Toimiva kansalaisyhteiskunta on demokratian kivijalka. Se mahdollistaa ihmisten osallistumisen, keskinäisen avun ja vaikuttamisen. Kun ihmiset liittyvät yhteen itselleen tärkeässä asiassa ja toimivat järjestöissä, syntyy luottamusta ja sosiaalista pääomaa. Erilaisuudet kohtaavat ja syntyy keskinäistä ymmärrystä. Näin syntyy yhteiskunnan kiinteyttä. Sanotaan, että kansalaisyhteiskunnan aktiivinen toiminta on yhteiskunnan kiinteyden kitti.

Suomalaiset luottavat päättäjiin, viranomaisiin ja toisiinsa. Tuon luottamuksen rakentumisessa kansalaisyhteiskunnalla on ollut suuri merkitys. Vapaata kansalaistoimintaa on syntynyt entistä enemmän järjestöjen rinnalle, mikä on myönteistä. Se kertoo ihmisten halusta tehdä hyvää, osallistua ja muuttaa maailmaa. Tulevaisuudessa tarvitaan molempia, jotta jokainen voisi löytää itselleen sopivan mukana olemisen kanavan ja yhteisön.

Omaa vaikuttamisen mahdollisuutta eri vaaleissa äänestämällä sen sijaan käyttää Suomessa hyvin harva verrattuna moniin muihin maihin. Tänä keväänä meillä on siihen mahdollisuus kahdesti, eduskuntavaaleissa parin viikon kuluttua ja EU-vaaleissa toukokuun lopussa.


Käytä ääntäsi ja äänestä ehdokkaita, jotka ovat myös lasten ja perheiden asialla ja, jotka ymmärtävät järjestöjen tärkeyden!


Vaalipuheissa nousee vahvasti ilmastonmuutos ja ikäihmisten asiat. Hyvä niin. Oletko kuullut juuri kenenkään puhuvan lapsista ja lapsiperheiden asioista? Näkyvätkö järjestöt missään? Nyt on aika vaikuttaa. Kysy näistä asioista vaalikentillä. Käytä ääntäsi ja äänestä ehdokkaita, jotka ovat myös lasten ja perheiden asialla ja, jotka ymmärtävät järjestöjen tärkeyden!

Tiedämme, että perheitä auttavia järjestöjä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Vankan ammattiosaamisen rinnalla on vapaaehtois- ja vertaistuki. Ne eivät ole julkisin palveluin korvattavissa. Kansalaisjärjestötoiminta tarvitsee toimintatilan ja riittävät resurssit. Sekään ei ole ilmaista. Järjestölähtöistä, Veikkauksen tuella avustettavaa, toimintaa ei pidä laittaa markkinoille, koska se veisi järjestöjen elintilan. Tämän suhteen iso riski väheni, kun Sipilän hallituksen valinnanvapauteen liittyvä hallituksen esitys ei edennyt ja asiakassetelin antamisen velvoite sosiaaliseen kuntoutukseen poistui.

Veikkauksen tuotot ovat järjestöjen rahoituksen kivijalka. Sitä kautta mahdollistuu vapaaehtois- ja vertaistoiminnan, auttamistyön ja vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys. Vastaavasta monissa muissa maissa toimivat järjestöt voivat vain haaveilla, kun toiminta on vain erilaisten tilapäisten lahjoitusten ja hankkeiden varassa. Viisas maan hallitus ohjaa Veikkauksen tuotot täysimääräisesti edunsaajien toimintaan, eikä käy niiden lompakolla ja vaaranna yksinoikeusjärjestelmää.

Veikkauksen yksinoikeus rahapelitoimintaan on tehokkain tapa ehkäistä rikollisuutta ja pelihaittoja. Tulevan hallituksen on puolustettava sitä. Meidän kaikkien on ehkäistävä pelihaittoja. Ulkomaiset peliyhtiöt ovat taitavia hyvän tekemiseksi naamioidussa kielletyssä markkinoinnissaan Suomessa. Ensi- ja turvakotien liitto jäsenyhteisöineen irtisanoutuu Kolikkopelit.com sivuston kampanjasta, jossa äänestytetään PMMP:stä tutun Mira Luodin sivustoilla, mille organisaatiolle rahapeliyhtiö lahjoittaa 1000 euroa. Myös joitakin jäsentahojamme on luvatta hyödynnetty siinä. Meille Veikkauksen yksinoikeus on arvokas ja sitä puolustamme. Tällaista rahaa emme ota vastaan, emmekä anna lupaa järjestöjemme nimien käyttämiseen näin.

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.