24.10.2024–15.5.2025 9-16 katso koulutuksen lisätiedot

Eroauttamisen ABC -koulutus tarjoaa perustiedot ja ymmärryksen vanhempien kohtaamiseen ja tukemiseen erotilanteessa.

Koulutuksessa tarkastellaan myös vauvojen, lasten ja nuorten asemaa vanhempien erotilanteessa ja eron jälkeen.

Osallistuminen lisää ymmärrystä vanhempien välisen yhteistyön tavoista sekä yhteistyövanhemmuuden ja rinnakkaisvanhemmuuden tukemisen merkityksestä niin vanhemman kuin lapsen näkökulmista katsottuna.

Kenelle: Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka työskentelevät eroa pohtivien ja eronneiden vanhempien kanssa sekä / tai vanhempien eron kokeneiden lasten ja nuorten kanssa.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan prosessimuotoisesti, jossa vaihtelevat lähiopetuspäivät, vertaisryhmän tapaamiset, kehittämistehtävien ohjaustapaamiset ja yksilötyönä toteutuva oppimistehtävien tekeminen.

Kehittämistehtävä suuntautuu eroperheiden auttamisen kehittämiseen omassa organisaatiossa. Kehittämistehtävän edistymisen ja toteutuksen tukena toimivat pienryhmittäin toteutuvat ohjaustapaamiset.

Oppimistehtävät sekä opetustuokion toteutus sekä lukupiiri syventävät oman ajattelun ja ymmärryksen syventymistä. Tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Vapaavalintainen koulutusosio

Osallistuminen uusien Ero lapsiperheessä-tilaisuuksien ja Erovertaiskahvila toiminnan ohjaajien perehdytyspäivään 25.10.2024 klo 9-16. Perehdytys antaa valmiudet ohjata toimintaa omassa organisaatiossa tai kehittää vastaavan kaltaista toimintaa omassa organisaatiossa eroperheiden tueksi. Perehdytys antaa  myös ideoita vapaaehtoisten vertaistukijoiden kanssa toimimiseen ja ajatuksia vertaistuen hyödyntämisestä osana eroauttamista.

Koulutuksen suorittaminen edellyttää

 • läsnäolo livenä lähiopetuspäivissä  1, 4 ja 5 klo 9.00-16 (opetustunteja 6t/opetuspäivä), paikka Ensi- ja turvakotien liitto, Helsinki / Pasila
 • läsnäolo etänä lähiopetuspäivissä 2 ja 3  klo 9-16 (opetustunteja 6t/opetuspäivä), paikka etäyhteys TEAMS
 • yhden opetustuokion toteuttaminen lähiopetuspäivässä 5 (1 1/2 t + valmistelu, tehdään 3-4 henkilön pienryhmissä, ei ole yksilötehtävä)
 • osallistuminen  kolmeen ohjaustapaamiseen, jotka toteutetaan etäyhteydellä  (1 1/2 tuntia / tapaaminen)
 • kolmen oppimistehtävän suorittamista hyväksytysti (yhteensä noin 6-10 t)
 • kolmeen lukupiirin tapaamiseen osallistuminen (1  1/2t / tapaaminen)
 • kirjallisuuden lukeminen (3-5  koulutuksen kirjaluettelosta valittua teosta)
 • oman kehittämistehtävän toteuttaminen omassa työyhteisössä  (noin 20-60 tuntia kehittämistehtävän laajuudesta ja toteutuksesta riippuen)

Koulutuksen sähköisenä alustana toimii koulutukseen osallistujien suljettu TEAMStiimi Eroauttamisen abc 2024-2025,  jonne palautetaan oppimistehtävät ja käydään tehtävien tekemiseen liittyvää keskustelua. Tiimiin tallennetaan lähiopetuspäivien luentomateriaalit ym. koulutuksen suorittamiseen liittyvä materiaali. Tiimi toimii yhteisenä keskustelun ja ajatusten vaihdon kanavana koko koulutuksen ajan.

Koulutuksessa hyödynnetään myös etkl-Akatemian verkkokoulutuksia, joita osallistujat voivat suorittaa osana koulutusta. Tämä mahdollisuus on vapaavalintaista.

Koulutuksen aikataulu 

Koulutuksen laajuus yhteensä noin: 95 – 130t (t=60 min.)

 • lähiopetus 30 t
 • lukupiiri + kirjallisuuden luku 20 t
 • ohjaustapaamiset 5 t
 • opetustuokion toteutus ja valmistelu 10 t
 • oppimistehtävät 10 t (sisältää myös keskustelun tehtävien pohjalta)
 • kehittämistehtävä 20-60 t, tehtävästä riippuen

Lähiopetuspäivien ajankohdat

 •  1.lähiopetuspäivä 24.10.2024  klo 9.00-16 (Pasila, Helsinki)
 • 2. lähiopetuspäivä 28.11.2024  klo 9.00-16 (etäyhteys TEAMS)
 • 3. lähiopetuspäivä 23.1.2025 klo 9-16 (etäyhteys TEAMS)
 • 4. lähiopetuspäivä  maaliskuu 2025 (viikkolla 12 tai 13 osallistuminen Erofoorumiin (Helsinki)
 • 5. lähiopetuspäivä 15.5.2025  klo 9-16 (Pasila, Helsinki)

Ohjaustapaamisten ajankohdat  (Etäyhteys TEAMS)

Toteutetaan pienryhmissä. Oman ryhmän tapaamisen kellonaika varmentuu koulutukseen 1.lähiopetuspäivän jälkeen. Kouluttaja jakaa osallistujat 3 – 4 pienryhmään 1. lähiopetuspäivän jälkeen.

