Se oli läppä. Me ollaan kavereita, ei se ees suuttunut. Kato vaikka, me vaan painitaan. Et sä tajua!

Kaikki yllä mainitut kommentit saa helposti vastaukseksi, kun aikuisena menee väliin tilanteeseen, jossa nuoret käyttäytyvät fyysisesti tai psyykkisesti väkivaltaisesti toisiaan tai vertaistaan kohti.

Tällaisen vastauksen kuuleminen saa nopeasti ottamaan takapakkia ja pohtimaan näkeekö kyseistä tilannetta oikein ja meneekö turhaan sohimaan nuorten välistä juttua. Mikä minun roolini tässä on, pitääkö minun välittää? Olenko minä nolo aikuinen, joka ei tosiaankaan tajua tilannetta oikein?


…usein nuorten väkivaltaisen käyttäytymisen taustalla voi olla kyse monimutkaisesta uhatuksi tulemisen kokemuksesta ja sitä kautta kehittyneistä tavoista puolustautua ja ylläpitää psyykkistä tasapainoa haitallisin keinoin.


Kun nuori käyttäytyy väkivaltaisesti, voi taustalla olla niin sanotut perinteiset väkivaltaisen käyttäytymisen selitystekijät, kuten nuorten itsehillinnän ongelmat, nuorten vähäosaisuus ja vanhempien valvonnan puute.

Näiden selitystekijöiden rinnalle on viime vuosina noussut uusia näkökulmia, etenkin nuorten yksilöllisten kaltoinkohtelukokemusten sekä eri syistä johtuvan traumatisoitumisen huomioon ottaminen väkivaltaisen käyttäytymisen taustalla. Nämä syventävät ymmärrystä jokaisen nuoren yksilöllisestä tilanteesta ja edistävät toimivien auttamistapojen löytämistä.

Nuorten väkivaltaisen käyttäytymisen syitä tutkineet Noora Ellonen ja Kirsi Peltonen ovatkin todenneet, että usein nuorten väkivaltaisen käyttäytymisen taustalla voi olla kyse monimutkaisesta uhatuksi tulemisen kokemuksesta ja sitä kautta kehittyneistä tavoista puolustautua ja ylläpitää psyykkistä tasapainoa haitallisin keinoin.


Jos kyse on väärin tulkitusta tilanteesta, väitän, että ärtymyksen lisäksi nuorelle nousee tunne siitä, että hänestä ja hänen tekemisistään välitetään.


Joten aikuinen puutu rohkeasti tilanteeseen, joissa näet tai epäilet nuorten välistä väkivaltaa! Ota riski siitä, että voit vaikuttaa nuorten silmissä nololta tai tulkitset tilanteen väärin. Sillä kaikesta epävarmuudesta huolimatta oikea tapa toimia aikuisena on puuttua väkivaltaisiin tilanteisiin. Nuori ei nimittäin välttämättä aina edes tunnista, mikä on väkivaltaa ja mikä ei, minkä vuoksi aikuisen on se tärkeä osoittaa.

Parhaimmassa tapauksessa puuttumisen kautta väkivalta loppuu ja nuori saa apua väkivaltaiseen käyttäytymiseensä. Jos kyse on väärin tulkitusta tilanteesta, väitän, että ärtymyksen lisäksi nuorelle nousee tunne siitä, että hänestä ja hänen tekemisistään välitetään. Muista pyytää rohkeasti anteeksi, jos olet ollut väärässä. Ja aina erottaa toisistaan teko ja ihminen teon takana. Esimerkin voima on valtava. Ennen kaikkea huomio ympärilläsi olevat nuoret, jotka jäävät helposti näkymättömiin sekä omasta tahdostaan, mutta myös siksi, että aikuisille on monesti helpompaa olla näkemättä heitä.

Kuva: Kuvaaja cottonbro palvelusta Pexels


25.-26.8.2021 Väkivaltatyön foorumin teemana on väkivallan tekijän auttaminen. Myös nuorten käyttämästä väkivallasta päivien aikana on puheenvuoroja ja auttamisen keinoja löydetään workshopeissa. Ilmoittaudu mukaan webinaariin.

Kirjoittaja: Katri Kyllönen

Katri Kyllönen toimii Ensi- ja turvakotien liitossa väkivaltatyön asiantuntijana.