Äitiys- ja lastenneuvolat ovat korvaamaton tuki vauva- ja lapsiperheille. Ne tavoittavat lähes kaikki lapsiperheet, mikä on erittäin tärkeää ja arvo jo sinänsä. Parhaimmillaan tuttu neuvolatäti on henkilö, joka auttaa vauvaperheen hyvään alkuun uuden tulokkaan kanssa ja jolta aina voi kysyä neuvoa asiassa kuin asiassa.

Neuvoloiden suuri merkitys on myös siinä, että niissä syntyy pitkäjänteisiä suhteita perheisiin. Se antaa hyvän mahdollisuuden siihen, että perheet uskaltavat puhua aroistakin asioista ja hakea apua ongelmiinsa. Myös ammattitaitoisella henkilöstöllä on silloin hyvä mahdollisuus seurata ja arvioida lapsen hyvinvointia ja kehitystä sekä perheen kokonaistilannetta. Erityisen tärkeää on se, että osaavalle neuvolan ammattilaiselle myös vauva osaa kertoa varhaisen vuorovaikutuksen ongelmista ja laiminlyönnistä. Niistä kärsivä vauva muuttuu ilottomaksi ja apaattiseksi, mikä on vakava varoitussignaali. Neuvolat osaavat myös ohjata vauvaperheet yhdistystemme avun piiriin ja ovat meille ja lastensuojelulle äärettömän tärkeä kumppani.

Varhainen ongelmien havaitseminen tulee neuvolassa mahdolliseksi. Neuvolat ovat ehkäisevän toiminnan yksi tärkeä kivijalka. Neuvolassa käynti ei myöskään ole leimaavaa, vaan siellä kuuluu kaikkien käydä vauvojensa ja pikku lastensa kanssa.

Mitä tälle loistavalle innovaatiolle tapahtuu, jos hallitus toteuttaa kaavailunsa liittää myös neuvolat valinnanvapauden piiriin? Sanon, että huonosti käy! Toiminnan jatkuvuus ja pitkäjänteisyys perheiden kannalta vaarantuu. Pitkäjänteisyys on tae sille, että perheessä tai lapsen kehityksessä olevat ongelmat havaitaan varhain ja perhe saa apua riittävän ajoissa. Pahimmillaan riskiperheissä valinnanvapaus voi merkitä sitä, että ongelmat pääsevät pitkälle. Tilanteeseen jää tarttumatta, kun aina aran tai hankalan asian tullessa esiin, on mahdollista vaihtaa neuvolaa. On suuri riski, ettei palvelujärjestelmässä missään muodostu kunnollista kokonaiskuvaa perheen tilanteesta. Siihen meillä ei ole varaa. Neuvoloiden laittaminen valinnanvapauden piiriin vaarantaa myös alle kouluikäisten lasten palvelujen yhteensovittamisen.

Hallitus rakentaa lapsiperheiden palvelujen muutosohjelmassa innolla perhekeskuksia. Se on hieno asia. Perhekeskusten ytimeksi on ajateltu neuvolaa. Miten sen käy, jos neuvolatkin joudutaan yhtiöittämään?

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.