Hallitus sopi budjettiriihessä joitakin tukitoimia lapsiperheille. Se on ilahduttavaa. Lapsi- ja perhejärjestöt ovat yhteisenä rintamana vaatineet, että vähimmäistasoisia vanhempainpäivärahoja korotetaan. Nyt se on tapahtumassa, mikä hiukan nostaa pienituloisimpien lapsiperheiden tuloja ja tasaa hiukan tuloeroja. Suunta on oikea, mutta taso ei vieläkään ole riittävä. Lapsilisän yksinhuoltajalisää korotetaan 5 eurolla kuukaudessa. Myönteinen liikahdus sekin, vaikka ei vielä poistakaan lapsilisien jälkeen jääneisyyttä. Vauvaperheitä muistettiin myös lisäämällä äitiyspakkauksen päivittämiseen 1,65 miljoonaa euroa vuositasolla. Meille Ensi- ja turvakotien liitossa on erittäin tärkeää, että päihdeäitien hoitoon esitetään rahoitusta. Sillä tulee turvata ympärivuorokautisten päihdekuntoutukseen ja varhaiseen vuorovaikutukseen erikoistuneiden ensikotien rahoitus soteen siirtymävaiheen ajaksi.

Erittäin iso ja myönteinen asia on se, että hallitus linjasi toteuttavansa perhevapaauudistuksen. Tähän uudistamistyöhön tulee ottaa mukaan lapsi- ja perhejärjestöt työmarkkinajärjestöjen lisäksi. Lapsi- ja perhejärjestöt ovat pitkään yhdessä vaatineet vanhempainvapaiden keston pidennystä, joustomahdollisuuksien lisäämistä sekä isille korvamerkittyjen vapaiden kasvattamista.


Riittävän pitkä perhevapaa mahdollistaa lapselle turvallisen hoivan sekä lapsen ja vanhempien välisen kiintymyssuhteen rakentumisen. Siihen kannattaa myös uusimman aivotutkimuksen mukaan satsata.


Perhevapailla ja varhaiskasvatuksella tavoitteina  on taata vauvan ja pienen lapsen oikeus perheeseen, hyvään hoitoon, edistää vanhempien mahdollisuutta yhdistää perhe ja työ-elämä tilanteeseensa sopivalla tavalla sekä lisätä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa vanhemmuudessa ja työmarkkinoilla.

Lapsen edun tulee olla tärkein lähtökohta uudistamisessa. Tulevan kehityksen kannalta ensimmäiset elinvuodet ovat korvaamattoman tärkeitä. Riittävän pitkä perhevapaa mahdollistaa lapselle turvallisen hoivan sekä lapsen ja vanhempien välisen kiintymyssuhteen rakentumisen. Siihen kannattaa myös uusimman aivotutkimuksen mukaan satsata. Perhevapaiden pitäminen ja jakaminen on turvattava kaikille perheille ja vanhemmille riippumatta vanhemman työtilanteesta. On otettava huomioon myös perheiden monimuotoisuus. Uudistamisessa tulee jatkaa vähimmäistasoisen vanhempainvapaan päivärahan korottamista. Nyt tehty korotus ei vielä riitä poistamaan suurimpien ja pienimpien päivärahojen välistä epätasa-arvoista kuilua.

Lapsiperheille tärkeän LAPE-kärkihankkeen kehittämistyö on eri puolilla Suomea käynnissä. Osa hankkeista on hyvässä vauhdissa, osa vasta aloittelee. Aikaa ja rahaa kehittämistyöhön on varattu 2018 loppuun. Kun sote-uudistuksen voimaantulo siirtyy, olisi viisasta jatkaa LAPE-hankkeiden rahoitusta vuodelle 2019. Näin kehittämistyön tulokset saadaan oikeasti integroitua uuteen rakenteeseen eivätkä ne pääse valumaan hukkaan.

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.