26.10.2023–2.5.2024

Eroauttamisen ABC -koulutus tarjoaa perustiedot ja ymmärryksen vanhempien kohtaamiseen ja tukemiseen erotilanteessa.

Koulutuksessa tarkastellaan myös vauvojen, lasten ja nuorten asemaa vanhempien erotilanteessa ja eron jälkeen.

Osallistuminen lisää ymmärrystä vanhempien välisen yhteistyön tavoista sekä yhteistyövanhemmuuden ja rinnakkaisvanhemmuuden tukemisen merkityksestä niin vanhemman kuin lapsen näkökulmista katsottuna.

Kenelle: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät eroa pohtivien ja eronneiden vanhempien kanssa sekä vanhempien eron kokeneiden lasten ja nuorten kanssa.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan prosessimuotoisesti, jossa vaihtelevat lähiopetuspäivät, lukupiirin tapaamiset sekä ohjaustapaamiset ja oppimistehtävien tekeminen.

Lukupiiri täydentää koulutuksen aihealueisiin liittyvää oppimista sekä osallistujien välistä ajatusten ja kokemusten vaihtoa.

Kehittämistehtävä suuntautuu eroperheiden auttamisen kehittämiseen omassa organisaatiossa. Kehittämistehtävän edistymisen ja toteutuksen tukena toimivat pienryhmittäin toteutuvat ohjaus- ja tukitapaamiset.

Oppimistehtävät sekä opetustuokion toteutus syventävät oman ajattelun ja ymmärryksen syventymistä . Tehtäviä ei arvioida, mutta niiden avulla käydään yhteistä keskustelua oppimistehtävien ja lähiopetuspäivien teemoista yhteisessä TEAMStiimissä.

Vapaavalintainen koulutusosio: Osallistuminen uusien Ero lapsiperheessä-tilaisuuksien ja Erovertaiskahvila toiminnan ohjaajien perehdytyspäivään 27.10.2023 klo 9-16. Perehdytys antaa valmiudet ohjata toimintaa omassa organisaatiossa tai kehittää vastaavan kaltaista toimintaa omassa organisaatiossa eroperheiden tueksi. Perehdytys antaa  myös ideoita vapaaehtoisten vertaistukijoiden kanssa toimimiseen ja ajatuksia vertaistuen hyödyntämisestä osana eroauttamista.

Koulutuksen suorittaminen edellyttää

 • läsnäolo lähiopetuspäivissä  1,4 ja 5 klo 9.00-16 (opetustunteja 6t/opetuspäivä)
 • läsnäolo lähiopetuspäivissä 2 ja 3 etäyhteydellä klo 9-16 (opetustunteja 6t/opetuspäivä)
 • yhden opetustuokion toteuttaminen lähiopetuspäivässä (1 1/2 t + valmistelu, tehdään 3-4 henkilön pienryhmissä, ei ole yksilötehtävä)
 • osallistuminen  kolmeen ohjaustapaamiseen, jotka toteutetaan etäyhteydellä  (1 1/2 tuntia / tapaaminen)
 • kolmen oppimistehtävän suorittamista hyväksytysti (yhteensä noin 6-10 t)
 • kolmeen lukupiirin tapaamiseen osallistuminen (1  1/2t / tapaaminen)
 • kirjallisuuden lukeminen (3-5  koulutuksen kirjaluettelosta valittua teosta)
 • oman kehittämistehtävän toteuttaminen omassa työyhteisössä  (noin 20-60 tuntia kehittämistehtävän laajuudesta ja toteutuksesta riippuen)

Koulutuksen sähköisenä alustana toimii koulutukseen osallistujien suljettu TEAMStiimi Eroauttamisen abc 2023-2024,  jonne palautetaan oppimistehtävät ja käydään tehtävien tekemiseen liittyvää keskustelua. Tiimiin tallennetaan lähiopetuspäivien luentomateriaalit ym. koulutuksen suorittamiseen liittyvä materiaali. Tiimi toimii yhteisenä keskustelun ja ajatusten vaihdon kanavana koko koulutuksen ajan.

