Hallituspohjan ja hallitusohjelman tunnustelut ovat käynnissä. Tulevalla hallituskaudella tulee olla lasten aika. Ensi- ja turvakotien liitto ja muut lapsi- ja perhejärjestöt haluavat nähdä hallitusohjelmassa sitoumuksen, että hallitus valmistelee parlamentaarisesti ja käynnistää YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvan hallinnonalat, toimijat ja hallituskaudet ylittävän lapsistrategian. Sen toteuttaminen tarvitsee riittävät resurssit. Sen yksi keskeinen osa voi olla ME-säätiössä yhteistyössä valmisteltu Arki ensin- ohjelma, jossa liittomme on mukana.


Tietoa heistä on paljon. Yhtään uutta selvitysmiestä tai selontekoa ei enää tarvita, tarvitaan tekoja ja poliittista tahtoa…


Kyse on ylisukupolvisen syrjäytymisen katkaisemisesta. Suomessa on vakavassa riskissä syrjäytyä 20 000 lasta ja nuorta. Näiden perheiden palvelukustannukset yhteiskunnalle ovat noin miljardi euroa vuodessa. Sen lisäksi ovat valtavat inhimilliset kustannukset ja hätä lasten ja nuorten elämässä. Tietoa heistä on paljon. Yhtään uutta selvitysmiestä tai selontekoa ei enää tarvita, tarvitaan tekoja ja poliittista tahtoa lopettaa ylisukupolvinen syrjäytyminen Suomesta vuoteen 2050 mennessä.

Lapsiperheköyhyys koskettaa vähintään 110 000 lasta. Köyhyys jättää nämä lapset osattomaksi toisille kuuluvista mahdollisuuksista, se voi myös syrjäyttää.  Kaikkein vaurioittavinta on vauvavaiheen köyhyys. Lapsiperheköyhyys on kansallinen häpeä vauraassa maassa, jossa syntyvyys laskee ja jossa nuoret perheet eivät uskalla hankkia lapsia.

Hallituksen tulee asettaa lapsiperheköyhyyden vähentämisen keskeiseksi tavoitteekseen. Siihen tähtäävinä toimenpiteinä tarvitaan vaiheittain ja huolellisesti valmisteltu perusturvan kokonaisuudistus, ripeästi tehty lapsilisän korotus, yksinhuoltajien aseman parantaminen ja kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen lapsiperheille. Viisautta on palauttaa subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen kaikille lapsille.

Sote-uudistuksen tulevassa vaiheessa sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa on kehitettävä rinnakkain ja varmistettava niiden saumaton toimiminen yhteen monitarpeisten lasten ja lapsiperheiden tarpeisiin vastaamiseksi. Uudistus on viisasta toteuttaa vaiheittain. On viisautta ottaa oppia edellisestä valmistelusta, tehdä poliittiset linjaukset lähtökohdaksi ja luottaa sen jälkeen asiantuntijavalmisteluun. Sote-uudistuksen valmistelussa on huolehdittava, että nähdään järjestöjen toiminnan  erilaisuus suhteessa yrityksiin. Otetaan järjestöt voimavaraksi uudistuvassa rakenteessa, eikä vaaranneta niiden toimintaedellytyksiä. Ilman niitä ei jatkossakaan pärjätä.

Jo nykyisen terveydenhuollon lainsäädännön ja sosiaalihuoltolain pohjalta voidaan käynnistää kaikkein vaativinta apua tarvitsevien, usein pienten, mutta paljon kustannuksia tuottavien lasten ja lapsiperheiden auttamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon osaamis- ja tukikeskukset, OT-keskukset riittävästi resurssoituna kokeiluna. Näin voidaan turvata muun muassa kaikkein vakavimpiin perheväkivaltatilanteisiin ja vakaviin huolto- ja tapaamisriitoihin osaaminen ja uusien yhteisten toimintatapojen kehittäminen. Samalla tulee rakentaa sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämisrakenne terveydenhuollon tapaan.

Siirtymävaiheena soteen tarvitaan valtion talousarvioon tulevaksi kolmeksi vuodeksi resurssivaraus päihdeongelmaisten odottavien ja vauvaperheiden ympärivuorokautisen kuntoutuksen jatkuvuuden turvaamiseksi.

Kuva: Tiuku Pennola

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.