Perheiden tukemiseen erotilanteissa on monenlaisia tapoja. Jokainen perhe on erilainen, jolloin eri muotoisia auttamisen tapoja on hyvä tarjota. Joissain perheissä lapset kipuilevat enemmän, joissakin taas vanhemmat kaipaavat itselleen tukea. Joillekin sopii parhaiten tehtävien tekeminen verkkokurssin muodossa, toisille livekohtaamiset ovat parasta antia. Siksi onkin hyvä kehittää ja kokeilla erilaisia keinoja ja menetelmiä perheiden tukemiseen. Vuoden vaihteessa voimaan tulleet hyvinvointialueet tuovat oman haasteensa ja mahdollisuuden myös kehittämistyölle. Kunhan hyvinvointialueiden toiminta vakiintuu ja löytää muotonsa, on mahdollisuudet eroauttamistyön verkostoitumiselle yhä paremmat.

Esittelemme tässä tekstissä muutamia erilaisia tapoja auttaa perheitä. Kehittämistehtävät liittyvät Ensi- ja Turvakotien liiton “Eroauttamisen Abc”- koulutukseen.

Lasten ja nuorten tukemista halutaan kehittää – lasten ääni on tärkeä saada kuuluviin

Oulussa työskentelevän opiskelijan kehittämistehtävä käsittelee pikkulapsiperheiden eroauttamistyön tutkailua ja kehittämistä Oulun ensi- ja turvakoti ry:n erolapsiperheessä yksikössä. Tavoitteena on kehittää eroauttamisen toimintamallia, joka tukee molempien vanhempien vanhemmuutta, vanhempien keskinäistä yhteistyötä ja molempien suhdetta vauvaikäiseen/pikkulapsi-ikäiseen lapseen erokriisin keskellä. Tarkoitus on lisätä ilmiön tunnistamista ja mahdollistaa mm. vertaistuen hyödyntämistä työskentelyssä.

Raisiossa kehitetään mallia perheneuvolan eroauttamistyöstä. Mallissa keskitytään pitkittyneisiin erotilanteisiin, joissa lapsi joutuu kokemaan kahden vanhemman välistä riitaa ja on näin kaltoinkohtelun riskissä. Tämänkaltaisissa tilanteissa elävät vanhemmat joutuvat usein kokemaan, etteivät saa riittävästi apua, koska kokonaistilannetta ei oteta käsittelyyn missään instanssissa riittävästi. Vanhempien avuttomuudesta seuraa, etteivät lapset tule kuulluksi omine näkemyksineen, ajatuksineen ja tunteineen. Tähän tarpeeseen Raisiossa nyt kehitetään moniammatillista työmuotoa, jonka kulmakivenä on lapsien läheisten ihmissuhteiden turvaaminen.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella lastensuojelussa työskentelevät opiskelijat kehittävät menetelmää, jossa lasten ja nuorten ääni nousee kuuluviin vanhempien erotilanteissa. Tarkoituksena on pitää lapsi tai nuori työskentelyssä keskiössä ja tavoitteena on saada lapsen tai nuoren näkemys, ajatukset ja toiveet esille heidän vanhempiensa eroon liittyen.

Tämän työskentelyn kohteena ovat lastensuojelun kotiin vietävien palveluiden, tehostetun perhetyön asiakasperheet, joissa vanhemmat ovat eronneet ja erotilanne kuormittaa perheessä vanhempia ja perheen lapsia tai nuoria.  Kehittämistehtävän kautta kerätään myös ns. työkalu- tai menetelmäpaketti lasten ja nuorten sekä vanhempien kanssa käytävien keskusteluiden tueksi.

Tukea eropalveluita etsiville sekä verkkotyöskentelystä pitäville

Länsi-Uudenmaan perheoikeudellisissa palveluissa työskentelevä opiskelija koostaa tietopakettia heidän palveluistaan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään eroperheitä. Tietopaketin on tarkoitus olla selkeä ja helppolukuinen, sekä helposti muunnettavissa oleva koonti eri palveluista ja niiden yhteystiedoista, joihin esimerkiksi neuvolan tai sosiaalityön ammattilaiset voivat ohjata asiakkaita heidän erotilanteissansa.

Tarve tällaiselle koostelle on noussut sosiaalityön työntekijöiltä, jotka eivät välttämättä tiedä mihin palveluun ohjaisivat asiakkaita eron eri vaiheissa. Tämä tarve on kasvanut erityisesti nyt, kun hyvinvointialue on aloittanut toimintansa ja sen palveluita yhtenäistetään.

Familia ry:n Belingual-hankkeen kanssa ollaan toteuttamassa vuoden 2023 aikana verkkokurssia eronneille, joiden lapset ovat monikielisiä. Verkkokurssille voi osallistua mistä tahansa paikasta Suomessa ja se julkaistaan suomeksi ja käännetään mahdollisesti englanniksi.

Familia ry:n osuus kurssissa käsittelee käytäntöä: miten tukea lapsen monikielisyyttä varsinkin, jos toinen lapsen vanhempi ei ole mukana lapsen elämässä, tai ainakaan kovin paljon. Verkkokurssin tarkoitus on auttaa vanhempia käsittelemään omaa eroa, erotunteita sekä tunteita lapsen toisen vanhemman kieltä, kulttuuria ja mahdollista itselle vierasta uskontoa kohtaan.

Kurssin tavoitteena on, että vanhempi pystyy tukemaan lastaan eron jälkeen myös toisen kielen ja kulttuurin kanssa ilman että omat ennakkokäsitykset, kokemukset ja tunteet vaikuttavat siihen. Tavoitteena kurssilla on vähentää katkeruuden ja vihan tunteita eron käsittelyssä, mikä auttaa eron jälkeistä yhteisen vanhemmuuden tukemista. Lapsen oikeus on saada kuulua kaikkiin kulttuureihinsa ja oppia kaikki äidinkielensä.

SEURAAVA EROAUTTAMISEN ABC-KOULUTUS ALKAA LOKAKUUSSA 2023

Hae mukaan koulutukseen! Hakuohjeet, koulutuksen sisältö ja aikataulu löytyvät täältä.

 

Kirjoittajat: Eroauttamisen abc-koulutuksen opiskelijat 2022-2023 (vuosikurssi 4) Helka, Katja, Anu, Anna, Karoliina, Raija ja  Tuija

Valokuva: unsplash.com