”Näkymättömän lapsen” tarinassa Tuutikki tuo Muumitaloon tytön, jokanakymaton_lapsi_blogi_kuva on muuttunut näkymättömäksi. Tytön nimi on Ninni. Ninni on elänyt pitkään ilmapiirissä, joka on ollut tunnekylmä ja vihamielinen. Tämän seurauksena Ninni on muuttunut näkymättämäksi. Muumilaakson Ninni ei koskaan pyydä mitään. Hän ei ilmaise toiveitaan, halujaan tai mielipiteitään. Hän toimii aina odotusten mukaan eikä ole koskaan eri mieltä kenenkään kanssa.

Suomalaisissa kodeissa on surullisen paljon Ninnin kaltaisia näkymättämiä lapsia, jotka vetäytyvät taka-alalle vanhempien riitojen ja juomisen tieltä. Kodin näkymättömät lapset tekevät itsestään pieniä ja hiljaisia ja pakenevat oman mielen ja haaveiden maailmaan. Jouluna tilanteet usein vielä kärjistyvät entisestään. Jouluun latautuu paljon odotuksia, toiveita ja perinteitä, joiden täyttäminen vaatii jo lähes epäinhimillistä suorituskykyä.  Juhlamieli katoaa helposti glögihuuruiseen, riitaisaan tunnelmaan ja kodin ninnit vetäytyvät omiin huoneisiinsa.

Näkymättömästä lapsesta kasvaa helposti näkymätön aikuinen ja synkät joulumuistot siirtyvät sukupolvelta toiselle. Aina on kuitenkin mahdollisuus muutokseen. Aikuisten läsnäolo ilman päihteitä luo lapselle turvallisuuden tunnetta ja yhteisiä lapsuuden iloisia joulumuistoja. Ne muistot kantavat pitkälle aikuisuuteen.

Mitä Ninni tarvitsee tullakseen näkyväksi? Rakkautta, huolenpitoa, yhteisesti jaettuja kokemuksia ja kohdatuksi tulemista. Meidän vanhempien tehtävä on huolehtia siitä, että kaikki lapset saavat tulla nähdyiksi ja kohdatuiksi. Joulu on ihmeiden aikaa! On aika pysähtyä ja miettiä kulunutta vuotta. Hengähtää hetkeksi arjen kiireistä ja nauttia yhdessä olosta rakkaimpien kanssa. Lasten hyvä joulu taataan aikuisten turvallisella läsnäololla.

Annetaan lapselle raitis joulu ja tehdään Ninnit näkyviksi.

Rauhallista joulunaikaa ja kaikkea parasta vuodelle 2017!

Kirjoittaja: Niina Kokko

Niina Kokko toimii asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liiton päihdeongelmaisten äitien kuntoutuksen tiimissä ja Pidä kiinni® -hoitojärjestelmässä.