. Osallistujien erilaiset työnkuvat ja osaaminen rikastuttivat ennestään erittäin asiantuntevien luennoitsijoiden antia. Koulutuksen toteutuminen etänä, mahdollisti osallistumisen myös korona rajoitusten puitteissa. Opetusjärjestelyt olivat myös joustavia tarpeen vaatiessa. ”

”Koulutus on hyvä kokonaisuus. Se on suunniteltu hyvin käytäntöön sovellettavaksi koulutukseksi.”

”Koulutus kokonaisuus on monipuolinen. Kouluttaja ja vierailevat kouluttajat olivat innostavia ja ilmapiiri oli salliva; sai kysellä ja jakaa ryhmässä.

”Koulutus sisältää tärkeitä teemoja kaikille eroperheiden kanssa työskenteleville. Työtä tulee kehitettyä koulutuksen myötä.”

”Koin saavani konkreettisia työkaluja työhöni, myös vertaistuki/ muiden kokemusten kuuleminen oli tärkeää. Oli myös erittäin mielenkiintoista kuulla, miten muualla Suomessa eroauttamista toteutetaan.”

 

27.10.2021 klo 9-16 Ero lapsiperheessä -tilaisuuden ja Erovertaiskahvila toiminnan perehdytyspäivä (vapaavalintainen) Lue lisää perehdytyspäivästä tästä.

1.lähiopetuspäivä 26.10.2021 klo 9.00-16

Koulutukseen orientoituminen

Eroamisen kulttuuri ja sen heijastukset aikuisen ja lapsen hyvinvointiin

Vapaaehtoisuus ja vertaistuki osana eroauttamista

Erilaiset eropalvelut vanhempien ja lasten tukena

Kehittämistehtävien esittely

2. lähiopetuspäivä 24.11.2021 klo 9.00-16

Lapsen asema ja oikeudet erossa ja eron jälkeen

Yhteistyövanhemmuus ja vanhempien välisen yhteistyön merkitys eron jälkeen

Oppimistehtävän 1.purku

Ohjauskeskustelutapaaminen 7.12.2021

3. lähiopetuspävä 25.1.2022  klo 9.00-16

Isänä eron jälkeen – miten tukea isien asemaan ja roolia eron jälkeen

Haasteelliset erot

Oppimistehtävän 2. purku

Ohjauskeskustelutapaaminen 10.2.2022

4. lähiopetuspäivä osallistuminen Erofoorumiin (huom! kello 8-17), Helsinki (maaliskuu)

Kehittämistehtävien esittelyä Erofoorumin ständillä

Sosiaalinen media ja vaikuttaminen osana eroauttamisen asiantuntijuutta -käytännön harjoittelua

Ohjauskeskustelutapaaminen 7.4.2022

5. lähiopetuspäivä 26.4.2022 klo 9.00-16

Minä eroauttamisen osaajana – arvot, asenteet ja oman elämänhistorian merkitys

Työntekijän työssä jaksaminen ja hyvinvointi

Oppimistehtävän 3. purku

Kehittämistehtävien tulosten esittely

Koulutusprosessin päätös, palaute ja itsearviointi

Lue blogeista, millaista kehittämistyötä eroauttamisen myötä eri organisaatioissa on tehty.

blogi: Katse kohti eroauttamista – 4 tapausesimerkkiä eroauttamisen kehittämisestä

blogi: Yhteistyöllä hyvinvointia eroperheiden eduksi

Koulutuksen haetaan 30.9.2021 mennessä. Koulutukseen hakeneille ilmoitetaan valinnoista 1.10.2021. Koulutusryhmän koko on 12 henkilöä