Perheiden päivänä 15.5. palkansaajajärjestöjen ja perhe- ja lapsijärjestöjen delegaatio luovutti vaatimuksensa perhevapaiden uudistamisesta eduskuntaryhmien edustajille. Yhteisessä julistuksessa ytimenä on se, että työelämä tarvitsee perhemyönteisyyttä ja perheet mahdollisuutta yhdistää joustavasti työ ja perhe. Perhevapaiden uudistaminen on saatava seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan, sille on varattava riittävät resurssit. Työ on käynnistettävä välittömästi hallituskauden alussa.

Tällä hetkellä perhevapaajärjestelmämme on Pohjoismaiden jäykin ja korvaustasoltaan alhaisin. Se ei ota huomioon perheiden erilaisuutta ja erilaisia tarpeita. Se ei ole myöskään tasa-arvonäkökulmasta toimiva äitien työhön paluun eikä myöskään isien yhdenvertaisten mahdollisuuksien kannalta olla lastensa kanssa perhevapaalla. Kyse ei ole vain lainsäädännöstä, vaan myös työelämän asenteiden tulee muuttua.

Uudistuksen toteuttamisessa on kaksi keskeistä asiaa vaatimuksen esittäneiden järjestöjen mielestä. Ensinnäkin perhevapaajärjestelmän on joustettava perheiden tarpeiden ja erilaisten perhetilanteiden mukaan. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vanhemmilla pitää olla oikeus valita, missä järjestyksessä vanhempainvapaat pidetään. Toiseksi uudistuksen tulee mahdollistaa perhevapaiden käyttämisen ja perhevastuiden nykyistä tasaisempi jakautuminen. Molemmilla vanhemmilla tulee siis olla yhtä pitkä oma osuus ja riittävän pitkä yhteisesti jaettava kausi. Ansiosidonnaista perhevapaata on pidennettävä ensisijaisesti isän osuutta kasvattamalla. Järjestöinä muistutimme myös siitä, että perheen ja työn hyvä yhteensovittaminen edellyttää laadukkaita ja yhdenvertaisesti saatavilla olevia varhaiskasvatuspalveluja.

Eduskunnan kahdeksan puolueen edustajat olivat ottamassa viestiämme vastaan. Vastaanotto oli myönteinen. Kaikkien puolueiden edustajat vakuuttivat pitävänsä uudistusta, esiin nostamiamme tavoitteita hyvinä ja kannatettavina sekä uskoivat, että perhevapaauudistus on varmasti mukana hallitusohjelmaneuvotteluissa. Toki he totesivat myös, että isoista tavoitteista on helppo olla yksimielisiä. Eroja syntyy kuitenkin varmasti siitä, mitä tavoitteet käytännössä tarkoittavat.

Julistuksemme ja rantapallo varustettuna hastagilla #parempiperhevapaa on jaettu kaikille kansanedustajille. Pallo on siis nyt heitetty lainsäätäjille. Meidän tehtävämme on yhteisenä rintamana huolehtia heti lomien jälkeen siitä, että perhevapaiden uudistaminen etenee ja päätyy vaatimallamme tavalla seuraavaan hallitusohjelmaan. Nyt meitä on jo iso joukko, kolme isoa palkansaajajärjestöä SAK, STTK ja Akava sekä 18 lapsi- ja perhejärjestöä. Kun jokainen järjestö meistä ja kaikkien jäsenyhdistyksemme teemme sinnikkäästi työtä asian eteen, meillä on hyvät mahdollisuudet onnistua. Lue asiasta lisää #parempiperhevapaa ja www.ensijaturvakotienliitto.fi.

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.