Uuden tutkimuksen mukaan lapsuudenaikainen köyhyys on sitä vakavampaa, mitä nuorempana lapsi on joutunut sen kokemaan ja mitä pitempään köyhyys perheessä jatkuu. Vauvaikäiset, 0–2-vuotiaat, ovat vakavimmassa riskissä, kertoo THL:n ja Turun yliopiston tutkimus. Tulos on karu: perheen köyhyydellä  vauva-aikana on pitkät varjot. Se  näkyy nuorena isoina vaikeuksina, peruskoulun jälkeisen koulutuksen puuttumisena, mielenterveysongelmina, teiniraskauksina ja rikoksina. Uutta laajaan kansallinen syntymäkohortti 1987 -aineistoon perustuvan tutkimuksen tuloksissa on se, että perheen talousvaikeuksilla on näin vahva yhteys kaikkein nuorimpien lasten haavoittuvuuteen. Se ei ole yllättävää, sillä odotus- ja vauva-ajalla on aivotutkimuksen mukaan erittäin tärkeän merkitys lapsen myöhemmälle kehitykselle. Tuolloin kehittyvät lapsen kognitiiviset kyvyt ja myös vuorovaikutukselliset valmiudet. Ne luovat edellytyksiä myöhemmälle pärjäämiselle.


Nyt on aika investoida vauva- ja lapsiperheisiin etuuksia kunnolla korottamalla ja varmistamalla arjen tilanteisiin tuki.


Ensi- ja turvakotien liitto pitää vakavana perhepoliittisena virheenä sitä, ettei vauvavaiheeseen investoida riittävästi. Lapsilisä on tärkeä juuri köyhille perheille. Sen ja muiden perhe-etuuksien liian alhainen taso ja indeksikorotusten jäädyttäminen näkyvät välittömästi vauvojen arjessa. Kaavaillut matalimpien vanhempain- ja muiden päivärahojen korotukset on myönteistä, mutta riittämätöntä. Riittävän kokoiset asunnot ja kohtuuhintainen asuminen mukaan lukien asuntolainojen korkovähennykset ovat lapsiperheille oleellisia. Korkotulojen vähennysoikeuden jatkuva pienentäminen kurittaa juuri heitä. Ansiotuloverotuksen keventämisellä ei köyhiä lapsiperheitä juuri auteta. Sosiaaliturvaetuuksien verotuskohtelun keventämisellä voisi sen sijaan olla merkittävä vaikutus.

Päättäjät ovat huolissaan syntyvyyden alhaisuudesta ja nuorten syrjäytymisestä. Niihin voi päätöksillä vaikuttaa ja rakentaa lapsiystävällistä Suomea. Nyt on aika investoida vauva- ja lapsiperheisiin etuuksia kunnolla korottamalla ja varmistamalla arjen tilanteisiin tuki.

Auttamistyössä lapsi- ja perhejärjestöillä on paljon tarjottavaa. Tähän työhön kannattaa investoida myös tulevaisuudessa. Kun esimerkiksi vaikeuksien kanssa kamppailevilla vauvaperheillä on mahdollisuus opetella vauvan kanssa elämistä, vauvan tarpeiden ymmärtämistä, niihin oikealla tavalla vastaamista sekä elämänhallintaa riittävän pitkään ensikodeissa ja päiväryhmissä, voidaan vauvoille turvata turvallinen elämän alku.

Puolueet näyttävät valmistautuvan jo eduskuntavaaleihin. Usea puolue on luvannut nostaa ensi hallituskaudella perheet ja lapset keskiöön. Sitä kannatamme lämpimästi. Pelkkä lupaus ei kuitenkaan riitä. Vaadimme puolueilta konkreettisia tekoja. Vauvat eivät voi odottaa.

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.