Päihteitä käyttävien odottavien äitien tahdonvastainen eli kansanomaisemmin sanottuna pakkohoito on ollut esillä viimepäivinä. Ensi- ja turvakotien liitto pitää ensisijaisena, että äideillä on mahdollisuus saada vapaaehtoista hoitoa. Pakkohoito voi olla vaihtoehto vasta sen jälkeen kun on tarjottu mahdollisuus vapaaehtoiseen kuntoutukseen. Tällä saavutetaan paras tulos. Tahdonvastainen hoito kohdistuisi toteutuessaan erittäin pieneen joukkoon raskaana olevia naisia, ja kysymys tahdonvastaisista toimista on vapaaehtoisen hoidon järjestämisen rinnalla toissijainen asia.

Tärkeintä on, että jo olemassa olevat vapaaehtoiset kuntoutusmuodot voivat jatkaa toimintaansa. Valtakunnallisissa päihdeongelmien hoitoon erikoistuneissa Pidä kiinni -ensikodeissa ja avopalveluyksiköissä on autettu 17 vuoden aikana yli 2500 äitiä ja vauvaa eduskunnan myöntämän valtionavustuksen ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuella sekä kuntien maksusitoumusten avulla. Valtaosa äideistä on päihteiden sekakäyttäjiä, joilla on vakava päihderiippuvuus. Kuntoutuksen tulokset ovat erinomaisia, sillä kaksi kolmasosaa äideistä on jättänyt päihteet, toimii vauvansa ensisijaisena huoltajana ja vauva voi hyvin. Tuloksista huolimatta kuntoutus on vaakalaudalla. Hoitojärjestelmälle ei ole pysyvää rahoitusta ja tämän vuoden valtionapua leikattiin kolmanneksella 1,5 miljoonasta.

Odotusaika on äidille erityinen mahdollisuus kuntoutua vaikeistakin päihdeongelmista. Raskausajan ja varhaislapsuuden tiedetään tutkimusten mukaan vaikuttavan merkittävästi aivojen kehitykseen ja lapsen tulevaan terveyteen. Lapsen aivojen kehitys, kiintymyssuhteen laatu ja koko lapsen kehitys tapahtuu varhaisten vuorovaikutussuhteiden varassa.  Kuntoutus on myös taloudellisesti kannattavaa, sillä säästöä kertyy miljoonia euroa siitä, että huomattavaa osaa vauvoista ei tarvitse sijoittaa pitkäaikaisesti kodin ulkopuolelle. Meillä ei ole inhimillisesti eikä taloudellisesti varaa jättää näitä apua tarvitsevia vauvoja ja vanhempia odottamaan taloudellisesti parempia aikoja. Kuntoutus on investointi vauvojen hyvään tulevaisuuteen.

Päihteitä käyttäviä äitejä kuntoutetaan kuudessa Pidä kiinni -ensikodissa ja seitsemässä avopalveluyksikkössä ympäri Suomen. Toivomme, että kaikki vauvojen terveydestä ja äitien kuntoutuksesta huolta kantavat tekisivät voitavansa, jotta äidit saavat vapaaehtoisesti apua myös tulevaisuudessa.

Kirjoittaja: Maarit Andersson

Maarit Andersson on toiminut päihdeongelmaisten äitien kuntoutuksesta vastaavana kehittämispäällikkönä, mutta ei työskentele enää Ensi- ja turvakotien liitossa.