Alkoholipolitiikan tarkoitus on vähentää alkoholin käyttäjille, heidän läheisilleen, muille ja yhteiskunnalle aiheutuvia ongelmia ja haittoja. Meillä on olemassa vahva tutkimuksellinen näyttö siitä, että alkoholin saatavuuden rajoittaminen on tehokkain keino kulutuksen ja haittojen vähentämisessä. Nyt hallitus on alkoholilain uudistuksessa lisäämässä juuri alkoholin saatavuutta. Entistä väkevämpiä alkoholijuomia ollaan tuomassa Alkosta kauppojen, kioskien ja huoltamoiden vähittäismyyntiin. Valinnalle ei esitetä yhtään ihmisten sosiaaliseen hyvinvointiin tai terveyteen liittyvää perustetta, vaan perustelut ovat elinkeinopoliittiset.


On myös äärimmäisen hälyttävää, että alkoholin aiheuttamia terveyshaittoja ei jatkossa nähdäkään kansanterveysasiana, vaan yksilöiden omana ongelmana.


Empiirisen ja teoreettisen tiedon perusteella on varmaa, että muutos vaikuttaa negatiivisesti väestön hyvinvointiin ja terveyteen. On ennakoitavissa, että inhimillisten kärsimysten määrä kasvaa ja yhteiskunnalle vaikutukset tulevat olemaan hyvin kalliit. Niukan rahan aikoina ei voi kuin ihmetellä, että ollaan valmiita tekemään tällaisia päätöksiä. Miksi elinkeinopoliittiset ja yritysten intressit ajavat tässäkin ihmisten hyvinvoinnin edelle?

On myös äärimmäisen hälyttävää, että alkoholin aiheuttamia terveyshaittoja ei jatkossa nähdäkään kansanterveysasiana, vaan yksilöiden omana ongelmana. Päihderiippuvaisten oman vastuun korostaminen vaikuttaa väistämättä heidän saamaansa hoitoon ja kuntoutukseen. Samoin sillä on vaikutusta heidän puolisoidensa, lastensa ja muiden läheistensä asemaan ja palveluihin tulevaisuudessa. Se merkitsee hoitamattomia päihdeongelmia. Hoitamattomien päihdeongelmien inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia ei tule hallituksen aktiivisin toimin kasvattaa.

Äidin päihteidenkäyttö on yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin Suomessa. Tälläkin hetkellä joka neljäs lapsi kärsii jollain tavoin äitinsä tai isänsä päihteiden käytöstä. Se tarkoittaa turvattomuutta, kaltoinkohtelun riskiä ja häpeää oman perheen tilanteesta. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus ja mahdollisuus turvalliseen lapsuuteen. Se on nyt täysin unohtunut.  Päihteet vaarantavat myös syntyvän vauvan kehityksen. Vuosittain 3600-6000 sikiön kehitys on vaarassa päihteiden takia. Pelkästään alkoholin eriasteisesti vaurioittamia lapsia syntyy vuodessa noin 600. Näiden vaurioiden estämiseksi ja vähentämiseksi Ensi- ja turvakotien liitto pitää yllä Pidä kiinni- hoitojärjestelmää. Tulokset ovat erittäin hyviä ja toimintaa tarvitaan jatkossakin. Sen rinnalla tarvitaan vastuullista ja viisasta alkoholipolitiikkaa.

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.