Ajankohdat

 • 13.12.2024
 • 13.2.2025
 • 10.4.2025

Vertaisryhmä: Lukupiiri ja Opetustuokio

Vertaisryhmä on 3-5 opiskelijan pienryhmä.Kouluttaja tekee ryhmäjaon ensimmäisen lähiopetuspäivän jälkeen. Ryhmä sopii itse tapaamistensa ajankohdat.

Vertaisryhmä toteuttaa Lukupiirin, jolle  on kolme tapaamista. Ne sijoittuvat lähiopetuspäivien 2-5 väliselle ajanjaksolle.

Vertaisryhmä toteuttaa opetustuokion viimeisessä lähiopetuspäivässä toukokuussa. Opetustuokio on pituudeltaan 90 min.Opetustuokion teema valitaan viimeistään lähiopetuspäivän 3 jälkeen.

Poissaolot ja korvaamistehtävät

Mahdolliset poissaolot lähiopetuspäivistä korvataan kouluttajan kanssa erikseen sovittavalla korvaavalla tehtävällä. Lähiopetuspäivän opetusosioista voi olla pois max. 4  tuntia. Sairastapauksissa on erillinen harkinta ja korvaamisen käytännöt.

Koulutuksen suorittaminen vaatii osallistujalta aktiivisuutta ja tehtävien tekemiseen sitoutumista määräaikoihin mennessä. Koulutukseen valittu osallistuja sitoutuu osallistumaan lähiopetuspäiviin, vertaisryhmän tapaamisiin sekä ohjaustapaamisiin.

Hinta: Koulutuksen hinta on 300€.

Hinta pitää sisällään Yhteistyövanhemmuuden käsikirjan tai Vaativan erotyön käsikirjan sekä  muun koulutuksessa jaettavan materiaalin. Hintaa kuuluu myös osallistuminen Erofoorumiin maaliskuussa 2025 (arvo 120€).

Laskutus tapahtuu 1. lähiopetuspäivän jälkeen.

 

Eroauttamista kehittämässä!

Lue koulutukseen osallistuneiden blogit kehittämistehtävien aiheista ja toteutuksesta

Monenlaista eroauttamista ympäri Suomea

Eroauttamista edistämässä! Tapausesimerkkejä erotyön arjesta.

 

Koulutuspalaute

Koulutukseen osallistuneet ovat kokeneet koulutuksen innostavana ja itselleen hyödyllisenä. Koulutuksen prosessimuotoisuus on tukenut omaa oppimista.

 • Todellakin suosittelisin. Hyvä kokonaisuus joka sopii täysin lastensuojelunkin ammattilaisille.

 • Suosittelisin muille; hyvin strukturoitu kokonaisuus.

 • Suosittelisin, muiden ajatusten ja osaamisen kuuleminen on kullanarvoista.

 • Suosittelisin, lisäsi tietoa ja ymmärrystä eroilmiöstä, lisäsi verkostojen tuntemusta.

 • Suosittelisin, kurssi tarjoaa hyödyllistä tietoa aihepiiristä, erityisen hyödyllinen kurssi olisi perhetyöntekijöille.

 • Suosittelisin, on hyvä että voi varata aikaa opiskelulle työn oheen

 • Suosittelisin, selkeä ja informatiivinen kokonaisuus jossa myös mahdollisuus verkostoitua

 • Suosittelisin, koska koulutus on hyvin rakennettu kokonaisuus

Haku koulutukseen

Hae koulutukseen 1.10.2024 mennessä alla olevalla lomakkeella. Täytä lomake huolellisesti, sillä sen perusteella tehdään valinnat koulutukseen.

Koulutuksen valinnoista ilmoitetaan 3.10.2024.

Haku Eroauttamisen abc koulutukseen 2024-2025
Kerro, mikä sinua motivoi osallistumaan tähän koulutukseen? Mitä odotat koulutukselta? Millä tavoin osallistuminen hyödyttäisi omaa ammatillista kasvuasi eroauttamisen osaajana?
Olen lukenut koulutuksen esittelyn läpi. Jos tulen valituksi koulutukseen, niin sitoudun koulutukseen sisältyvien oppimistehtävien ja kehittämistehtävän tekemiseen.
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.
reCAPTCHA is required.

 

Lisätietoja

Päivi Hietanen
päivi.hietanen@etkl.fi
050 438 5290

Kuvituskuva: unsplash.com