Aloitetaan mutusta. Musta tuntuu, että joskus ajassa olevat ilmiöt ja asiat kapeuttavat näkökulmia yleisessä keskustelussa ja keskustelussa on valittava puolensa. Se on myös tarpeellista. Hankalat aiheet on saatava keskusteluun ja sitten pikkuhiljaa jääkiekkotermein ” laitojen kautta keskelle”.

Ensi- ja turvakotien liiton miestyön tiimi järjesti toukokuussa Helsingissä järjestyksessään XI Miestyön foorumin (MTF). Miestyön foorumi on alusta asti pyrkinyt rakentamaan kuvaa miehestä voimavarojen kautta ja miehen elämän nurjemmat puolet, kuten päihteet ja väkivalta on jätetty pienemmälle huomiolle. Tämän vuoden foorumissa teemana oli ”mies suhteissaan” ja siellä käsiteltiin miehen suhdetta itseensä, lapsiinsa, rakastamiseen, koskettamiseen, seksuaalisuuteen, parisuhteeseen ja laajennettiin monella tavalla miehenä olemisen mahdollisuuksia. Koko ajan keskiössä oli miehen oma hyvinvointi. Tämä monipuolisuus tuotti paljon keskustelua miehenä olemisen ympärille.

#MeToo on ollut mahtava kampanja! Joskus kuitenkin unohtuu se perusta, miten parempaa ja kaikille turvallisempaa maailmaa rakennetaan. Syyttämisen ja puolustautumisen väliin (joka on tärkeä osa prosessia) mahtuu myös ongelman juuriin paneutuvaa keskustelua. Useasti syynä nähdään erilaiset mieheyden tuottamisen tavat (myrkyllinen maskuliinisuus, hegemoninen maskuliinisuus yms.), joihin miehen vallankäyttö on sisäänkirjoitettu. Tähän kohtaan pyrkii iskemään #MenToo, jonka viestinä on, että myös miehet kärsivät väkivaltakulttuurista.

Miestyön foorumi valitsi tässä keskustelussa roolin, joka laajentaa miehen mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja sukupuoltaan rakentavammilla tavoilla. Antaa miehelle mahdollisuuden olla mies, jota lukkiutuneet maskuliinisuuskäsitykset eivät ahdista johonkin kapeaan. Olla mies joka uskaltaa tuntea, rakastaa, koskettaa ja toteuttaa itseään tavalla, joka tuottaa hyvinvointia miehen itsensä lisäksi myös läheisille.

Onneksi tuo edellä mainittu tapa olla mies ei ole fiktiota nykyäänkään, vaan heitä on paljon. Uskokaa pois! Olen jopa tavannut jokusen.

Kirjoittaja: Santtu Salonen

Santtu Salonen toimi suunnittelijana Ensi- ja turvakotien liiton Miestyön tiimissä. Hän on siirtynyt toisiin tehtäviin.