Raskausaika ja varhaislapsuus vaikuttavat ratkaisevasti aivojen ja lapsen koko kehitykseen. Ensi- ja turvakotien liitto jäsenyhdistyksineen on vastannut kohta 30 vuotta päihdeongelmaisia raskaana olevia naisia kuntouttavassa Pidä kiinni -hoitojärjestelmastä. Tuo aika on suuri mahdollisuus kuntoutumiselle ja päihteistä irtautumiselle. Riittävän pitkän kuntoutuksen jälkeen 2/3 äideistä kuntoutuu vauvansa huoltajaksi ja irtautuu päihteistä. Se on huikea tulos.

Hoitojärjestelmän kustannukset ovat noin 8,5 miljoonaa euroa vuodessa. Sillä mahdollistuu kuntoutus 250 perheelle. Pelkästään näiden lasten kodin ulkopuolisen sijoituksen kustannukset ensimmäiseltä elinvuodelta olisivat kunnille noin 12,9 miljoonaa euroa. Ulkopuolisen tutkijan meille tekemien laskelmien mukaan kunnille kertyy noin 163 miljoonaa euroa säästöä siitä, että huomattavaa osaa näistä lapsista ei tarvitse sijoittaa pitkäaikaisesti, 18 vuoden ikään asti kodin ulkopuolelle. Kunnat säästävät äitien päihdehaittakustannuksissa vuodessa noin 4 miljoonaa euroa ja heidän eläkeikäänsä mennessä 160 miljoonaa euroa. Suomi tarvitsee hyvän työllisyysasteen ja työkykyisiä ihmisiä. Tästä näkökulmasta yhteiskunnalta säästyy eläkeikään mennessä noin 105 miljoonaan euroa, kun äidit kuntoutuvat työkykyisiksi. Kovia lukuja eikö totta?

Näistä vakuuttavista luvuista huolimatta hoitojärjestelmän rahoitus on ollut vaarassa vuodesta 2010 lähtien. RAY huolehtii kiitettävästi noin 2,5 miljoonalla eurolla avopalveluista, joita se voi rahoittaa. Laitoskuntoutus on välttämätön osa tätä maailmassakin ainutlaatuista valtakunnallista hoitojärjestelmää. Tätä työtä Suomessa ei tee kukaan muu kuin me. Päättäjät tunnustavat työn tärkeyden. Se ei ole kuitenkaan tarkoittanut sitä, että valtiolta olisi löytynyt vuodessa kuutta miljoonaa tähän tarkoitukseen. Rahoitus on ollut yksittäisten kuntien maksusitoumusten ja eduskunnan joulumielen varassa. Hoitojärjestelmälle on ohjattu eduskunnan ”joululahjarahoista” vuosittain aikaisemmin 1,5-2 miljoonaa. Kiitos kansanedustajille siitä. Tälle vuodelle yllättäen valtionavustus oli enää 1 miljoona. Mitä se olisikaan ensi vuodelle?

Näin tämä ei enää käy. Jatkuva epävarmuus uuvuttaa työntekijät ja on kohtuuton riski yhdistyksillemme. Odotamme valtiovallalta tämän vuoden aikana konkreettisia päätöksiä hoitojärjestelmän turvaamiseksi. Koko hoitojärjestelmän jatkuvuus on nyt katkolla. Tuntuu hölmöläisen hommalta olla investoimatta 6 miljoonaa Pidä kiinni -ensikoteihin ja mieluummin maksaa pitkän aikavälin kuluina satoja miljoonia, inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan. Haloo päättäjät, nyt tarvitaan todellisia tekoja, ei vain puheita ja sympatiaa!

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.