Korona-kevään valtavien ponnistelujen jälkeen tuntuu mahdottomalta ymmärtää, että sote-järjestöjen rahoitus on uhattuna ja joka kolmas euro olisi poistumassa. Vaikka VM:n talousarvioehdotukseen kirjattu leikkaus perustuisikin teknisesti Veikkaukselta saatuun vuoden 2021 tulosennusteeseen, silti se on tyrmistyttävä kaksoisviesti maan hallitukselta.

Korona-aikana hallitus on korostanut heikoimmassa asemassa olevien turvaamista ja sitä, että koronan torjuntaan tarvitaan kaikkia. Se ei hoidu yksin julkisen vallan ponnisteluin. Hallitusohjelmassa ja kehysriihessä luvattiin myös ihan muuta kuin järjestöjen joutumista ahtaalle. Lisäksi koko ajan on korostettu järjestöjen tärkeyttä avun tarjoajana. Kaksoisviestinnässä on se ikävä puoli, että vain teoilla on merkitystä.


Meille tärkeintä oli se, että ihmiset saivat apua mahdollisimman nopeasti eivätkä ongelmat epävarmassa ja ahdistavassa tilanteessa pääsisi pahenemaan.


Tekee mieli kysyä, ketkä todella nopeasti tekivät tilanneanalyysin maaliskuussa ja pistivät toimintansa uuteen uskoon? Järjestöt. Meille tärkeintä oli se, että ihmiset saivat apua mahdollisimman nopeasti eivätkä ongelmat epävarmassa ja ahdistavassa tilanteessa pääsisi pahenemaan.

Esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liitossa chattien aukioloaikoja laajennettiin, videovälitteisiä yksilötapaamisia otettiin käyttöön ja myös ryhmien toimintaa turvattiin erilaisin luovin ratkaisuin. Kasvokkain tapaamisista huolehdittiin terveysturvallisin ratkaisuin jäsenyhdistyksissämme niiden avun piirissä oleville. Haavoittava tilanne vauvaperheessä tai väkivaltatilanne vaativat sitä. Työntekijöiden ammattietiikka oli kova ja ihmisistä huolehdittiin. Myös ympärivuorokautiset palvelut toimivat koko ajan. Tähän asti niissä on selvitty niin asiakkaiden kuin henkilöstönkin terveyden kannalta turvallisesti. On satsattu hengitys- ja muihin suojaimiin luottaen siihen julkisen vallan lupaukseen, että kulut yksityisille palveluntuottajille korvataan. Kun akuutti kriisi ja ihmisten hätä on päällä, ei kysellä, vaan toimitaan. Niin on nytkin: apua on saatavilla.

Ensi- ja turvakotien liiton tekemän lapsiperheiden koronakyselyn mukaan viidennes vastanneista lapsiperheistä koki, ettei ollut saanut tarvitsemaansa apua ja 40 prosenttia ennakoi oman tilanteensa jatkossa pahenevan. Vaikka kontaktit omaisiin ja sukulaisiin olivat hyvin rajatut tai lähes katkenneet, silti he olivat kriisin aikana lapsiperheille tärkein tuki ja turva.

Toiseksi tärkeimmäksi nousivat järjestöt. Järjestöt saivat kiitosta ennen kaikkea siitä, että olimme tavoitettavissa matalalla kynnyksellä ja tartuimme arjen hätään. Chatteihin otetaan usein yhteyttä vain kerran. Silti niistä saatu palaute on ollut se, että apua hakenut on tullut kuulluksi, saanut neuvoja ja apua. Oma tilanne oli helpottunut ja oma jaksaminen parantunut. Se on paras kiitos isoista ponnisteluistamme.


apua hakenut on tullut kuulluksi, saanut neuvoja ja apua. Oma tilanne oli helpottunut ja oma jaksaminen parantunut.


Koronan sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ihmisten elämässä näkyvät vasta viiveellä. Paljon apua tarvitsevien hätää on jäänyt korona-aikana kotien seinien sisälle. Se tulee esille vähitellen ja silloin järjestöillä on oltava mahdollisuus auttaa tai ongelmat pahenevat. Kunnat eivät siihen yksin pysty.

Toteutuessaan leikkaus olisi katastrofi valtavalle joukolle ihmisiä, joille järjestöjen apu on korvaamaton. Leikkaussuunnitelma on myös kaikkea muuta kuin investointi kestävään hyvinvointiin ja talouteen.

Järjestöjen nostettua auttamistyönsä jatkuvuuteen liittyvä hätä esille, eri ministereiden ja muiden päättäjien suusta on kuulunut lupauksia, että asiaan haetaan ratkaisuja poliittisesti budjettiriihessä. Hyvä niin. Näihin sanoihin haluamme luottaa ja nähdä myös niiden mukaisia tekoja syyskuun puolivälissä. En halua uskoa, että järjestöjen toimintaa yhtenä hyvinvointijärjestelmämme kivijalkana sittenkään halutaan murentaa vakavasti kaavailluilla leikkauksilla. Parin viikon päästä tiedämme, mikä meitä odottaa. Vaikka tulos olisi budjettiesityksessä kaavailtua myönteisempi, luottamusta tämä uhka jo kuitenkin horjuttaa.

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.