Suomeen tarvitaan kattava matalan kynnyksen palvelujen verkoston kuva_leenan_blogiväkivaltaa kokeneille. Matalan kynnyksen palvelut tarkoittavat palveluita, joihin kenen tahansa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneen on mahdollisimman helppo hakeutua. Palvelut ovat joustavia: palveluun pääseminen ei edellytä lähetteitä ja ajan voi saada nopeasti. Palveluiden tulee olla saatavilla asuinpaikasta, palvelua tarvitsevan taustasta tai henkilökohtaisesta tilanteesta riippumatta. Matalan kynnyksen palveluilla on paitsi selviytymistä tukeva, myös hyvin tärkeä, väkivaltaa ennaltaehkäisevä tehtävä.

Palveluita ei tällä hetkellä ole läheskään riittävästi.

Huomenna perjantaina vietetään YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää.  Järjestöjen yhteinen Valoa, ei väkivaltaa -kampanja vaatii helposti saavutettavia, matalan kynnyksen palveluja väkivaltaa kohdanneille naisille. Eri puolilla Suomea järjestetään Valoa, ei väkivaltaa tapahtumia.


Kun yhteyden saa helposti, ajan nopeasti ja kokemus tulee aidosti kuulluksi, väkivallasta selviäminen tulee mahdolliseksi.

 


Suomi on ratifioinut kansainvälisen nk. Istanbulin sopimuksen eli naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja poistamista koskevan sopimuksen. Olemme siis sitoutuneet väkivaltaa kokeneiden tukemiseen palveluilla, jotka auttavat heidän selviytymistään ja toipumistaan väkivallasta.  Se tarkoittaa turvakodeissa tarjottavan akuutin kriisiavun lisäksi myös muuta lyhyt- ja pitkäaikaista tukea väkivallasta ja traumasta selviytymiseen.

Sosiaalihuoltolakimme määrittelee kunnan tehtäväksi järjestää sosiaalipalveluja ”lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen”. Kunnan ei ole itse tuotettava palvelua, mutta sen on huolehdittava, että väkivaltaa kokeneet saavat tarvitsemansa tuen. Esimerkiksi kunnan tarjoama perhetyö ei riitä väkivallasta selviytymiseen, vaikka se tukisikin väkivaltaa kokeneen arjessa selviytymistä.

Velvoitteet on tärkeä muistaa ja ymmärtää. Siksikin, että meneillään oleva sosiaali- ja terveyshuollon uudistus tulee muuttamaan toimintaympäristöämme usealla tavalla.

Järjestöt tuottavat suuren osan valtakunnallisista ja paikallisista väkivallan uhrien tuki- ja neuvontapalveluista. Tarjolla olevaa järjestöjen erityisosaamista kannattaa kunnissa käyttää: se kyllä maksaa itsensä takaisin.

Väkivaltaa kokeneelle matalan kynnyksen palveluilla on erityisen suuri merkitys. Kun yhteyden saa helposti, ajan nopeasti ja kokemus tulee aidosti kuulluksi, väkivallasta selviäminen tulee mahdolliseksi. Vastauksia saa rauhassa etsiä yllä olevassa kuvassa oleviin väkivallan kokijan kysymyksiin: miksi en lähde, entä jos liioittelen, olenko liian herkkä?

Matalan kynnyksen palvelussa häpeä taittuu. Väkivalta ei ole sen kokijan syytä.

 

p.s. Tänä vuonna Narinkkatorilla Helsingissä saamme jälleen tutustua Silent wittness -näyttelyyn, jonka naishahmot esittävät vertauskuvallisesti viime vuonna kumppaninsa tai ex-kumppaninsa surmaamia naisia. Näyttely on Narinkkatorilla klo 15-17. Ihmisille jaetaan valoa, ei väkikvaltaa -heijastimia sekä kortteja.

Kirjoittaja: Leena Marila-Penttinen

Leena Marila-Penttinen työskenteli liitossa suunnittelijana perhe- ja lähisuhdeväkivallan tiimissä. Hän on siirtynyt toisin tehtäviin.