Tänään 9.9. vietetään kansainvälistä FASD päivää, joka muistuttaa yhdeksän kuukauden raittiudesta raskausaikana. FASD tarkoittaa raskaudenaikaisen alkoholin käytön sikiölle aiheuttamien vaurioiden kirjoa. Arviolta kuusi prosenttia eli 3500 Suomessa syntyvistä lapsista altistuu kohdussa haitalliselle määrälle alkoholia vuosittain. Alkoholi on merkittävin sikiötä uhkaava tekijä, mihin äiti voi vaikuttaa. Alkoholi on sikiölle vaarallista raskauden jokaisessa vaiheessa, jo ennen kuin äiti tietää olevansa raskaana.

Alkoholin käytöstä keskustelemista pidetään usein hankalana tehtävänä.  Erityisesti raskaus ja päihteet sopivat huonosti yhteen. Päihteitä käyttävät äidit kokevat usein häpeää ja syyllisyyttä sekä pelkoa. On helpompi olla vastaamatta rehellisesti alkoholin käyttöä kartoittavaan AUDIT-kyselyyn, kuin ottaa riski tulla leimatuksi vastuuttomaksi ja huonoksi äidiksi.  Työntekijänkin voi olla helpompi sivuuttaa kysely, joka ei herätä huolta.

Syyllistämisen sijaan päihdeongelmaiset äidit tarvitsevat mahdollisuuden päästä hoitoon, tukea odotukseen ja päihteistä irtautumiseen sekä toivoa selviytymi­sestä.

Raskausaika on otollinen muutokseen

Mitä vauva toivoo -hankkeessa on kehitetty malli avuksi raskausajan päihteiden käytön pohdintaan. Mallissa yhdistyvät motivoiva haastattelu ja varhaisen vanhemmuuden ja vuorovaikutussuhteen tuki. Malli on integroitu raskauskiekkoon. Motivaation tueksi myös tiedosta voi olla apua. Kaikki äidit eivät ole tietoisia alkoholin käytön vaikutuksista sikiöön. Esimerkiksi oppimis- ja tunteiden säätelyn vaikeudet seuraavat lasta koko elämän. Tiedon lisäksi tarvitaan toivoa. Muutos on mahdollinen ja siihen saa tukea. On tärkeää tarjota apua molemmille vanhemmille. Jokainen raitis päivä on vauvan parhaaksi.

Valtakunnallinen Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä  tarjoaa kuntoutusta päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille. Hoitomallissa yhdistyvät päihdekuntoutus ja varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tuki. Äiti saa mahdollisuuden kuntoutua päihdeongelmasta ja muuttaa elämän suuntaa. Samalla turvataan vauvan kasvu ja kehitys jo sikiöaikana. Jokainen vauva ansaitsee turvallisen alun elämään.

Ensi- ja turvakotien liiton sekä A-klinikkasäätiön Päihteitä käyttävien äitien nettiryhmä järjestetään kahdesti vuodessa. Syksyn 2022 nimetön ja suljettu keskusteluryhmä kokoontuu 14.9.-7.12. Päihdelinkin keskustelualueella, ja ilmoittautuminen ryhmään on nyt auki. Ilmoittaudu ja katso lisätietoja vauvaperhe.fi > äitien nettiryhmä

Blogin kirjoittaja työskentelee Ensi- ja turvakotien liitossa asiantuntijana lapsilähtöisen päihdetyön sekä vaativan vauvatyön tiimeissä ja uskoo muutokseen vaikeissakin elämäntilanteissa.

Kirjoittaja: Pirjo Kotkamo

Pirjo Kotkamo toimii asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liiton Vaativan vauvatyön ja Lapsilähtöisen päihdetyön tiimeissä sekä työskentelee psykoterapeuttina.