En minä yksin vaan me yhdessä

Miina Sillanpää on merkittävällä tavalla edesauttanut tasa-arvoisemman Suomen luomisessa. Hänen ponnisteluidensa taustalla on ollut pyrkimys luoda yhteiskunta, joka on jäsenilleen tasa-arvoinen sekä yhteisöllinen. Yhteiskunta, jossa autetaan ja tuetaan toisiamme.

Toisten auttaminen on edelleen merkittävä tekijä, joka motivoi mukaan kansalaistoimintaan. ”Olen voinut kokea itseni tarpeelliseksi ja maailmankuvani on avartunut.”  Toiminta vaikuttaa ihmiseen yksilötasolla. Omalle olemassaololle syntyy syvyyttä ja merkitystä.

Vapaaehtoistoimintaan mukaan liittyminen antaa myös kasvunkokemuksia.  ”Ehkä kaikki vaikeudet eivät ole olleet turhia, jos edes joku voi oppia niistä eikä tarvitse käydä samojen kuoppien pohjalla.” Jos vapaaehtoisuuteen liitetään vertaisuuden kokemus, antavat toisten samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kohtaamiset perspektiiviä omien vaikeiden elämässä kohdattujen kipupisteiden ylittämiselle ja niistä selviytymiselle. ”Elämäni iso ja ikävä asia kääntyy vapaaehtoistoiminnassa positiiviseksi voimavaraksi, jota voi hyödyntää muiden auttamiseksi.”


”Järjestöt ovat edelleen merkittäviä yhteiskunnallisten epäkohtien esiinnostajia ja kansalaisvaikuttamisen kanavia.”

 


Tänä päivänä osallistuminen vapaaehtoistoimintaan ei enää perustu ainoastaan hyvän tekemiselle vaan tärkeässä roolissa on yhteisöön kuulumisen kokemus. ”Kiva vapaaehtoisryhmä ja saan olla osana jotain suurempaa.” Järjestöt ja yhdistykset ovat tärkeää ruohojuuritason toimintaan, joka antaa ihmisille osallisuuden kokemuksia. Järjestöt ovat edelleen merkittäviä yhteiskunnallisten epäkohtien esiinnostajia ja kansalaisvaikuttamisen kanavia. Osallistumalla yhdistysten toimintaan pidetään yllä demokraattista yhteiskuntaa.

Kysymys kuuluukin, Oletko sinä tämän päivän Miina Sillanpää? Tarvitsemme edelleen tienraivaajia ja suunnannäyttäjiä, ja he tarvitsevat tuekseen muita. Ihmisiä, jotka uskovat ja luotsaavat samaan suuntaan. Liity mukaan –  Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä jatketaan Miinan viitoittamalla tiellä.

Kuva: Miina Sillanpääsäätiö


Tiesitkö, että 1. lokakuuta liputetaan Suomen ensimmäisen naisministerin, maan pitkäaikaisimman naiskansanedustajan ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi?

Kirjoittaja: Päivi Hietanen

Päivi Hietanen toimii asiantuntijana Ero lapsiperheessä tiimissä. Hänen vastuualueina ovat Ero lapsiperheessä-tilaisuudet (Eroneuvo), Erovertaiskahvilat, Apua eroon chat, lasten ja nuorten chat sekä eroauttamisen verkkopalveluiden kehittäminen. Toimenkuva sisältää alle 12-vuotiaiden lasten eroauttamisen kehittäminen. Toimii yhteistyössä jäsenyhdistysten sekä muiden alan toimijoiden kanssa. Kouluttaa ammattilaisia ja alan opiskelijoita mm. ero, eron jälkeinen vanhemmuus sekä lapsi erossa teemoista. Osaamisalueina myös vapaaehtoistyö ja vertaistuki osana eroauttamista. Hietanen on yksi Yhteistyövanhemmuuden käsikirjan toimittajista ja artikkeleiden kirjoittajista.