Koulutuksessa hyödynnetään myös etkl-Akatemian verkkokoulutuksia, joita osallistujat voivat suorittaa osana koulutusta. Tämä mahdollisuus on vapaavalintaista.

Koulutuksen aikataulu 

Koulutuksen laajuus yhteensä noin: 95 – 130t (t=60 min.)

 • lähiopetus 30 t
 • lukupiiri + kirjallisuuden luku 20 t
 • ohjaustapaamiset 5 t
 • opetustuokion toteutus ja valmistelu 10 t
 • oppimistehtävät 10 t (sisältää myös keskustelun tehtävien pohjalta)
 • kehittämistehtävä 20-60 t, tehtävästä riippuen

Lähiopetuspäivät

 •  1.lähiopetuspäivä 26.10.2023  klo 9.00-16 (Pasila, Helsinki)
 • 2. lähiopetuspäivä 30.11.2023  klo 9.00-16 (etäyhteys TEAMS)
 • 3. lähiopetuspäivä 25.1.2024 klo 9-16 (etäyhteys TEAMS)
 • 4. lähiopetuspäivä  maaliskuu 2024 osallistuminen Erofoorumiin (Helsinki)
 • 5. lähiopetuspäivä 14.5.2024  klo 9-16 (Pasila, Helsinki)

Ohjaus- ja tukitapaamiset (Etäyhteys TEAMS)

Toteutetaan pienryhmissä. Oman ryhmän tapaamisen kellonaika varmentuu koulutukseen 1.lähiopetuspäivän jälkeen. Kouluttaja jakaa osallistujat 3 – 4 pienryhmään 1. lähiopetuspäivän jälkeen.

 • 1.12.2023
 • 13.2.2024
 • 11.4.2024

Lukupiiri ja opetustuokio

Lukupiirin tapaamiset kukin pienryhmä sopii yhteisesti. Tapaamisia on kolme ja ne sijoittuvat lähiopetuspäivien 2-5 väliselle ajanjaksolle. Lukupiiri suunnittelee ja toteuttaa yhdessä myös koulutukseen sisältyvän opetustuokion.

Poissaolot ja korvaamistehtävät

Mahdolliset poissaolot lähiopetuspäivistä korvataan kouluttajan kanssa erikseen sovittavalla korvaavalla tehtävällä. Lähiopetuspäivän opetusosioista voi olla pois max. 4  tuntia. Sairastapauksissa on erillinen harkinta ja korvaamisen käytännöt.

Koulutuksen suorittaminen vaatii osallistujalta aktiivisuutta ja tehtävien tekemiseen sitoutumista määräaikoihin mennessä. Lisäksi osallistuja sitoutuu osallistumaan lukupiirin tapaamisiin sekä ohjaus- ja tukitapaamisiin.

Hinta: Koulutuksen hinta on 300€.

Hinta pitää sisällään Yhteistyövanhemmuuden käsikirjan tai Vaativan erotyön käsikirjan sekä  muun koulutuksessa jaettavan materiaalin. Hintaa kuuluu myös osallistuminen Erofoorumiin maaliskuussa 2024 (arvo 120€).

Laskutus tapahtuu 1. lähiopetuspäivän jälkeen

Haku koulutukseen 22.9.2023 mennessä.

Lue koulutukseen osallistuneiden blogit kehittämistehtävien aiheista ja toteutuksesta

Monenlaista eroauttamista ympäri Suomea

Eroauttamista edistämässä! Tapausesimerkkejä erotyön arjesta.

 

Haku Eroauttamisen abc koulutukseen 2023-2024
Kerro, mikä sinua motivoi osallistumaan tähän koulutukseen? Mitä odotat koulutukselta? Millä tavoin osallistuminen hyödyttäisi omaa ammatillista kasvuasi eroauttamisen osaajana?
Olen lukenut koulutuksen esittelyn läpi. Jos tulen valituksi koulutukseen, niin sitoudun koulutukseen sisältyvien oppimistehtävien ja kehittämistehtävän tekemiseen.
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.
reCAPTCHA is required.

 

Lisätietoja

Päivi Hietanen
päivi.hietanen@etkl.fi
050 438 5290

Kuvituskuva: unsplash.com